Työkykyä oppimassa

Miten kiihtyvä työn muutostahti vaikuttaa työkykyymme? Miten jaksamme työkykyisenä eläkeikään saakka? Miten työkykyä voidaan johtaa varhaisesti niin yksilö- kuin yhteisötasollakin? Mihin meidän pitäisi vaikuttaa ja miten moninaisten työn ja työkyvyn ilmiöiden keskellä? Näitä asioita olemme tänä vuonna pohtineet yhdessä asiakkaittemme kanssa Työkyky muuttuvassa työelämässä -opintopoluilla.

Kuudesta moduulista rakentuneet verkko-opintopolut ovat koonneet yhteen yritysten edustajia työkyvyn ilmiöiden äärelle. Tavoitteena on ollut, että opintopolun jälkeen osanottaja ymmärtää paremmin työkykyilmiöiden moninaisuutta, osaa tutkia ja tulkita työkykyilmiöihin liittyviä varhaisia signaaleja ja dataa sekä osaa valita toimivia ratkaisuja kulloiseenkin tilanteeseen. Oppimisen ilo ja yhteinen jakaminen on ollut huikeaa.

Kokosimme tähän blogiin joitakin osanottajien havaintoja ja oivalluksia.
Tärkeää on ollut sen ymmärtäminen, että työkyky on syklistä ja siinä on kyse muustakin kuin yksilöllisistä tekijöistä.

Työkyky voi vaihdella eri elämänvaiheissa ja se on ”läsnä arjessa, jokainen päivä, työsuhteen alusta sen päätökseen”. Niihin tilanteisiin, kun yksilön kehitys saattaa työn muuttuessa erkaantua työn kehityksestä, täytyy yrittää kiinnittää huomiota jo ennalta: ”Kaikkia muutoksia ei voi tietenkään ennakolta havaita, mutta on myös muutoksia, joita itse tuotamme. Näissä voisi pitää työkykynäkökulman myös ennakoivasti mukana.”

Opintopolun myötä työkyvyn syklisyyden ja erkaantumisen hetkien sanoittaminen on auttanut käymään keskusteluja työkyvystä monipuolisemmin ja ratkaisukeskeisemmin.

Työkyvyn syklisyyteen liittyvää ajattelua olisi syytä laajentaa koko organisaatioon. Samoin täytyy vahvistaa sitä, että työkykyasiat ovat osa yrityksen toiminnan kokonaisuutta, eivätkä vain irrallinen osa HR:n toimintakenttää.

Tarvitaan myös enemmän ymmärrystä siitä, mitkä asiat työntekijöitä motivoivat. Näitä perustarpeita täytyy ymmärtää, jotta erilaisista toimenpiteistä ja prosesseista ei tule yksittäisiä tekemisiä tai päälle liimattuja prosesseja.

Opintopolulla saatettiin havaita, että yrityksen varhaisen tuen käytännöt vaativat päivittämistä: ”Meidän varhaisen tuen malli pohjautuu pitkälti sairauspoissaolohin ja se ei ole nykyaikaista ja vaikuttavaa varhaista tukemista.” ”VATU ei saa olla pelkkää sanahelinää työterveyssopimuksessa, se on otettava käyttöön ajoissa ja heikkojenkin signaalien ilmetessä eikä tarvitse odottaa suuren luokan ongelmia.”

Tärkeää on myös selvittää sitä, millaisia juurisyitä esim. poissaolojen taustalta saattaa löytyä: ”Miten jatkossa voitaisiin selvittää, olisiko joku poissaolo voitu välttää tekemällä asioita toisin esim. kiinnittämällä huomiota ergonomiaan, erilaiseen johtamiseen tms.?”

Varman Työkykyvälineen kokeileminen antoi työn voimavarojen ja kuormituksen tarkasteluun näkemyksiä yksilö- ja tiimitasolla. ”Työkykyväline on mainio työkalu itse kullekin työn sisällön, painotuksien ja muutoksien miettimisessä”.

Tärkeää on ollut sen ymmärtäminen, että työkyky on syklistä ja siinä on kyse muustakin kuin yksilöllisistä tekijöistä.

Työssä tarvitaan armollisuutta. Esimerkiksi HR-osaajat kokivat, että muiden tukeminen vaatii sitä, että oma työkyky on riittävä ja työssä pääsee käyttämään myös mieliosaamistaan. Opintopolku oli osaltaan tarjonnut vertaistukea samassa tilanteessa toimiville ammattilaisille.

Opintopolun puitteissa mietittiin myös sitä, mitä työkyvyn johtaminen käytännössä on yrityksen toiminnassa ja esihenkilön arjessa. Täytyy olla kykyä huomioida ja ohjata yksittäisiä työntekijöitä, tukea tiimin hyvää vuorovaikutusta ja työn sujuvuutta, varmistaa työkykyketjun toimivuutta sekä kerätä ja analysoida henkilöstön hyvinvointia koskevaa tietoa ja kytkeä sitä liiketoiminnan raportointiin.

Työkyky muuttuvassa työelämässä -opintopolut ovat saaneet erittäin hyvää palautetta asiakkailtamme. Toteutuneiden opintopolkujen keskiarvo on ollut 4,3/5. Tuhannet kiitokset kaikille osallistuneille, yhdessä olemme saaneet onnistuneen kokonaisuuden!

Ilolla jatkamme yhteistä matkaa asiakkaittemme kanssa erilaisten opintopolkukokonaisuuksien muodossa, myös digitaalisten. Parhaillaan on käynnissä ilmoittautuminen keväällä alkaviin Työkyky muuttuvassa työelämässä -opintopolkuihin. Ne on tarkoitettu Varman asiakasyritysten työkyvyn ammattilaisille. Lämpimästi tervetuloa yhteiselle matkalle!

 

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Varman opintopolkuvaihtoehdoista, jätä meille yhteystietosi.

Suvi Tella

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Suvi Tella työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä työkyvyttömyysriskin hallinta -toiminnossa. Suvi auttaa asiakasyrityksiä työkyvyttömyysriskin hallinnan kokonaisuudessa. Suvia innostavia teemoja on erilaiset työelämän ilmiöt, häiriökysyntä, työkyvyn moninaisuus, varhainen ote ja kuntoutus.

Jyri Juusti

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Jyri Juusti työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Jyrin missiona on auttaa asiakasyrityksiään uudistumaan ja niiden työntekijöitä jatkamaan työssä terveysongelmienkin kanssa. Työssään Jyri auttaa kirkastamaan yrityksen tilannekuvaa työkykyjohtamisen suhteen sekä sparraa ja valmentaa erityisesti johtoa ja esimiehiä. Jyriä innostavia asioita ovat arki, yhteiskunnan ja työelämän ilmiöt, epäsosiaalinen liikunta, saunominen, siirtolapuutarhamökkeily, lukeminen, elokuvat, some, perhe ja ystävät.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä