Ihmiset ratkaisevat yrityskaupan onnistumisen

Koronakriisin kurittama Suomi tarvitsee nyt kasvavia ja uutta luovia yrityksiä enemmän kuin koskaan. Yksi keino kasvaa on laajentua yritysostoin. Ostaja voi saada kaupassa uutta teknologiaa, laajemman tuoterepertuaarin, hyvän asiakaskunnan, uusia markkinoita tai vaikkapa innovatiivisen kehitystiimin. Ostokohde saattaa saada uusia markkinoita, jakeluteitä, vahvemman rahoituspohjan tai prosesseja, jotka mahdollistavat toiminnan skaalaamisen. Parhaassa tapauksessa kaikki hyötyvät.

Näin ei kuitenkaan aina käy, vaan taloushistoria tuntee lukuisia epäonnistuneita yrityskauppoja – itse asiassa epäonnistuminen yrityskaupassa on hyvin tavallista. Paljon ostoja tehneet yritykset ovat myös lähes aina tehneet itsekin huonoja kauppoja, joissa maksettiin ylihintaa, menetettiin avainhenkilöt, huonot asiakasprojektit osoittautuivat erittäin kalliiksi saattaa loppuun, ylihintaisista tilasopimuksista ei onnistuttu irtautumaan tai asiakkaat menetettiin, koska myyntihenkilöstö ei sopeutunut uuden yrityksen kulttuuriin.

Riskien välttämiseksi yritykset pyrkivät perehtymään ostokohteeseen huolellisesti ja käyttävät useimmiten juristeja tarkastamaan sopimuksia ja tunnistamaan juridisia riskejä sekä muita konsultteja rakentamaan kauppaprosessista ja integraatiosta sujuva. Tältä osin apua on tarjolla paljon, ja monelle yritykselle on itselleenkin jo kertynyt aiheesta osaamista. Kun huomioimme, miten keskeinen rooli henkilöstöllä on onnistuneen yrityskaupan loppuun saattamiseksi, onkin yllättävää, miten vähälle huomiolle henkilöriskit usein yrityskaupoissa jäävät. Avainhenkilöt saatetaan sitouttaa, mutta henkilöstön työkykyriskit, joista saattaa seurata yritykselle merkittäviä työnantajakustannuksia, jäävät kokonaan kartoittamatta. Lisäksi sillä, miten ostokohteen henkilöstö löytää paikkansa uudessa yrityksessä, on keskeinen merkitys koko yrityskaupan onnistumiselle.  

Varma on mukana kasvuyritysfoorumeissa, ja esimerkiksi Kasvuryhmän toimintaan osallistuvissa yrityksissä on useita, joilla on vahva kokemus yrityskaupoista. Erityisesti toimialoilla, joilla on käynnissä vahva keskittyminen, kuten hoiva-ala, kiinteistöhuolto tai henkilöstövuokraus, osataan tehdä yrityskauppoja jo rutiininomaisesti. Osa yrityksistä integroi ostokohteen nopeasti osaksi vahvasti brändättyä ja virtaviivaistettua konseptia. Osa antaa ostokohteiden säilyttää itsenäisyytensä ja pyrkii näin säilyttämään ne uniikit ominaisuudet, joiden takia kohde ostettiin. Kumpikin tapa voi toimia – olennaista on löytää omaan yrityskulttuuriin ja toimialaan sopiva ratkaisu. Sparraus ja kokemusten vaihto tuo varmaa lisäarvoa tässäkin!

Elina Fogelholm

Suurasiakkuusjohtaja

Voisit olla kiinnostunut myös näistä