Työn sujuvuudesta luovassa tuotantotyössä

Työkyvyn johtaminen luovassa elokuvatuotannossa on vaativa johtamisen osa-alue. Suunnittelimme yhteistyössä Solar Filmsin ja Varman kanssa tuotantojen arviointiin soveltuvan Sujuva tuotanto -kyselyn.

Kyselyn osa-alueita ovat: kunnioittava ja tasa-arvoinen vuorovaikutus, tuotannon sujuvuus eri vaiheissa, työolosuhteet ja turvallisuus tuotannon aikana, esimiestyö, innostus ja motivaatio sekä yleispisteytys tuotannolle ja arvosana tuotantoyhtiölle.

Pohdimme näitä teemoja myös webinaarissamme 10.4.2019 toimitusjohtaja Jukka Helteen kanssa. 

Elokuvatuotanto on pitkä prosessi ideoiden seulomisesta käsikirjoitusvaiheeseen, ennakkosuunnitteluun ja kuvasvaiheeseen. Sujuva tuotanto -kyselyyn vastannut näyttelijä tiivisti ennakkosuunnitteluun liittyvät odotuksensa seuraavasti: "Sopimukset, aikataulut, käsikirjoitukset, puku- ja maskisovitukset ajoissa, jotta näyttelijä ehtii valmistautua ja tehdä työnsä rauhassa ja hyvillä mielin."

Mikä innostaa ja mikä ankeuttaa elokuvatuotannoissa?

Innostumista ja motivoitumista tukevia asioita elokuvatuotannossa ovat Sujuva tuotanto -kyselyiden pohjalta:

 • Pätevä casting/rekrytointi
 • Ennakkosuunnittelu ja aikataulutus
 • Hauska ja innostava tuottaja sekä yhteydenpito työryhmän ja tuottajan välillä
 • Ohjaajan tasapainoinen tyyli, määrätietoisuus ja selkeys
 • Tiedonkulku, työn organisointi ja johtaminen
 • Taitava ja motivoitunut työryhmä
 • Palaute ja kokemus siitä, että on arvostettu työryhmän jäsen
 • Kuljetukset, catering ja majoitukset
 • Turvalliset työolosuhteet, tauotukset ja riittävä lepo
 • Lopputulos

Työtä ankeuttavia asioita:

 • Jatkuva kiire ja kokemus siitä, että kaikki tapahtuu viime tingassa
 • Lokaatioiden puuttuminen ennen kuvausten alkamista
 • Työnteon epämääräisyys ja heikko tiedonkulku
 • Vuorovaikutusongelmat

Turvallinen työ

Kuvauksia toteutetaan monenlaisissa olosuhteissa. Välillä on ahdasta: "Maskibussissa pitää aina keskeyttää, kun joku kulkee ohi". Lokaatiot voivat olla kuumia, kosteita tai pölyisiä. On pystytyksiä, teknisiä haasteita, sähköä, vettä sekä työskentelyä maanteiden ja katujen varsilla. Turvallisuuden varmistamisessa kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta.

Häirintätilanteiden ehkäiseminen

Häirintään liittyvät teemat nousivat esiin pari vuotta sitten ja alalle laadittiin häirintätilanteita koskeva ohjeistus.

Työnantaja vastaa työpäivän aikana tapahtuvasta toiminnasta. Käytäntönä on se, että ennen tuotannon alkua täsmennetään yhteisissä kokouksissa sitä, että häirinnälle on nollatoleranssi. Tästä annetaan myös kirjallinen ohjeistus jokaisessa tuotannossa. Työntekijöitä kannustetaan myös kertomaan häirintää koskevista havainnoista.

On tärkeää tunnistaa se, mihin asioihin työnantaja voi vaikuttaa ja mitkä asiat ovat työryhmän jäsenten oman arviointikyvyn piirissä.

Elokuvatuotannon johtaminen

Johtaminen ja vastuiden jakautuminen on varsin hierakkisesti toteutetussa elokuvatuotannossa periaatteessa selkeää.

Tuottaja vastaa tuotannon asioista. Tuottajan esimies on toimitusjohtaja, ellei hän itse toimi tuottajana. Linjatuottaja vastaa operatiivisesta tuotannosta ja on lähin esimies osastojen johtajille. Tuotannossa toimii useita ryhmiä, joilla on omat esimiehensä - esimerkiksi valaisuteknikon esimies on valaisija.

Ohjaajalla on taiteellinen vastuu lopputuloksesta, mutta ohjaajakin toimii työsopimuksensa puitteissa, kuten muukin henkilöstö. Sujuva kommunikaatio ohjaajan ja tuottajan välillä on tärkeää, jotta elokuvasta tulee sellainen, jonka molemmat allekirjoittavat.

Tärkeää on se, että kuvauspaikalla kukin tietää, kuka on kuvaustilanteen esimies, johon voi ottaa yhteyttä.

Palautteen saaminen

Erään tuotannon työntekijä totesi, että hän ei ollut saanut työstään positiivista palautetta. Kritiikkiä ja ohjeita hän kylläkin koki saaneensa. Työntekijä pohti, että johtuiko vähäinen positiivinen palaute siitä, että hän oli huono työssään vai jääkö positiivinen palaute usein antamatta.

Mikä tukee onnistumista elokuvatuotannossa?

Sujuvuus ja hyvä olo lähtevät siitä, että henkilöä kohdellaan asiallisesti, hän tietää, mitä häneltä odotetaan, hän saa mahdollisuudet tehdä sen, mitä häneltä odotetaan ja hän saa työstään asiallisen palautteen.

Tuotannon täytyy olla samanaikaisesti luova ja tehokas. Ellei olla luovia, tulos ei ole kiinnostava. Ellei olla tehokkaita, aika ja rahat eivät riitä tuotannon toteutukseen.

Ohjenuorana on myös se, että ennen kuvausten alkua on visio siitä, millaista lopputulosta halutaan ja suunnittelu tehdään tältä pohjalta. Näyttelijän- ja muuhun luovaan työhön liittyvä improvisointi "tapahtuu laatikon sisällä, eikä niin, että koko pakettia lähdetään muuttamaan."

Solar Filmsillä on otettu askelia työn sujuvuuden parantamiseksi ja kommunikaation lisäämiseksi. Tasa-arvo ja turvallisuus ovat koko alalla tärkeitä asioita. Sujuva tuotanto -kyselyn toteutus eri produktioissa on auttanut löytämään onnistumisen kannalta keskeisiä asioita ja puuttumaan epäkohtiin. Lisäksi Tuotannon arviointivartti -tarkistuslista auttaa käymään keskustelua tuotannon sujuvuudesta jo projektin aikana.

Jyri Juusti

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Jyri Juusti työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Jyrin missiona on auttaa asiakasyrityksiään uudistumaan ja niiden työntekijöitä jatkamaan työssä terveysongelmienkin kanssa. Työssään Jyri auttaa kirkastamaan yrityksen tilannekuvaa työkykyjohtamisen suhteen sekä sparraa ja valmentaa erityisesti johtoa ja esimiehiä. Jyriä innostavia asioita ovat arki, yhteiskunnan ja työelämän ilmiöt, epäsosiaalinen liikunta, saunominen, siirtolapuutarhamökkeily, lukeminen, elokuvat, some, perhe ja ystävät.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä