YEL - niin paljon enemmän kuin pelkkä vanhuuden turva

Valitettavan usein YEL-työtulon alhaisen tason seuraukset valkenevat yrittäjille liian myöhään. Se on suuri pettymyksen hetki myös YEL-vakuutuksia hoitavalle asiakaspalvelijalle. Viesti YEL-työtulon merkityksestä ei ole tavoittanut yrittäjää riittävän aikaisin. Jälkikäteen asialle ei ole mitään tehtävissä, sillä työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. Yksikin kantapään kautta tämän asian oppiva on mielestäni liikaa.

Yrittäjänä ainoa lakisääteinen vakuutuksesi on YEL-vakuutus. Pakollisuus tarkoittaa Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan tänä päivänä monelle yrittäjälle sitä, että asia halutaan hoitaa nopeasti kuntoon ottamalla vakuutus mahdollisimman pienellä työtulolla. Pieni työtulo voi sinällään olla ihan oikea taso, kun kyse on alkavasta, vähäisestä, sivutoimisesta tai kausiluontoisesta yrittäjätoiminnasta. Mutta pidemmän päälle alivakuuttamisella on omat riskinsä.

Pidemmän päälle alivakuuttamisella on omat riskinsä.

YEL-vakuutus on tarkoitettu alun perin yrittäjän ansiosidonnaiseksi eläketurvaksi, mutta tänä päivänä se määrittelee eläkkeen lisäksi myös yrittäjän oikeuden kaikkeen muuhun sosiaaliturvaan sekä etuuksien tason. Sekä YEL-vakuutuksen voimassaoloaika että työtulo ovat kriittisessä asemassa, kun yrittäjä hakee päivärahaetuuksia.

YEL-työtulon merkitys korostuu

YEL-työtulon merkitys tulee korostumaan entisestään ensi vuoden alussa, kun Kelan maksamien päivärahojen laskentasääntö muuttuu. Sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ml. vanhempainpäivärahat tulevat perustumaan 1.1.2020 alkaen päivärahakautta edeltävään vuosityötuloon. Vuosityötulo lasketaan yrittäjillä vain edeltävän 12 kuukauden aikana voimassa olleiden YEL-työtulojen perusteella. Nykyisin päivärahaetuudet perustuvat joko viimeksi vahvistetussa verotuksessa vahvistettuun YEL-työtuloon tai etuutta edeltävän 6 kuukauden YEL-työtuloon. Eikä pidä unohtaa sitäkään, että ansiosidonnaisista päivärahaetuuksista karttuu myös eläkettä. Siitä karttumasta ei tarvitse erikseen maksaa YEL-maksua. 

YEL ja muut etuudet

Aikuiskoulutustuki, työttömyyspäivärahat ja ammatillinen kuntoutus ovat myös yrittäjille mahdollisia. Näidenkin etuuksien saamiseksi sekä YEL-vakuutuksen kestolla että työtulolla on kriittinen merkitys. Vaikka esim. työttömyys voi tuntua kovin epätodennäköiseltä vaihtoehdolta tänään, niin tilastojen mukaan työttömyys kohtaa kahdeksaa yrittäjää sadasta. Kukaan ei tietenkään halua kuulua tuohon kahdeksaan prosenttiin. Jos niin käy, niin pudotus toimeentulossa voi olla kova, jos minimitason työttömyysetuudet ovat murto-osa aikaisemmasta ansiotasosta.

Voit omalla valinnallasi vaikuttaa siihen, että et kuulu niihin yrittäjiin jolle YEL-työtulon merkitys valkenee vasta liian myöhään. Pidä siis huolta omasta ja perheesi toimeentulosta elämän pyörteissä pitämällä YEL-työtulosi riittävän korkealla tasolla, jotta korvaus ansionmenetyksestä ei ole katkera pettymys.   

Varman asiakkaana voit muuttaa YEL-työtuloasi verkkopalvelussamme vaikka heti. Kirjaudu palveluumme verkkopankkitunnuksilla osoitteessa www.varma.fi

Tarvitsetko apua? Palvelemme vakuutusasioissa puhelimitse p. 010 192 100 ja chatissa arkisin kello 8–17. 

Lue lisää YEL-vakuuttamisesta sivuiltamme

 

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä