Sujuva työkykyprosessi -palvelu on konkreettinen työväline työpaikkojen arkeen

Työelämä vaatii työntekijöiltä uudenlaista osaamista, muutoskyvykkyyttä sekä hyvää paineensietokykyä. Pitkällä sairauspoissaololla olevilla työntekijöillä on aiempaa haastavampaa palata työelämään ja selvitä työelämän murroksessa erilaisten oireiden kanssa.

Työelämässä jatkamista tuetaan työnantajan, työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön aktiivisella ja sujuvalla yhteistyöllä. Yhteinen tahtotilamme on, että yksittäinen työntekijä pysyy tuen piirissä ja seurannassa kaikissa vaiheissa, eikä ajaudu ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle

Paluu pitkältä sairauspoissaololta takaisin työelämään on haastava tilanne työntekijälle. Työhönpaluun prosessien ja kuntoutuksen onnistumista edistää toimiva yhteistyö. Osapuolilla on oltava ymmärrys toistensa toiminnasta, yhteiset prosessit ja käytännöt sovittuna arjessa. On myös tärkeää, että työtekijät ovat tietoisia työkyvyn tukemisen toimintamalleista ja omasta vastuustaan, esimerkiksi oman työkykyisyyden ylläpitämisestä työuran eri vaiheissa.

Olemme Varmassa kehittämässä uutta palvelua, jossa varmistetaan arjessa toimivat työkykyprosessit henkilöstön työkyvyn seurannassa ja työhön paluun tukemisessa. Palvelun avulla varmistetaan, että työnantajan, työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön vastuut ja roolit ovat selkeät ja toimivat arjessa. Palvelu on suunnattu yrityksen henkilöstöasioista vastaaville sekä esi- ja luottamushenkilöille. Työterveyshuolto osallistuu kumppanina palvelun toteutukseen.

Lähdimme yhteiskehittämään palvelua yhdessä asiakasyrityksemme kanssa. Hyödynsimme kehittämisessä työpajaa, jonka tavoitteena oli kirkastaa ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden prosessit ja yhteiskäytännöt. Tarkoituksena oli yrityksen työkykypäällikön työn helpottaminen ja vahvistaminen arjessa sekä yhteistyön lujittaminen työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön välillä. Osallistujille lähetettiin ennakkotehtävä mietittäväksi oman roolin ja työtehtävien näkökulmasta.

Yhteiskehittämisessä asiakkaan tarve ja konkretia nousevat keskiöön, yhteinen ymmärrys ja vuorovaikutus lisääntyvät sekä yhdessä oppiminen korostuu.

Heti työpajan jälkeen saimme palautteena osallistujilta, että suunnitteilla olevan palvelunlähestymiskulma on konkreettinen ja kiinni arjessa. Osallistujat kokivat, että työpajassa nousi esille tärkeää asiaa vietäväksi eteenpäin työntekijöille.

Yhteiskehittäminen vahvisti kaikkien osapuolien näkemystä, että työkykypäälliköllä on hyvä kokonaiskuva pitkällä sairauspoissaololla olevista työntekijöistä. Hän tukee esihenkilöitä ja työntekijöitä työkykyyn liittyvissä asioissa. Hän on myös yhteydessä osatyökykyisiin työntekijöihin, joiden työsuhde ei enää ole voimassa. Työkykypäällikkö varmistaa, että henkilöt ovat julkisen hoidon ja kuntoutustoimien piirissä ja kertoo heille myös työeläkeyhtiön tukimuodoista.

Punaisena lankana työpajassa kulki työntekijöiden tarve avoimelle informaatiolle ja tuelle. Kehityskohteiksi sovittiin mm. ohjeistus työntekijöilletyöterveysneuvotteluihin valmistautumisesta sekä esihenkilölle selkeä toimintaohje, kun työntekijä on palaamassa pitkältä sairauspoissaololta.

Me varmalaiset saimme monia kehityskohteita palvelun toteutukseen ja seurantaan. Työpaja lisäsi myös osallistujien yhteistä ymmärrystä yrityksen työkyvyttömyysriskeistä ja yhteistä näkemystä vahvuuksista ja kehityskohteista.

Työpajassa nousivat esille myös kokeneet työntekijät, jotka ovat sinnitelleet vuosia tuki- ja liikuntaelinvaivojen kanssa. Osatyökyvyttömyyseläke on näille henkilöille hyvä vaihtoehto työuran loppupäähän, ja tätä mahdollisuutta yrityksessä osataan jo hyödyntää aktiivisesti.

Suosittelen uuden palvelun yhteiskehittämistä asiakkaan kanssa, se tuo monia etuja: asiakkaan tarve ja konkretia nousevat keskiöön, yhteinen ymmärrys ja vuorovaikutus lisääntyvät sekä yhdessä oppiminen korostuu. Palvelua on helpompi tarjota muille asiakasyrityksille, koska palvelua on jo koeponnistettu yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Lanseeraamme Sujuva työkykyprosessi -palvelun loppuvuodesta 2021. Se on myös tulossa Varma Akatemiaan digitaalisena palveluna. 

Varma Akatemia

Varma Akatemia on asiakkaidemme oma verkko-oppimisympäristö. Palvelusta löydät helposti työkyvyn johtamiseen ja ylläpitämiseen liittyvää sisältöä oman työsi ja kehittymisen tueksi.

Tutustu tarkemmin Varma Akatemiaan ja sen sisältöihin.

Leena Puurunen

Eläkeratkaisuasiantuntija

Leena Puurunen ratkaisee työkseen työkyvyttömyysetuuksia Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Leena haluaa olla asiakkailleen arjen tsemppari työkykyasioissa. Häntä kiinnostaa työelämän muutoksen vaikutukset työkykyyn. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä