Kalenterivuosi vs. vuotuinen YEL-työtulo

Kuten aikaisemmissa blogeissani olen kirjoittanut, niin YEL-vakuuttaminen on täynnä termejä, jotka asiaan perehtymättömälle tarkoittavat ihan muuta kuin mikä on lain tarkoitus. Yksi yleisimmin väärin tulkittu sana on vuotuinen työtulo.

Monia yritykselle kriittisiä ajanjaksoja kuten tilivuoden ja verovuoden päättymistä seurataan kalenterivuosittain. Näin ollen on helppoa ajatella, että YEL-vakuutuksen vakuuttamisvelvollisuuttakin arvioitaisi kalenterivuosittain. Yrittäjän eläkelain mukaisella vuotuisella työtulolla ei kuitenkaan tarkoiteta kalenterivuoden aikaisia tulojasi. Sen sijaan sillä tarkoitetaan työpanoksesi arvoa yrittäjätoiminnan alkamishetkestä kaksitoista kuukautta eteenpäin.

Mikäli työpanoksesi arvo tulevan kahdentoista kuukauden aikana ylittää laissa säädetyn alarajan, olet YEL:n mukaan vakuuttamisvelvollinen. Liki kahdeksantuhatta euroa tuntuu kovin korkealta varsinkin sinusta, joka aloitat yrittäjätoimintasi vasta loppuvuodesta, jos todelliset ansiosi jäävät ensimmäisten kuukausien aikana huomattavasti em. summaa pienemmäksi. Vakuuttamisvelvollisuuttasi on siksi käytännössä helpompi arvioida kuukausitasolle lasketun työtulon perusteella. Jos YEL-työtulosi ylittää tänä vuonna 664 euroa kuukaudessa, olet YEL:n mukaan vakuuttamisvelvollinen, sillä 12 x 664 euroa ylittää tänä vuonna laissa säädetyn alarajan.

Ihan omaa keksintöäni YEL-työtulon jakaminen kuukausitasolle ei ole. Vielä 1980-luvulla yrittäjän vuotuinen työtulo laskettiin kertomalla kuukausityötulo kahdellatoista. Selittämättömästä syystä siitä luovuttiin. Meillä Suomessa, kun on tapana puhua esim. kuukausipalkasta eikä vuosipalkasta. Ja Kelan päivärahojen tasokin on helpompi mieltää prosentteina kuukausiansiosta. Esim. 12 000 euron vuotuinen työtulo kuulostaa sinällään isohkolta summalta, mutta vastaa käytännössä 1 000 euron työtuloa kuukaudessa, josta voit sairastuessasi saada ansionmenetyskorvauksena eli sairauspäivärahana enintään 70 %:a. Jos työpanoksen arvo eli YEL-työtulo vastaa kuukaudessa 2 500 euroa, on vuotuinen työtulosi 12-kertainen.

Aivan yhtä tärkeää on myös vakuutuksen oikea päättymisaika. Tämä on hyvä muistaa myös, jos yrittäjätoimintasi päättyy vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. YEL-vakuutusmaksusi suhteutuu aina vakuutuksen voimassaoloaikaan ja maksua peritään vain niiltä kuukausilta, jonka YEL-vakuutuksesi on voimassa. Jos yrittäjätoimintasi päättyy helmikuun lopussa ja vuotuinen työtulosi on ollut 30 000 euroa, maksat YEL-vakuutusmaksua yhteensä 5 000 eurosta, sillä 30 000 euron vuotuinen työtulo vastaa 2 500 euron työtuloa kuukaudessa.

Jos työtulon määritteleminen herättää sinulla kysymyksiä, niin ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Autamme mielellämme.

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä