Osittainen vanhuuseläke: ”Hieno systeemi työssä jaksamisen kannalta”

Näin kommentoi eräs asiakkaamme osittaista vanhuuseläkettä, ”ovea”, vuoden 2017 alussa voimaan tullutta uutta eläkemuotoa.

Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa työuran loppupäähän. Se mahdollistaa eläkkeen nostamisen ennen varsinaista vanhuuseläkeikää, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden lykätä koko eläkkeen nostamista. Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla on mahdollista keventää viimeisiä työvuosia ja kevennetyn työn turvin kenties jatkaa pitempään työelämässä.

Osittaista vanhuuseläkettä voi hakea aikaisintaan 61-vuotiaana. Omasta edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä voi nostaa ennakkoon 25 tai 50 %. Jos eläkkeen ottaa ennen oman ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää, nostettavaan eläkeosuuteen tehdään pysyvä varhennusvähennys.

Osittainen vanhuuseläke on edelleen suosittu

Osittainen vanhuuseläke korvasi vuoden 2017 eläkeuudistuksessa osa-aikaeläkkeen ja siitä on tullut suosittu eläkemuoto. Eläketurvakeskuksen tilaston mukaan vuoden 2018 lopussa osittaisen vanhuuseläkkeen saajia oli noin 19 000. Joka kymmenes suomalainen ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen likimain heti 61 vuoden alaikärajan täytettyään.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio näkyy päivittäin myös Varman eläkeneuvonnassa. Viime vuosina osittainen vanhuuseläke on ollut kysytyimpiä aiheita niin puhelinpalvelussa kuin asiakasyritystemme eläkeinfoissakin. Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio näkyy myös Varman verkkopalvelussa. Vanhuuseläkkeen jälkeen seuraavaksi eniten eläkearvioita lasketaan osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Kysyimme OVEsta

Miksi hait osittaista vanhuuseläkettä? Kysyimme mm. tätä Varman osittaisen vanhuuseläkkeen saajilta huhtikuussa. Kyselyyn vastanneiden mukaan osittaisen vanhuuseläkkeen tuoma jousto työn keventämiseen eri elämäntilanteissa ja taloudelliset syyt olivat edelleen tärkeimpiä syitä nostaa eläkettä. Koska elinikää ei tiedä, halu nauttia eläkkeestä nousi vahvasti myös esille.

”Mahdollisuus vähentää työaikaa ja jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle lähes 40 vuoden työrupeaman jälkeen. Jaksaminen kokonaisuudessaan parani.”

Osittaisen vanhuuseläkkeen tarkoitus oli alun perin kannustaa työskentelemään pidempään, jos työtä keventää eläkkeen rinnalla. Moni vähentääkin osittaisen vanhuuseläkkeen avulla työntekoa viimeisinä työvuosina. Niin tilastojen kuin kyselyymme vastanneidenkin mukaan suuri osa eläkkeen valinneista jatkaa kuitenkin entisessä kokoaikatyössään ja saa eläkkeestä lisätuloa esimerkiksi ylimääräisiin hankintoihin tai vaikkapa lainojen lyhentämiseen. Monelle osittainen vanhuuseläke tuo helpotusta taloudelliseen tilanteeseen. Jos ei ole enää mukana työelämässä, osittainen vanhuuseläke tuo toivottuja lisätuloja esimerkiksi työttömyyspäivärahan rinnalle.

”Hyvä, että luodaan joustavia ratkaisuja ja ihmiset voivat tehdä yksilöllisiä ratkaisuja elämäntilanteen mukaan”.

Osittainen vanhuuseläke on edelleen suosittu -webinaarissa 15.5.2019 pohdimme uuden eläkemuodon suosiota. Mikä tekee eläkkeestä niin kiinnostavan ja minkälaista joustoa se tuo työuran viimeisiin vuosiin. Lisäksi kerroimme keskeisiä tuloksia Varman tuoreesta kyselystä.

 

Elina Juth

Palvelupäällikkö

Elina Juth toimii työeläkeasioiden kouluttajana ja sisällöntuottajana. Elinalla on pitkä kokemus työeläkealalta. ”Eläkeasiat voivat tuntua välillä monimutkaisilta. Haluan osaltani lisätä ihmisten ymmärrystä työeläkejärjestelmästä ja viestiä asioista ymmärrettävästi ja selkeästi.”

Asiakaslähtöisyys, asiakaskohtaamiset, yhdessä oivaltaminen sekä työelämän ja yrityskulttuurin kehittäminen inspiroivat Elinaa työssä. Vapaalla Elinan aika kuluu perheen sekä puutarha- ja ulkoiluharrastusten parissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä