Eläkefaktoja naisnäkökulmasta

Naisten keskimääräinen omaan työuraan perustuva eläke on 1 270 ja miesten 1 860 euroa kuukaudessa, kertoo Eläketurvakeskuksen tilasto.

Lähes 40 % kaikista eläkkeensaajista saa alle 1 250 euroa eläkettä. Enemmistö heistä on naisia. Yli 3 500 euroa eläkettä saa vähän yli 4 %. Heistä enemmistö on miehiä. Eläkkeissä on eroja, kuten palkoissakin, onhan työeläke ansiosidonnainen etuus.

Työeläkettä kertyy työansioista

Nimensä mukaisesti työeläke kasvaa työstä. Sukupuoli ei vaikuta eläkkeen kertymiseen, vaan samat säännöt koskevat kaikkia. Eläke kasvaa varmasti mutta hitaasti: eläkettä kertyy koko työuran ajalta ja enimmäkseen 1,5 % vuodessa.

Eläke-erot selittyvät suurelta osin palkkaeroilla. Naisten keskimääräinen palkkaeuro on tällä hetkellä noin 84 senttiä. Tilastokeskuksen mukaan naisten ja miesten palkkaero on pysynyt viime vuodet lähes samana yksityisellä sektorilla. Ero kaventuu hitaasti. Tällä vauhdilla palkkaerot korjaantuvat 50 vuodessa, kertoo tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus.

Osin ansiotulojen eroa selittävät myös eriytyneet työmarkkinat. On naisten töitä ja miesten töitä. Jos tarkastellaan samanlaista työtä tekevien palkkoja, erot ovat pienempiä. Selittämättömiä palkkaeroja kuitenkin on. Tästä kertoo esimerkiksi viime kesänä uutiskynnyksen ylittänyt Nokian suorittama palkkojen tasa-arvoistaminen. Uutisten mukaan korjauksista 90 % kohdistui naisten palkkoihin.

Naisilla lyhyempi ja katkonaisempi työura

Naisten työura on keskimäärin lyhyempi kuin miesten. Naisilla on myös enemmän määräaikaisia työsuhteita ja he ovat miehiä useammin työttömiä tai kokonaan työvoiman ulkopuolella.

Poissaolo työmarkkinoilta liittyy usein perhevapailla olemiseen. Vain noin 10 % miehistä käyttää vanhempainpäivärahaa. Sama koskee hoitovapaata.

Nykyään eläkettä kertyy myös palkattomilta ajoilta

Palkattomilta ajoilta kertyy jonkin verran eläkettä, mutta esimerkiksi hoitovapaan ajalta kertyvää eläkettä ei voi verrata työansioista kertyvään eläkkeeseen.

Jos työuraa jatkaa eläkeiän jälkeen, eläkkeeseen saa lykkäyskorotusta. Lykkäyskorotus on kuitenkin prosenttikorotus, joka kohdistuu koko eläkkeeseen. Sen vaikutus on siis sitä suurempi mitä suurempi eläke on.

 

Eläkefaktoja naisnäkökulmasta -webinaari

Webinaarissa tarkastelemme eläkeasioita naisnäkökulmasta. Käsittelemme eläkkeen karttumisen sääntöjä ja selvitämme, milloin ja miten eläkettä karttuu palkattomilta ajoilta. Puhumme myös leskeneläkkeestä. Noin 80 % leskeneläkkeen saajista on naisia.

Helena Alkula

Palvelupäällikkö
Helena Alkula toimii palvelupäällikkönä Varman eläkepalveluissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä