Yhteisvastuuta korostava tiimityö tukee työkykyä

Itseohjautuvuus on nykypäivän työelämätaito, josta puhutaan paljon työpaikoilla. Mitä itseohjautuvuus on arjen työssä ja miten siinä onnistutaan? Ohjaan itse työtäni, mutta miten ja mitä kohti? Kadotanko suunnan ja putoan kyydistä? Miten tiimi onnistuu itseohjautuvuudessa?

Kiire, kovat asiakasvaatimukset ja työtehtävien pirstaloituminen kuormittavat sekä työntekijöitä että esimiehiä. Keskeneräisyyden tunne ja ajatukset riittävän hyvästä työstä ovat päivittäin läsnä. Aikaa yhdessä oppimiseen ja uuden kehittämiseen on vähän.

Muuttuva toimintaympäristö luo paineita arkeen ja aiheuttaa pelkoa, kuinka pysyä mukana yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Muuttuva toimintaympäristö luo paineita arkeen ja aiheuttaa pelkoa, kuinka pysyä mukana yksilönä ja tiimin jäsenenä. Työn mielekkyyden ja hallinnan tunteen kadottaminen voivat aiheuttaa subjektiivisen tuntemuksen työkyvyttömyydestä. Pitkittyessään häiriötilanteet voivat johtaa työkykyä uhkaaviin ongelmiin ja tiimin suorituskyvyn laskuun.

Työelämän muutoksen ymmärtäminen ja siinä eläminen vaatii isomman kuvan hahmottamista sekä yksilön että tiimin näkökulmasta. Miten yrityksen toimiala ja liiketoiminta on muuttumassa? Mitä se tarkoittaa tiimin ja yksilön arjessa? Mitä se tarkoittaa työntekemisen ja osaamisen osalta?

Moderni työkulttuuri edellyttää tiimiltä yhteisöllisyyttä, empatiaa ja kykyä ratkaista haasteet yhdessä.

Moderni työkulttuuri edellyttää koko tiimiltä yhteisöllisyyttä, empatiaa ja kykyä ratkaista haasteet yhdessä. Siihen kuuluu myös ennakoiva ja keskusteleva johtaminen, joka mahdollistaa vahvan osallisuuden ja oman työn kehittämisen yksilönä ja tiiminä.

Uudenlainen, tiimin yhteisvastuuta korostava asenne työtä kohtaan helpottaa arjessa. Työt ovat tiimin yhteisiä töitä, joita tehdään yhdessä jäntevästi suunnitellen ja asiakaslähtöisesti. Otetaan myös aikaa pysähtymiselle, kuuntelulle ja kuulluksi tulemiselle.

Yksilötasolla omasta työkykyisyydestä on pidettävä huolta. Terve itsekkyys auttaa säilyttämään työn mielekkyyden ja sisäisen motivaation. Hyvä työkyky on kuin vahva puu, joka pysyy pystyssä jatkuvissa muutoksen tuulissa. Sen juuret syvällä ja tukevasti maassa, ja samalla se kasvaa korkeutta kehittyen ja uusiutuen.

Blogi
Työn muutos haastaa hoiva-alan työntekijöiden työkykyä
eläketurva, työkykyjohtaminen 15.03.2019

Leena Puurunen

Eläkeratkaisuasiantuntija

Leena Puurunen ratkaisee työkseen työkyvyttömyysetuuksia Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Leena haluaa olla asiakkailleen arjen tsemppari työkykyasioissa. Häntä kiinnostaa työelämän muutoksen vaikutukset työkykyyn. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä