Mikroluotolla voi päästä pois köyhyyden kierteestä

Vaikuttavuussijoittaminen on yksi nopeimmin kasvava kestävän sijoittamisen muoto, joka pikkuhiljaa on löytänyt tiensä myös instituutiosijoittajien salkkuihin. Suurin osa tästä kasvusta on mikroluottoja. Mikroluotolla tarkoitetaan hyvin pientä ja suhteellisen lyhytaikaista luottoa, kuten muutamaa sataa euroa paikallisessa valuutassa. Laina-ajat ovat tyypillisesti 1-3 vuotta.

Mikrorahoitus täyttää tyhjiön hyväntekeväisyyden ja koronkiskonnan välistä.  Mikroluottoja myönnetään Ihmisille, jotka eivät juuri pysty säästämään tai tekemään investointeja, koska heille ei ole tarjolla pankkipalveluja. Ilman investointeja eläminen on kituliasta selviytymistä päivästä päivään, kädestä suuhun. Tällaisissa oloissa eläviä löytyy kehitysmaista, erityisesti maaseudulta. He hankkivat elantonsa monimuotoisella pienyritystoiminnalla tai kaupalla ja ovat usein naisia. Merkille pantavaa on, että elinkeinorakenne kohdemaissa on täysin erilainen kuin meillä Suomessa. Näissä maissa puolet työvoimasta on itsetyöllistettyjä.

Hyvä luottokokemus edellyttää merkittävää vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tilanteen ymmärtäminen ja tiivis yhteydenpito sekä sopivat ja joustavat maksujärjestelyt ovat johtaneet siihen, että luottotappiot ovat jääneet pieniksi, keskimäärin muutamaan prosenttiin.

Merkittävimmät luottotappiot ovat syntyneet valuutta kurssimuutosten tai luonnonkatastrofien takia. Paikallinen kuivuus tai tulvat voivat tuhota kokonaisia yhteisöjä, mutta yksittäiset luotonottajat ovat yleensä erittäin tunnollisia maksajia. Onhan heidän elantonsa, usein jopa elämänsä kiinni siitä, että he onnistuvat toiminnassaan.

Mikroluotot ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Mikroluotoilla tavoitellaan, paitsi tuottoa, myös kestävää kehitystä. Niillä rahoitetaan ihmisiä, joille on heikosti tarjolla mahdollisuuksia kehittää yhteisöjään ja parantaa asemaansa. Näin mikrorahoitus palvelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita varsin laajasti.

Mikrorahoitus kohdentuu erityisesti seuraaviin YK:n tavoitteisiin:

1) Köyhyyden poistaminen -  myös heikkotuloisille tarjotaan rahoituspalveluja.

2) Nälänhädän poistaminen - viljelijät saavat rahoitusta satojen kasvattamiseen, vakuutuksiin ja elintarviketurvallisuuden kohottamiseen.

5) Sukupuolten välinen tasa-arvo - naiset ovat enemmistö luoton ottajista.

8)  Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua - kohdennetaan rahoitusta alueille ja sektoreille, joille sitä muuten ei ole tarjolla ja luodaan kestäviä työpaikkoja ja kasvavia yrityksiä.

10) Eriarvoisuuden vähentäminen -  lisätään ihmisten taloudellisia mahdollisuuksia.

Varma mikroluotottajana

Varma otti ensimmäiset askeleet 2017 sijoittamalla mikroluottorahastoon. Rahaston kautta pystymme hajauttamaan riskiä ja käyttämään alueellista asiantuntemusta sijoituskohteiden valintaan. Rahasto on sijoittanut yli neljäänkymmeneen maahan ja yli kahteen kymmeneen valuuttaan. Lainanottajista enemmistö on naisia ja noin puolet toimii maaseudulla.

Toistaiseksi tuotto on ollut varsin kelvollinen, luottotappioita on ollut alle prosentin verran. Valuuttakurssiheilahtelut on ollut suurin syy tuottovaihteluihin.

Uskon, että alun hyvät kokemukset tarkoittavat, että vaikuttavuussijoittaminen on tullut jäädäkseen ja että sen merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Kaupanpäälle tulee vielä hyvä mieli siitä, että olemme tehneet jotain hyödyllistä.

Wilhelm Backlund

Seniori salkunhoitaja
Wilhelm Backlund työskentelee sijoitustoiminnon korko-, valuutta- ja hyödykeryhmässä. Hän tekee sijoituksia kehittyvillä markkinoilla. Ennen siirtymistä Varmaan Backlund työskenteli johtotehtävissä eri pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Kiinnostuksen kohteita ovat ilmastomuutos, ihmisoikeudet, puutarhanhoito ja leivonta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä