Vaikuttavin kumppani työkyvyn kehittämisessä

Eläkevakuuttajan työkykypalvelut liittyvät työkyvyttömyysriskin hallintaan (työkykyjohtamisen palvelut), työkyvyn tukemiseen (ammatillinen kuntoutus, kuntoutustuki ja osaeläkkeet) ja toimeentulon turvaamiseen (työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke).


Työkykypalvelut kerryttävät dataa. Työkykyjohtamisen palveluissa käytettävät työkalut ja palvelut auttavat ensivaiheessa asiakkaita ymmärtämään työkyvyttömyysriskin määrää ja luonnetta ja suunnittelemaan toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Toisaalta kertynyt data tarjoaa mahdollisuuden syvempiin analyyseihin ja uusiin digitaalisiin palveluihin.

Toukokuun lopulla julkaistussa Varma Asioinnissa on uusia työkykyjohtamisen palveluja, loppuvuodesta julkaisemme niitä vielä lisää.

Kaikki ei ole dataa ja digiä. Työkykyjohtamisen kehityspäälliköt ovat keskeisessä roolissa auttamassa asiakkaita työkyvyttömyysriskin kartoittamisessa, toimenpiteiden suunnittelussa sekä vaikuttavan työkykyjohtamisen puitteiden luomisessa.

Työkykyasiantuntijan työ nivoutuu yhä enemmän digitaalisiin palveluihin: asiakasta ohjataan hyödyntämään digitaalisia työkaluja, asiakkaalle räätälöidään uusia palvelukokonaisuuksia yhdistelmällä modulaarisia palveluja, tai asiantuntija hyödyntää työssään uusia digitaalisia työkaluja.

Ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvät hakemukset ja niiden käsittely kerryttävät dataa, jotka kertovat työn kuormittavuudesta ja työkykyä haastavista olosuhteista.

Hakemustietoa voidaan hyödyntää digitaalisesti. Varman Hakemusten analytiikka -palvelu ja ennustemalli ovat tästä oivallisia esimerkkejä. Hakemusten analytiikan kautta asiakkaat voivat vertailla oman yrityksen tietoja toimialan tai Varman koko vakuutuskannan tietoihin.

Koneoppimiseen pohjautuva Varman ennustemalli auttaa suuntaamaan työkyvyttömyysriskin hallinnan toimenpiteitä riskiperusteisesti ja vaikuttavuutta parantavasti. Mallin jatkokehitysaskeleet tuovat aivan uudenlaisia palveluja asiakkaille.

Hakemuksia käsittelevät asiantuntijat ovat tärkeässä roolissa. He tekevät hakemuksia käsitellessään havaintoja asiakasyrityksistä ja toimialoista. Tämä näkemys on arvokasta tietoa asiakkaille, jotka pohtivat toimenpiteitä työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi. Näkemys hyödyttää suoraan asiakasyrityksiä, mutta myös laajemmin saman toimialan yrityksiä.

Yhteiskunnallisella tasolla eläkevakuuttajan työkykypalvelut liittyvät tavoitteisiin nostaa työllisyysastetta, pidentää työuria ja hallita työkyvyttömyyden kustannuksia. Eläkevakuuttajien asiantuntijat voivat myös nostaa työkyvyttömyyteen liittyviä trendejä ja erityskysymyksiä julkiseen keskusteluun. Aineksia tähän saadaan eläkevakuuttajan datasta sekä asiakkaiden kanssa käytävästä vuoropuhelusta.

Työkyvyttömyysriskiin fokusoiva tutkimus tuottaa dataa ja analyysejä työkyvyttömyysriskin määrästä ja luonteesta ja vaikkapa työn murroksen esiin nostamista uusista ilmiöistä. Tutkimusraportteja ja selvityksiä voidaan ostaa, mutta organisaation oma tutkimustoiminta lisää parhaiten organisaation omaa osaamista. Varman oman tutkimustoiminnan tavoitteena on paitsi tuottaa tietoa asiakkaille ja muille sidosryhmille, myös varmistaa palvelukehityksen pohjautuminen luotettavaan tutkimustietoon.

Uuden kokeileminen ja kehittäminen on avain tehokkaampaan toimintaan niin työkyvyttömyysriskin hallinnassa kuin muussakin eläkevakuuttajan toiminnassa. Asiakaslähtöisyyden varmistaminen on avainasemassa, jotta palvelut aidosti ovat hyödyllisiä työkyvyttömyysriskin hallinnassa. Olemmekin luoneet toimivat ja vakiintuneet foorumit asiakkaiden kanssa yhteiskehittämiseen.

Me Varmassa haluamme toimia niin, että opimme ja kehitämme koko ajan uutta ja hyödynnämme tässä nykyajan viimeisintä teknologiaa ja parhaita käytäntöjä. Näin olemme vaikuttavin kumppani asiakkaillemme työkyvyn kehittämisessä.

Pauli Forma

Johtaja, Työkykypalvelut

Pauli Forma on työuransa aikana työskennellyt eri tehtävissä työeläkealalla ja tutkimusorganisaatioissa. Paulin keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet työkyky, työkyvyn tukeminen sekä toimintaympäristön muutos. Ajankohtaisia näkökulmia tällä hetkellä ovat megatrendien vaikutukset työelämään sekä työkyvyttömyysriskeihin ja niiden hallintaan. Työn ulkopuolella Pauli harrastaa liikuntaa, lukemista, kirjoittamista ja ruoanlaittoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä