Uusi vuosi ja viiskymppisen YEL:n muutospaineet

YEL täytti vuoden alussa 50 vuotta. Kyselytutkimukset ja päivittäinen asiakaspalaute osoittavat, että viiskymppinen YEL kaipaisi isoa askelta kohti joustavampaa ja vähemmän byrokraattista eläkevakuuttamista. Sosiaali- ja terveysministeriön vetämän työryhmän raportti jäi erimieliseksi siitä, miten vakuutusta tulisi muuttaa. Varsinaisen YEL-vakuuttamisen uudistamiseen tähtäävän työn on tarkoitus alkaa tänä vuonna. Uudistustyön lopputulos ratkaisee, miten YEL-vakuuttaminen hoituu tulevaisuudessa.

YEL oli pitkään puhdas eläkevakuutus, mutta viime vuosikymmeninä koko yrittäjän sosiaaliturva on kietoutunut tiiviisti YEL-vakuutukseen ympärille. Kun YEL on kunnossa, on myös yrittäjän koko sosiaaliturva oikealla tasolla ja ansiomenetyskorvaukset maksetaan oikeassa suhteessa. Kelan sairauspäivärahauudistus 1.1.2020 alkaen tekee YEL-vakuutuksesta ja sen työtulon tasosta entistä kriittisemmän yrittäjän sairauspäivärahan määräytymisen kannalta. Päiväraha lasketaan jatkossa 12 kuukauden työtulon perusteella. Samoin äitiyspäiväraha.

Erityisen ongelmallisena nykyisenlainen YEL näyttäytyy itsensä työllistäjille ja ns. kevytyrittäjille, joiden yrittäjätyö on epäsäännöllistä ja joiden sosiaaliturvaverkossa on suurimmat reiät. YEL-vakuuttamisen neljän kuukauden työskentelyedellytys on erityisen haasteellinen pätkätyöllistyvälle yrittäjälle, joka joutuu turvautumaan välillä työttömyysetuuksiin. Työttömyysturvan työssäoloehto ei täyty, jos YEL-vakuutusta ei ole tai työtulo on ollut liian pieni. Toinen ongelmakohta työttömyysturvan osalta on YEL-vakuutuksen luonne jatkuvana vakuutuksena, jossa matala työtulo heijastelee työn kausiluonteisuutta. Eläkeyhtiössä kuulemme usein, että työttömyysetuutta ei makseta, jos YEL-vakuutusta ei ole päätetty.

Työttömyysturvan osalta on luvassa pieni parannus 1.1.2020 alkaen, kun työttömyysturvan työssäoloehdon euromääräisen alarajan pyöristyssääntö jää historiaan. Jatkossa ei enää yksikään yrittäjä voi jäädä työttömyysturvan ulkopuolelle sen takia, että YEL-työtulo ei olisi noussut vuodenvaihteessa riittävästi.

Maailma on muuttunut paljon sitten 1.1.1970, jolloin YEL-vakuuttaminen tuli yrittäjille pakolliseksi.

Maailma on muuttunut paljon sitten 1.1.1970, jolloin YEL-vakuuttaminen tuli yrittäjille pakolliseksi. Historiallisesti sosiaaliturvaa on kehitetty parantamalla kaikista heikoimmassa asemassa olevien turvaa. Toivon, että historia toistaa itseään ja YEL uudistuisi niin, että heikoimmassa asemassa olevien yrittäjien sosiaaliturvaverkon reiät pienenisivät. Uskon, että jos YEL-vakuutus muuttuisi vähemmän byrokraattiseksi, sekä ymmärrys että luottamus YEL-vakuutukseen lisääntyisi. Pidän peukkuja sille, että uudistustyö johtaa hyvään lopputulokseen!

 

Lue lisää YEL-vakuuttamisesta

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä