Kuljettajayrittäjä - yrittäjä vai työntekijä?

Laskutuspalveluyrityksen kautta työn laskuttaminen yleistyy myös kuljetusalalla. Laskutuspalveluyritysten kautta omaa työtään laskuttavat ovat yleisen tulkinnan mukaan yrittäjiä. Asia ei kuitenkaan ole aina ihan näin yksinkertaista.

Yrittäjäasemassa työskenteleminen ei ole tahdon asia. Tai edes sopimuksenvarainen asia. Eikä työn laskuttaminen laskutuspalveluyrityksen kautta tee siitä aina automaattisesti työeläkelakien mukaisena yrittäjänä tehtyä työtä. Yrittäjällä on oltava tosiasiallinen yrittäjäriski, jotta hän on työeläkelakeja sovellettaessa yrittäjän eläkelain (YEL) alainen yrittäjä. Jos yrittäjäriskiä ei ole, kyse on pääsääntöisesti työntekijänä tehdystä työstä. Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesta vakuuttamisesta vastaa työnantaja. Kuljetusalan yrittäjäriski on vahvasti linkittynyt työvälineenä käytettävään ajoneuvoon ja sen kustannuksiin.

Kuljetusalan kevytyrittäjät

Kuljetusalalle on tullut paljon kuljettajayrittäjiä, jotka laskuttavat työnsä joko laskutuspalveluyrityksen tai oman yrityksensä kautta. Kuljettajayrittäjille on tyypillistä se, että he eivät itse omista käyttämiään ajoneuvoja tai vastaa muistakaan ajoneuvoihin liittyvistä kustannuksista kuten polttoaineesta, huollosta ja korjauksista tai vakuutuksista. Kuljettajayrittäjät tarjoavat vain omaa työpanostaan ja ammattitaitoaan. He työskentelevät pääsääntöisesti useille kuljetusyrityksille ja työn hinnoittelu on aikaperusteista.  Kuljettajayrittäjille on syntynyt epäselvyyttä mm. vastuista ja siitä onko työ tehty työsuhteessa vai yrittäjänä. Tilanteesta on uutisoinut mm. Yle.

Ajoneuvo ei ratkaise

Tulkinta taksinkuljettajiin sovellettavasta työeläkelaista on ollut vakiintunutta jo usean vuosikymmenen ajan. YEL:in alainen taksiyrittäjä on henkilö, joka omistaa taksiluvan ja ajossa käytettävän ajoneuvon. Vastaavasti taksinkuljettaja, joka ei omista taksilupaa ja ajaa taksiyrittäjän autoa, on TyEL:in alainen työntekijä. Jos taksinkuljettaja ajaa autoa kahdelle tai useammalle taksiyrittäjälle samanaikaisesti, on kyse rinnakkaisista TyEL-työsuhteista.

Työeläkelakien soveltaminen ei ole riippuvaista siitä mitä ajoneuvoa kuljettajayrittäjä ajaa. Myöskään mikään sopimus tai kuljettajayrittäjän oma tahto ei vaikuta sovellettavaan työeläkelakiin.  Sama tulkinta koskee kaikkia kuljettajayrittäjiä. YEL:in alaisena kuljettajayrittäjänä ei pidetä sellaista kuljettajaa, joka ei itse omista eikä vastaa työvälineenä käytettävän ajoneuvon kustannuksista Tällöin kuljettajan TyEL:in mukaisen eläketurvan järjestämisestä vastaa hänen palveluksiaan käyttävä kuljetusyritys. Näin on Eläketurvakeskus todennut uusimmissa soveltamisratkaisuissaan.

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä