Ole valmiina tulevaisuuden työelämään – huolehdi omasta työkyvystäsi ja osaamisestasi

Työelämän muutoksen tahti on kiihtymässä. Johtamisen malli on muuttumassa reagoivasta ennakoivampaan suuntaan. Robo ja digi muuttavat tapaa tehdä työtä eri toimialoilla ja korvaavat osan ihmisten tekemistä rutiininomaisista työtehtävistä. Työpaikoilla vaaditaan monimuotoista osaamista ja itseohjautuvuus lisääntyy.

Muutos aiheuttaa usein pelkoa. Se tarkoittaa luopumista vanhasta ja turvallisesta tavasta tehdä työtä. On vaikea nähdä muuta vaihtoehtoa kuin tehdä omaa työtä perinteisesti ja pitää siitä tiukasti kiinni. Muutospaineet kuormittavat ja ahdistavat, eikä niiden juurisyitä aina tunnisteta. Jos työntekijä ei itse ymmärrä, miten ja miksi työ muuttuu, tai hän kokee, että omat vaikutusmahdollisuudet ovat heikot, voi työntekijällä olla fyysisiä oireita ja tunne, että voimavarat ovat loppumassa. Myös työn mielekkyys saattaa olla kadoksissa.

Muutos aiheuttaa usein pelkoa. Se tarkoittaa luopumista vanhasta ja turvallisesta tavasta tehdä työtä

Puhuin puhelimessa alle 50-vuotiaan asiakkaani kanssa, jonka kuntoutustukihakemus oli hylätty. Eläkeratkaisun yhteydessä hän oli saanut ammatillisen kuntoutuksen myönteisen ennakkopäätöksen. Hän oli ollut poissa töistä pitkään ja koki, ettei kykene edelleenkään miettimään työhönpaluuta terveydentilansa vuoksi. Myös työterveyslääkäri oli ollut sitä mieltä, ettei ammatillinen kuntoutus ole ajankohtaista ja oli kirjoittanut asiakkaalle useamman kuukauden sairausloman.

Puhuimme asiakkaan työstä: hänen työnkuvansa on laajentunut, ja se vaatii monen työtehtävän suorittamista yhtä aikaa. Myös uudet digitaaliset työvälineet aiheuttivat hänelle ahdistusta. Keskustelimme työhön paluusta. Yritin motivoida häntä aloittamaan ammatillisen kuntoutuksen suunnittelun ja keskustelemaan työterveysneuvottelussa muutoksista työtehtävissä ja niihin liittyvistä kuormitustekijöistä. Asiakas koki kuitenkin, että hän on liian sairas ja hänen olisi parempi kuntoutua kotona lääkärin suosituksen mukaisesti.

Jäin miettimään puhelun jälkeen: mikä on yksilön oma vastuu työkyvystä ja kuinka merkittävä rooli työterveyshuollolla on tukea yksilöä muutoksessa ja ohjata eteenpäin medikalisoimatta liikaa hänen oireiluaan?

Vastuuta omasta työkyvystä ei voi ulkoistaa muille

Vastuuta omasta työkyvystä ei voi ulkoistaa muille. Suomessa on totuttu ylhäältä johdettuun organisaatioon, jossa joku toinen tekee meidän puolestamme päätökset, ohjaa ja kontrolloi. On helpompaa työntää vastuuta omasta huonosta olostaan esimiehelle, työkaverille tai työterveyslääkärille. Työkykyyn kuitenkin vaikuttavat fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn lisäksi myös yksilön omat asenteet, osaaminen ja motivaatio.

Nykytyöelämässä työtehtäviä pitää osata priorisoida, ja onkin yhä haastavampaa säilyttää hallinnan tunne. Arjen jatkuva kiire ja uudenlaiset osaamisvaatimukset aiheuttavat paineita. Uuden oppiminen vie aikaa, ja tämä pitää myös hyväksyä ja ymmärtää. Myös tunne siitä, että voi itse vaikuttaa omaan työhön, motivoi ja tukee työhön sitoutumista.

Tulevaisuuden työelämässä pitää osata toimia omaehtoisesti sekä ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoa. Kokeilemalla ja oivaltamalla uusia tapoja tehdä työtä sekä laajentamalla osaamista pysymme myös työmarkkinakelpoisina koko työuran ajan. Tämä vaati rohkeutta tulla ulos omalta mukavuusalueelta. Meidän tulisikin ymmärtää, millaisia pitkän tähtäimen muutoksia työssämme on ja mitä osaamista tarvitsemme pysyäksemme mukana muuttuvassa työelämässä. Työpaikoilla olisi hyvä miettiä yhdessä, mitä osaamista toimialalla tulevaisuudessa tarvitaan ja miten osaamisen kehittymistä suunnataan ennakoiden ja riittävän ajoissa.

Kokeilemalla ja oivaltamalla uusia tapoja tehdä työtä sekä laajentamalla osaamista pysymme työmarkkinakelpoisina

Uusi työkulttuuri korostaa tiimityötä ja yhdessä tekemistä ja osaamisen jakamista. Rakentava kritiikki kehittää työn sujuvuutta avoimessa ja vuorovaikutteisessa työyhteisössä, mutta kyynisyys ja negatiivinen asenne myrkyttävät helposti työilmapiiriä. Eettiset arvot, tasa-arvoisuus ja työelämätaidot ovat nykypäivän ja myös tulevaisuuden työelämän tukipilareita.

Omassa työyhteisössäni on paljon eri ikäisiä ihmisiä: on nuoria työuraansa aloittelevia, ruuhkavuosissa olevia äitejä ja meitä kukkeassa keski-iässä olevia. Me jaamme yhdessä elämää, tsemppaamme ja tuemme toisiamme. Teemme yhdessä merkityksellistä työtä, josta saamme myös työniloa. Olemme ratkaisukeskeisiä. Kaamosaamuna kello 6 on lohdullista aloittaa päivän työt yhdessä pirteän kollegan ja Hilman kanssa, me Varman aamutiimi, oikeat ihmiset ja robotti yhdessä, kukin omissa työtehtävissään.

 

Blogi
Selviääkö työelämän muutoksessa sinnittelyllä ja sisulla?
työelämä, työkykyjohtaminen 07.03.2018

Leena Puurunen

Eläkeratkaisuasiantuntija

Leena Puurunen ratkaisee työkseen työkyvyttömyysetuuksia Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Leena haluaa olla asiakkailleen arjen tsemppari työkykyasioissa. Häntä kiinnostaa työelämän muutoksen vaikutukset työkykyyn. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä