Työelämä tänään eläkeläisen silmin – liian hektistä vai mielekästä?

Kysyimme loppukesästä asiakaskyselymme yhteydessä vanhuuseläkkeellä olevilta asiakkailtamme millaiseksi he kokevat nykyisen työelämän. Saimme kysymykseen 800 vastausta. Vastaajissa on sekä eläkkeen rinnalla työskennelleitä että henkilöitä, jotka eivät ole työskennelleet eläkkeelle jäätyään.

Vastauksista nousi selkeästi esille kaksi erilaista näkemystä. Työelämää pidetään hektisenä ja kiireisenä eikä itsellä enää välttämättä ole halua osallistua siihen oravanpyörään. Toisaalta työelämän nähdään olevan varsin mielekästä ja mielenkiintoista.

Ne, jotka toteavat työelämän muuttuneen entistä hektisemmäksi, ovat sitä mieltä, että työn vaativuustaso kasvaa koko ajan ja työtä tehdään aiempaa pienemmillä resursseilla, mikä johtaa helposti siihen, että moni stressaantuu ja väsyy. Eräs vastaaja totesi, että "muutoksia tulee jatkuvasti ja työtehtävät lisääntyvät. Työ vaatii joustavuutta, sopeutumista ja hyvää työyhteisöä, jotta päivistä selvitään."

Työssä pärjätäkseen on koko ajan oltava valmis oppimaan uutta ja sopeutumaan jatkuviin muutoksiin sekä mm. digitalisaation nopeaan kehitykseen, mikä voi aiheuttaa tunteen, ettei kehityksessä tahdo pysyä perässä. Moni vastanneista olikin kokenut työelämän viimeiset vuodet raskaiksi ja olivat helpottuneita päästyään eläkkeelle.

"Ennen eläkkeelle jäämistäni koin työn stressaavana ja työmäärän liiallisena. Vapaa-aikana ei ehtinyt palautua. Tällä hetkellä työelämässä vaaditaan työntekijöiltä aivan liian paljon. Eläkkeellä työskentely on mukavaa, se ei ole pakkotahtista eikä aikasidonnaista."

"Eläkkeelle jäädessäni olin helpottunut, kun saatoin jättää kiireisen ja stressaavan kokoaikatyön. Lyhytkestoiset työrupeamat tuntuvat kuitenkin mielekkäiltä, kun voi itse määritellä, mitä tekee ja kuinka paljon."

Vaikka työelämä olisi tuntunut raskaalta, ei se välttämättä kuitenkaan estä sitä, etteikö työskentely eläkkeen rinnalla kiinnostaisi. Houkuttelevuutta ja mielekkyyttä luo se, että mikäli mahdollista, niin eläkkeen rinnalla työskentelevän toimenkuva on usein räätälöity siten, että itse on voinut vaikuttaa siihen, milloin, kuinka paljon ja millaista työtä tekee. Tällöin työelämä ei tunnukaan niin raskaalta kuin miltä se aktiivivuosina ehkä on tuntunut. Vapaa-aika ja työ pysyvät mielekkäässä tasapainossa, kun työtä ei ole pakko tehdä yhtään sen enempää kuin mihin itse on valmis.

Moni olisi kiinnostunut osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstä, mikäli sopiva tehtävä löytyisi.

Varsin moni heistä, jotka eivät ole työskennelleet eläkkeen rinnalla, olisivat kiinnostuneita osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstä, mikäli sopiva tehtävä löytyisi. Vastaajat kertoivat, että intoa, motivaatiota ja terveyttä riittäisi, mutta sopivaa työtä ei ole löytynyt. Työllistymisen esteenä moni pitää työelämässä esiintyvää ikäsyrjintää. Vastaajat pohtivat, että kuka nyt yli kuusikymppistä palkkaisi, kun kokemus on, että jo 50-vuotiaan voi tänä päivänä olla vaikea työllistyä. Vastaajat kokevat myös, että ikääntyneiden kokemusta ja potentiaalia ei osata vielä riittävästi hyödyntää. Eräs vastaajista totesi, että "minulla kyllä olisi paljon osaamista jaettavaksi".

Vastaajat nostivat esille myös työelämää vaivaavan työvoimapulan. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vuoteen 2030 mennessä työikäisen (15–64-vuotiaiden) väestön määrä vähenee noin 130 000 hengellä. Työperusteisen maahanmuuton nähdään olevan yksi ratkaisu paikata osa työvoiman ja osaamisen tarpeesta. Toinen mahdollisuus ovat nämä innokkaat eläkeläiset, jotka toivovat eläkkeellä olevien työllistymisen tukemista mm. verotusta keventämällä, jolloin saisimme myös tämän vankkaa osaamista ja kokemusta omaavan joukon potentiaalin täysimääräisesti hyödynnettyä. Eräs vastaajista toteaakin, että "Verotuksellisesti senioreita rangaistaan ja työvoimapulaa on. Olisi melkoinen resurssi olemassa työvoimapulaan".

Koronan myötä työelämää järisyttänyt etätyön yleistyminen saa kiitosta. Moni on sitä mieltä, että etätyö on tuonut tarvittavaa joustoa ja lisännyt jaksamista työelämässä. Etätyö ei ole vierasta eläkkeen rinnalla työskennelleillekään ja etätyön nähdäänkin luovan uusia mahdollisuuksia myös eläkeläisten työskentelylle. Toki täytyy muistaa, että etätyö ei ole mahdollista kaikilla aloilla.

Kyselyymme vastanneet näkevät työelämän mahdollisuutena, eikä ovia sinne ole suljettu. Suurella osalla ovi on raollaan, jos ei ihan apposen auki. Mikä parasta, työnantajat ovat heräämässä tähän ja nykyään löytyy työpaikkasivustoja, jotka on suunnattu pelkästään senioreille.

Uutinen
Varman asiakaskysely: Eläkkeensaajilla paljon kiinnostusta jatkaa työntekoa eläkkeen rinnalla
eläketurva, työelämä 05.10.2021

Seija Hartikainen

Asiakaskokemuksen kehityspäällikkö

Seija Hartikainen työskentelee eläkepalveluissa asiakaskokemuksen kehityspäällikkönä. "Erinomainen asiakaskokemus muodostuu kohtaamisissa, joissa asiakasta halutaan aidosti kuunnella, auttaa ja ilahduttaa eikä palvella vain siksi kun on pakko. Tällöin on mahdollista jopa ylittää asiakkaan odotukset. Haluan osaltani olla rakentamassa tällaista asiakaskokemusta."

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä