Opiskelevan työeläkekuntoutujan kesään kuuluu opintoja, töitä ja lomaa

Opiskelijoiden hyvinvointi ja toimeentulo puhuttavat. Monipolvinen keskustelu lähti liikkeelle Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kannanotosta. Liiton mukaan opiskelijoillakin pitäisi olla muun yhteiskunnan tapaan mahdollisuus lomaan ja lepoon. Tämän keskustelun kirvoittamana myös näkökulma työeläkeyhtiöiden tukemaan opiskeluun on paikallaan.

Työeläkeyhtiö voi tukea työeläkekuntoutuksena uudelleenkoulutusta, jos henkilöllä todetaan terveydellisten syiden vuoksi työkyvyn menetyksen uhka ja aikaisempi koulutus- ja työhistoria eivät mahdollista työssä jatkamista. Opiskelun tavoitteena on siis terveydentilalle sopivan ammatin hankkiminen ja työllistyminen työkyvylle sopivaan tehtävään.

Opiskelun tavoitteena on terveydentilalle sopivan ammatin hankkiminen ja työllistyminen työkyvylle sopivaan tehtävään.

Työeläkekuntoutuksena tuettava koulutus voi olla monimuoto- tai kokopäiväkoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai toisinaan myös kursseja ja täydennyskoulutusta. Varman tukemissa koulutuksissa yleisimpiä ovat ammatti- ja erityisammattitutkinnot. Ammattikorkeakouluopintojen tukemisessa on ollut 18 %:n kasvu vuosien 2017-2018 välisenä aikana, oppisopimuskoulutusten määrä on taas ollut aavistuksen laskussa. Arvioimme tuettavan koulutuksen yksilöllisesti kuntoutujan tilanteen mukaan. Pääsääntöisesti rahoitamme korkeintaan 4 vuoden opinnot. Nyrkkisääntö on, että työeläkekuntoutuksena korvataan yksi tutkinto.

Viime vuonna Varman ammatillisen kuntoutuksessa olevista kuntoutujista reilu 1 000 suoritti opintoja. Valtaosa työeläkekuntoutuksen toimenpiteistä on työkokeiluja, sillä työpaikalla tapahtuva kuntoutus on ensisijainen työeläkekuntoutuksen keino. Uudelleenkoulutusten määrä on kuitenkin vuosien saatossa kasvanut. Koulutus on varteenotettava vaihtoehto, jos kuntoutujalla siintää vielä pitkä työura edessäpäin, ja aiemman osaamisen ja työkokemuksen varaan ei voida rakentaa. Uudelleenkoulutus tuo usein myös vahvemman pohjan päästä terveydentilalle sopivaan työhön. Kestävien kuntoutussuunnitelmien myötä myös työeläkuntoutuksen vaikuttavuus paranee.

Työeläkuntoutuksen tuella opiskelevilla on oikeus kuukauden kesälomaan.

Työeläkuntoutuksen tuella opiskelevilla on oikeus kuukauden kesälomaan. Pieni tauko ja akkujen lataus on siis paikallaan. Tästä kesästä alkaen käytäntö muuttui lisäksi niin, että kuntoutusraha maksetaan yhden lomakuukauden sijaan koko kesän ajalta, edellyttäen että opinnot jatkuvat vielä seuraavana syksynä. Taustalla ovat muun muassa koulutuskentällä tapahtuneet uudistukset. Esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku läpi vuoden, ja opinnot voivat näin ollen alkaa muinakin ajankohtina kuin syksyllä tai alkuvuonna. Lisäksi oppilaitokset tarjoavat yhä laajemmin kesäajan opintoja. Kesäajan kuntoutusraha mahdollistaa loman lisäksi kesällä opiskelun tai palkattoman työharjoittelun. Suosittelemme opintojen edistämisestä myös kesäkuukausien aikana, vaikka tämä ei olekaan ehtona kuntoutusrahan maksamiselle. Jos kesää hyödyntää opintojen tekemiseen, on etuajassa valmistuminenkin todennäköisempää.

Työeläkekuntoutuksen tuella opiskeleva voi olla opintojen rinnalla myös ansiotyössä, jos ansiot eivät ylitä henkilökohtaista ansiorajaa. Selkeästi onkin havaittavissa, että työmarkkinat vetävät entistä paremmin ja yhä useammalle opiskelijalle on tarjoutunut tilaisuus yhdistää opiskelua ja työntekoa. Haluamme tukea opiskelijoiden mahdollisuutta saada työkokemusta jo opiskeluaikana, koska tämä auttaa työpaikan saannissa valmistumisvaiheessa. Työeläkekuntoutus tukee kuitenkin vain päätoimista opiskelua. Jos työstä saatavat tulot nousevat yli ansiorajan, tulee opiskelijan ilmoittaa tästä ja kuntoutusraha voidaan työtulojen vuoksi puolittaa tai etuuden maksu vaihtoehtoisesti myös lakkauttaa.

Varma seuraa kuntoutujan opintojen edistymistä ja tarjoaa tukea, mikäli opintiellä tulee mutkia matkaan.

Varma seuraa kuntoutujan opintojen edistymistä ja tarjoaa tukea, mikäli opintiellä tulee mutkia matkaan. Apuna tässä tehtävässä käytämme ulkopuolisia kuntoutuksen palvelutuottajia eli kuntoutuskumppaneitamme. Tämän seurannan ja tuen avulla haluamme mahdollistaa, että kuntoutujat pääsevät opinnoissaan eteenpäin ja valmistuvat aikataulussa. Tuki on tarpeen jo siitäkin syystä, että kuntoutujan kohdalla on usein kyse kokonaisuudessaankin suuresta elämänmuutoksesta terveydentilan haasteiden ja uuden uran luomisen ristiaallokossa.

Blogi
Pelkät päätökset ja eurot eivät kuntouta
kuntoutus 02.01.2019

Anne Korhonen

Palvelupäällikkö

Anne Korhonen toimii Varmassa kuntoutuspalvelupäällikkönä. Hänellä on 15 vuoden kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta sekä asiantuntija- että esimiestyön näkökulmasta. Annea kiinnostaa työkykyyn ja työurien tukemiseen liittyvät asiat. Myös työeläkekuntoutuksen kehittäminen entistä tuloksekkaampaan suuntaan on lähellä Annen sydäntä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä