Johdetaanko teillä esimiestyötä?

Esimiestyön kehittämiseen panostetaan useissa organisaatioissa resursseja, mutta johdetaanko esimiestyötä tavoitteellisesti haluttuun suuntaan? Johdettuun esimiestyön kuuluu yhteinen tahtotila siitä, millaista ihmisten johtamista yrityksessä halutaan edustaa. Se edellyttää ymmärrystä yrityksen suunnasta, jatkuvaa dialogisuutta, yhteisiä tavoitteita esimiehille, systemaattista tekemistä, reflektointia ja oppimista. Ihmisten johtamisen tulee auttaa ihmisiä kukoistamaan työssään ja sitä kautta kasvattaa asiakasarvoa.

Asiakaskokemukseni ja tutkimusten (mm. Aura, Eskelinen, Ahonen, Kuosmanen 2019) vain noin neljäsosa organisaatioista johtaa esimiestyötä näkemyksellisesti ja haluttuun suuntaan. Paljon yleisempää on esimerkiksi tilata yksittäisiä valmennuksia. Valmennukset voivat olla sisällöllisesti ja toteutukseltaan kelpo paketteja, mutta jos ne eivät kiinnity liiketoimintaan, eteenpäin vietäviin tavoitteisiin tai isompaan kokonaisuuteen, niin vaikuttavuus voi jäädä ohueksi.

Yrityksissä kannattaa määritellä yhteisesti seuraavat esimiestyön teemat:

  1. Millaista ihmisten johtamista haluamme yrityksessämme edustaa? Mikä on johtamisemme filosofia? Haluammeko edustaa esimerkiksi valmentavaa johtamista vai hierarkista johtamistapaa?
  2. Mitkä ovat organisaatiomme keskeiset liiketoiminnan tavoitteet ja haasteet tällä hetkellä? Miten esimiesten tulee auttaa toiminnallistamaan tavoitteet tiimiensä kautta?
  3. Mitä yhteisiä tavoitteita esimiehillä on oltava, että tavoitteet realisoituvat?
  4. Miten esimiesten jatkuva ammatillinen kasvu varmistetaan? Millaisia yhteisiä rakenteita, kuten vertaistapaamisia tai kokemustenjakoa esimiehillä on?
  5. Miten ihmisten johtaminen tulee näkyä johdon ajattelussa, keskustelussa, teoissa, esimerkissä, agendalla ja aiheen omistajuudessa?

Nämä teemat kannattaa määritellä yhdessä, kirjata ne näkyväksi ja seurata säännöllisesti etenemistä niiden suuntaisesti.

Yrityksissä käydään aktiivista keskustelua valmentavasta johtamisesta ja itseohjautuvuudesta. Nämäkin tulee konkretisoida, mitä ne tarkoittavat esimiestyön näkökulmasta, mitä niillä tavoitellaan ja miten ne näkyvät esimiehen roolissa, ajattelussa ja tekemisessä. Joskus esimiestyön johtamisen lopputulos voi olla, että luovutaan perinteisestä esimiesroolista ja rakennetaan puitteita tiimien itseorganisoitumiseen. Se edellyttää paljon johtamistyötä ja määrittelyä.

Yritysjohdon keskeinen haaste on, että miten strategia saadaan toiminnallistettua arkeen. Johdon kannattaa havaita se, että strategia toteutuu esimiesten ja heidän tiimiensä kautta. Tämän vuoksi johdon keskeinen intressi on johtaa esimiestyötä; sitä ei voi ulkoistaa HR:lle tai konsulteille. Johdon on hyvä toimia esimerkkinä ihmisten johtajana ja omistaa esimiestyön johtamisen prosessi.

Yhteistyössä kehitettävän esimiestyön kautta voidaan parantaa läpimenoa, virtausta, toimitusketjuja, kokonaisuuden ymmärtämistä ja osastojen välistä yhteistyötä. Konkreettisena esimerkkinä esimiehille asetettavista tavoitteista voi olla seuraava: miten voimme parantaa virtausta, poistaa hukkaa ja auttaa edellisiä ja seuraavia työvaiheita onnistumaan? Mitä kysymyksiä meidän tulee nostaa keskusteluun tiimeissä, jotta näitä prosessoidaan läpi organisaation?

Esimiestyön johtamisen kautta voidaan rakentaa yhteisöllisempiä ja toisiamme onnistumaan auttavia työpaikkoja.

Kai Tolvanen

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö
Kai Tolvasen työn fokus on auttaa asiakasyrityksiä kehittämään toimintaansa. Avoimien haasteiden analysointi ja mahdollisuuksien tunnistaminen on innostavaa. Asioiden prosessointi ryhmissä ja kokonaisuuksien tarkastelu on ammatillisesti innostavaa. Ihmisissä on paljon potentiaalia ja usein on yhdessä löydettävissä mielekkäämpiä tapoja tehdä työtä. Vapaa-ajalla Kai on lastensa kanssa, kuntoilee, ideoi, lukee ja liikkuu luonnossa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä