Vahvaa työkykyketjua rakentamassa

Viimeisimmät Eläketurvakeskuksen tilastot kertovat työkyvyttömyyseläkkeiden siirtyneen kasvuun. Suunta on kasvava sitten 10 vuoteen. Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli noin 20 000, kun vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 600. Kasvua edelliseen vuoteen on 8%.

Erityisesti mielenterveyssyistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on lisääntynyt uusissa myönnöissä, jopa 47% johtui mielenterveyden häiriöistä. Sama kehitys oli kaikissa ikäryhmissä. Varmassa kasvu näkyi myös hakemusten määrässä. Eniten hakemusten kasvua oli vuonna 2018 kuntoutushakemuksissa, noin 13 % ja uusien työkyvyttömyyseläkehakemustenkin määrä kasvoi 12 %.

Mitä voimme tehdä ennakoivammin?

Syyt hakemusmäärien kasvulle sekä ennenaikaiselle eläköitymiselle ei liene yksiselitteiset, mutta herättää vahvasti kysymyksen siitä, mitä voimme tehdä ennakoivammin? Mihin voimme vaikuttaa, ettei sama suunta enää jatkuisi? Mitä voimme tehdä itse ja miten voimme työpaikoilla toimia paremmin työkykyä tukien?

Mitä voidaan tehdä ennakoivammin?

Vahva työkykyketju tukena

Yksi keino varustautua ennakoiden on varmistaa, että omassa organisaatiossa työkykyketju on kunnossa, aina rekrytoinnista työn päättymiseen saakka, ottaen huomioon myös mahdolliset työn sujumisen ja terveyden ongelmat. Toimivaa työkykyketjua tulisi tarkastella suhteessa liiketoimintaan ja sen mahdollisiin muutoksiin ja siihen, miten muutokset vaikuttavat henkilöstöön ja työkykyyn.

Jos esimerkiksi liiketoiminta tulee muuttumaan parinkin vuoden sisällä, mitä se tarkoittaa rekrytoinnin kannalta, entä työntekijöiden osaamisen kannalta entä esimiestyön osalta? Miten esimies tukee ja varmistaa työn sujuvuuden, minimoiden työn sujuvuuden häiriöt? Ja ennenkaikkea, millaista ketjua ja työkalupakkia tarvitsemme silloin, kun terveysongelmat alkavat vaikuttamaan työkykyyn?

Katso tallenne: Näin rakennat vahvan työkykyketjun

Näin rakennat yrityksellesi vahvan työkykyketjun -webinaarissa Varman työkykyjohtamisen kehityspäälliköt Suvi Tella ja Jyri Juusti kävivät esimerkkien kautta läpi toimivan työkykyketjun osa-alueet ja nostivat esiin työkykyketjun keskisiä kipupisteitä sekä miten kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeratkaisuihin liittyvät käytännöt nivoutuvat työkykyketjussa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Katso tallenne YouTubessa

Tutustu ja tule mukaan Varman tuleviin tapahtumiin

Suvi Tella

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Suvi Tella työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä työkyvyttömyysriskin hallinta -toiminnossa. Suvi auttaa asiakasyrityksiä työkyvyttömyysriskin hallinnan kokonaisuudessa. Suvia innostavia teemoja on erilaiset työelämän ilmiöt, häiriökysyntä, työkyvyn moninaisuus, varhainen ote ja kuntoutus.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä