Etätyö tökkii!

Toisin kuin otsikosta saattaisi ymmärtää, tässä tapauksessa ei töki työn tekeminen jossain muualla kuin työnantajan tiloissa, vaan sana etätyö. Mielestäni etätyö-sana pitää sisällään ideaalin siitä, että on olemassa jokin varsinainen työpaikka, ja muualla tehtävä työ tehdään etäällä siitä, kunnes sitten taas palataan normaaliin, varsinaiseen työntekopaikkaan.

Tästä vuodesta on ollut normaali kaukana. Mutta ei nyt puhuta niinkään siitä K-asiasta, vaan työn tekemisen tavoista yleensä. Oma työni on jo vuosia tapahtunut jossakin muualla kuin työnantajan (pää)toimipaikan tiloissa: asiakkaan luona, kotona, työnantajan tarjoamissa useissa eri paikoissa sijaitsevissa toimistotiloissa, kulkuneuvoissa ja muissa edellä mainittujen paikkojen välisissä tiloissa. Ja näin tuntuu olevan myös useimmilla muilla asiantuntijatyötä tekevillä.

Kieli ei tunnu kehittyneen samaa tahtia työn tekemisen muuttuneiden tapojen kanssa.

Kieli ei tunnu oikein kehittyneen samaa tahtia työn tekemisen muuttuneiden tapojen kanssa. Etätyön pariksi on ehdotettu läsnätyötä. Puhutaan myös monipaikkaisesta työstä. Nämä sanat eivät sovi oikein omaan ajatusmaailmaani. Kun pohdin mikä sana tai sanat kuvaisivat parhaiten nykyistä tapaa tehdä asiantuntijatyötä, päädyin sanaan hajatyö. Se kuvaa hyvin sitä, että työn tekemisen paikat ovat hajallaan, eikä mitään pääasiallista työntekopaikkaa edes ole. Hajatyö kuvaa mielestäni myös asiantuntijatyön sisältöä: työ koostuu hyvin erilaisista, hajanaisista sisällöistä: asiakastyöstä, kehitysprojekteista, myyntiin ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä, hallinnollisista rutiineista, uuden oppimisesta, osaamisen jakamisesta, lukemisesta, kirjoittamisesta, sosiaalisessa mediassa vaikuttamisesta, jne.

Varmassa me kaikki teemme asiantuntijatyötä, mutta eroja työn tekemisen paikoissa ja tavoissa toki on, tehtävästä riippuen. Työvälineet tukevat liikkuvaa työtä, ja alkuvuosi osoitti, että asiakkaita voidaan palvella hyvin paikasta riippumatta. Elokuun alusta lähtien olemme voineet kahteen ryhmään jakaantuneena työskennellä vuorotellen joka toinen viikko Varman toimistolla, ja vuorotellen jossain muualla, koronaturvallisesti. Kokonaan muualla kuin toimistolla toki saa työtä tehdä edelleen. Viimeisimpänä innovaationa tähän vuorotteluun liittyen – ja tästä olen itse erityisen riemuissani – kokeilemme Varmassa lounaseväskassia halukkaille ei-toimisto-viikkolaisille.

Valtioneuvosto antoi viime viikolla koronaan liittyen taas etätyösuosituksen. Mielestäni olisivat ennemmin voineet kehottaa vaikka: ”Hajaantukaa!”.

 

Kirjoittaja on introvertti ekstrovertti, joka kyllästyisi nopeasti, jos työtä pitäisi tehdä koko ajan samassa paikassa.

Terhi Rastas

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö
Terhi Rastas toimii Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Terhillä on yli 20 vuoden kokemus osaamisen ja työkyvyn kehittämisestä eri kokoisissa organisaatioissa. Terhin tehtävänä on auttaa asiakasorganisaatioita minimoimaan työkykyriskit. Jotta tässä onnistuttaisiin, Terhi haluaa ensin ymmärtää, miten organisaation toiminta on kehittymässä, jotta työkykyyn liittyviä riskejä voidaan taklata mahdollisimman osuvin keinoin. Terhillä on kokemusta Varman palveluista myös yritysasiakkaana ja ammatillisen kuntoutuksen läpi käyneenä. Tutustu Varman työkykyjohtamisen palveluihin.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä