Ei siirretä, vaan startataan – kuntoutus poikkeusaikana

Tänä vuonna moni taho analysoi, miten poikkeuksellinen kevät on vaikuttanut toimintaan. Varman ammatillisessa kuntoutuksessa kevään tilanne näkyi niin, että kuntoutuksen ennakkohakemusten määrä väheni huhti- ja toukokuussa noin viidenneksellä alkuvuoteen sekä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Voidaan ajatella, että poikkeustilan ollessa pahimmillaan osa jätti ammatillisen kuntoutuksen ja työkykyasiansa hoitamisen odottamaan tuonnemmaksi. Tärkeää kuitenkin on, että työkyvyn seurantaa ja tukitoimien suunnittelua ei siirretä liian pitkälle eteenpäin. Myös sairauslomalla olevien henkilöiden kohdalla työhön paluun suunnittelua kannattaa tehdä, vaikka konkreettinen työhön paluun toteutuminen olisikin vielä avoinna. Ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöstä voi siis hakea, vaikka varsinaista kuntoutussuunnitelmaa ei vielä olisikaan.

Ilahduttavasti kuntoutussuunnitelmia koskevien hakemusten - kuten työkokeilu- ja uudelleenkoulutusten tukemista koskevien hakemusten - määrä ei kevään aikana oleellisesti vähentynyt. Kuntoutussuunnitelmia on pystytty edistämään yllättävänkin hyvin. Kesäkuun loppuun mennessä Varma on antanut 1 500 kuntoutussuunnitelmaan liittyvää päätöstä. Suurin osa näistä (72 %) on koskenut työkokeiluja. Kuitenkin myös opiskeluja on lähdetty tukemaan selkeästi enemmän kuin viime vuonna: opiskelua koskevia päätöksiä onkin annettu tähän mennessä jo yli 400.

Kuntoutussuunnitelmia koskevien hakemusten määrä ei kevään aikana oleellisesti vähentynyt.

Vaikka ammatillisen kuntoutuksen keinovalikoimassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, joitakin uusia suuntia on havaittavissa poikkeuksellisen kevään myötä. Paikasta riippumaton toiminta on nimittäin rantautunut myös työeläkekuntoutukseen. Esimerkiksi etätyönä toteutettavia työkokeiluja on pystytty hyödyntämään vaihtoehtona perinteisesti työpaikoilla järjestetyille työkokeiluille. Etätyökokeilu ei tietenkään sovi kaikkiin tilanteisiin, mutta niissä ammateissa, joissa etätyö on muutoinkin käytössä, työkokeilunkin järjestäminen etänä voi olla toimiva vaihtoehto. Jotta etätyökokeilu onnistuu, edellyttää se erityisen hyvää seurantaa, työnteon tukemista ja esihenkilön riittävän tiheää yhteydenpitoa. Etätyöskentely kosketti myös opintojen parissa ahertavia kuntoutujia, kun opiskelu muuttui kevään myötä miltei kokoaikaiseksi etäopiskeluksi. Vaikka opiskelutavoissa tapahtui muutoksia, yleisesti ottaen opiskelijakuntoutujat ovat saaneet vietyä opintojaan varsin hyvin eteenpäin. Joitakin työharjoitteluja peruuntui, mutta matkan varrella kehittyi myös uusia tapoja toimia. Esimerkiksi osaamisen ja ammattitaidon osoittamiseen tarkoitettuja näyttöjä järjesteltiin niin, että niitä voitiin suorittaa työpaikkojen sijaan oppilaitoksissa.

Osaltaan kuntoutussuunnitelmien etenemiseen on vaikuttanut se, että Varman kuntoutuskumppanit ovat voineet tarjota kuntoutujille uraohjausta ja tukea kuntoutussuunnitelmien tekoon koko alkuvuoden ajan. Ensimmäisen puolen vuoden aikana Varmasta tehtiin yli 650 toimeksiantoa kuntoutuskumppaneille. Ohjauksen tapaa kehittämällä pitkää tyhjäkäyntiä ei tässä palvelussa päässyt keväänkään aikana syntymään. Moni kumppanimme onkin hionut ammatillisen kuntoutuksen etäkonseptejaan. Kuntoutuskumppaniemme mukaan etämenetelmien laajempaa käyttöä voi ja kannattaa hyödyntää jatkossakin. Etäohjaus on antanut esimerkiksi syrjäisemmillä seuduilla asuville kuntoutujille helpotusta matkustelun vähenemisenä. Kentältä kantautuneen viestin mukaan kuntoutujien IT-taitojen tukeminen on yhä tärkeämpää, koska jatkossa etädigitaidot tulevat olemaan merkittävämmässä asemassa kuin aiemmin.

Paikasta riippumaton toiminta on rantautunut myös työeläkekuntoutukseen.

Vaikka kuntoutussuunnitelmat ovat edenneet pääosin mallikkaasti, joidenkin kohdalla kuntoutuksen toimenpiteet keskeytyivät. Tänä keväänä kuntoutusohjelmien keskeytyksiä tuli alkuvuotta enemmän, kun esimerkiksi työkokeilu ei voinutkaan jatkua työpaikan lomautusten vuoksi, tai koska kuntoutuja kuului itse riskiryhmään. Niin Varma kuin muutkin työeläkevakuutusyhtiöt suhtautuivat näihin poikkeustilanteen mukanaan tuomiin keskeytyksiin joustavasti ja kuntoutujaa tukien. Tällaisissa keskeytystilanteissa kuntoutusetuutta ei lähdetty heti lakkauttamaan, vaan annettiin aikaa asioiden järjestämiselle. Lisäksi työkokeilujen tukemista on tarvittaessa jatkettu lyhyen keskeytyksen jälkeen ja myös koulutuksessa olevien kuntoutujien tukiaikaa on pidennetty, jos valmistuminen siirtyi eteenpäin koronatilanteen vuoksi.

Kesäkuussa ammatillisen kuntoutuksen ennakkohakemusten määrä näytti palaavan jälleen alkuvuoden tasolle. Tässä kohden on luonnollisesti vaikea ennustaa, tapahtuiko selkeä käännös nyt vai tuoko syksy mukanaan uusia ilmiöitä: aaltoa tai laineita. Joka tapauksessa kannustamme ammatillisen kuntoutuksen käynnistämiseen, jos työkykyyn liittyviä haasteita ja työkyvyttömyyden uhkaa on näköpiirissä. Työnantajalle ammatillinen kuntoutus on kannattava ratkaisu, koska se ei aiheuta yritykselle suoria kustannuksia. Ammatillisen kuntoutuksen avulla päästään vaikuttamaan sairauspoissaoloihin ja sillä voidaan myös estää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen liittyvät maksut. Työnantajalla on mahdollisuus pitää osaava työntekijän talossa, kun työt järjestetään terveydentilalle paremmin sopiviksi. Työnantajan lisäksi myös muilla osapuolilla on merkittävä rooli kuntoutuksen käynnistämisessä. Työntekijöiden, jotka kokevat vaikeuksia terveydentilansa vuoksi selviytyä työssään, olisi hyvä ottaa riittävän ajoissa yhteyttä omaan työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon edustajilla on puolestaan mahdollisuus tunnistaa työkyvyttömyysriskissä olevat työntekijät ja välittää tietoa ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista.

Kuntoutuksen käynnistämiseen sekä muihinkin kuntoutus- ja eläkekysymyksiin apua on saatavissa meiltä Varmasta. Haluamme olla arjen kumppani työkyvyttömyysriskien hallinnassa.

  • Ei siirretä, vaan startataan! Työkyvyttömyysriskissä olevien henkilöiden kohdalla työkyvyn seurantaa ja tukitoimien suunnittelua on tärkeää tehdä jatkuvasti. Myös ammatillisen kuntoutuksen käynnistäminen mahdollisimman varhain on parempi vaihtoehto kuin se, että työkykyyn liittyvät haasteet kasaantuvat.
  • Ennakkopäätöskin edistää suunnitelmien tekoa. Ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöstä voi hakea, vaikka varsinaista kuntoutussuunnitelmaa ei vielä ole.
  • Uraohjauksen tapoja on monia. Varman kuntoutuskumppanit ohjaavat lähitapaamisten lisäksi myös etävälinein.
  • Työkokeilu taipuu myös etäversioon. Myös etätyönä toteuttava työkokeilu on mahdollista. Etätyökokeilun onnistuminen edellyttää kuitenkin erityisen hyvää seurantaa, työnteon tukemista ja esihenkilön riittävän tiheää yhteydenpitoa.
  • Ota rohkeasti yhteyttä Varmaan! Asiantuntijamme auttavat kaikissa eläke- ja kuntoutuskysymyksissä.

Anne Korhonen

Palvelupäällikkö

Anne Korhonen toimii Varmassa kuntoutuspalvelupäällikkönä. Hänellä on 15 vuoden kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta sekä asiantuntija- että esimiestyön näkökulmasta. Annea kiinnostaa työkykyyn ja työurien tukemiseen liittyvät asiat. Myös työeläkekuntoutuksen kehittäminen entistä tuloksekkaampaan suuntaan on lähellä Annen sydäntä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä