Konkretiaa tiedolla johtamiseen työkyvyttömyysriskien hallinnassa

Olemme tehneet Varmassa pitkäjänteistä työtä kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemusten tiedon rakenteellistamiseksi, jotta asiakasyrityksemme voivat hyödyntää tietoa työkyvyttömyysriskien hallinnassa.  Työkykyjohtamisen tietopalvelun hakemusten analytiikka -palvelussa tarjoamme tietoa hakijoiden hakemuksilla esiintuomista työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja työn kuormitustekijöistä. Analytiikkaosio lisää asiakkaidemme sekä myös meidän varmalaisten asiantuntijoiden tietoa ja ymmärrystä työkyvyttömyyden taustekijöistä. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden tukea asiakkaitamme entistäkin paremmin työkyvyn syklisyyden ilmiöiden ja havaintojen oivaltamisessa.

Pelkät sairauspoissaolot eivät ennusta työkyvyttömyyden riskiä

Sairauspoissaoloprosentti on yksi keskeinen mittari työkyvyn seurannassa ja työkyvyttömyysriskin ennustamisessa. Hakemusten analytiikka osoittaa, että noin puolella Varman työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutushakijoista on ollut pitkiä, yli kymmenen päivän sairauspoissaoloja useankin vuoden aikana ennen eläkkeen hakemista. Samalla tämä kertoo, että noin puolet hakijoista ei ole ollut viimeisen viiden vuoden aikana yli kymmenen päivän sairauspoissaololla, minkä vuoksi meillä on oltava herkkyyttä havainnoida muitakin työkyvyttömyyteen liittyviä ennusmerkkejä. Tämä haastaa meidät pohtimaan myös muita mittaamisen ja seurannan tapoja.

Hakemusten analytiikka -palvelu herättää ajattelemaan työkykyyn vaikuttavia tekijöitä laajasti. Palvelu tarjoaa näkymiä erilaisiin työhön liittyviin ja työkykyyn vaikuttaviin kuormitustekijöihin. Havaintoina hakemuksista on noussut esimerkiksi työmäärän lisääntyminen, elämäntilanne ja osaamisen haasteet.

Työelämän muutostahdin haasteet näyttäytyvät eri tavoin yksilöiden kokemuksissa. Eri ikäryhmillä työkykyyn vaikuttavat tekijät vaihtelevat. Työmäärän lisääntyminen työkykyyn vaikuttavana tekijänä korostuu varsinkin iäkkäämmillä työntekijöillä. Lähempänä vanhuuseläkeikää olevat kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeen hakijat tuovat hakemuksillaan usein esiin myös osaamiseen ja järjestelmämuutoksiin liittyviä haasteita. Nuoremmat ja ruuhkavuosia elävät työntekijät korostavat hakemuksillaan elämäntilanteeseen liittyviä haasteita. Elämäntilanne onkin nuoremmilla merkityksellisin työkykyyn vaikuttava tekijä. Hakemusten analytiikka auttaa ymmärtämään oman organisaation tilannetta ja työkyvyn syklin vaihetta. Ymmärrys mahdollistaa sellaisten toimenpiteiden suunnittelun, jotka vaikuttavat työkyvyttömyysriskin alentumiseen. Tavoitteena on myös oivaltaa yhdessä niitä voimavaratekijöitä, joita yrityksellä ja työntekijöillä on.

Vain käytetyllä tiedolla on merkitystä. Senpä vuoksi, ota rohkeasti tarjoamamme Hakemusten analytiikka- palvelu yrityksesi käyttöön. Olemme yhteisellä matkalla tiedolla johtamisessa, kehitämme palveluamme edelleen ja luomme sisältöä asiakkaidemme tarpeista lähtien.

Linda Lehto
Eläkeratkaisuasiantuntija

Sonja Salo
Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Voisit olla kiinnostunut myös näistä