Riskejä, kuormitustekijöitä ja diagnooseja, eli toimiva työkalu työpaikan arkeen!

Työeläkeala pursuaa omaa jargoniaan, ammattikieltä. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke, riskitekijät, vaikuttavat toimenpiteet ja työkyvyn tiedolla johtaminen ovat käsitteitä, joihin monen on vaikea saada kosketuspintaa. Monella työpaikalla pohditaan pikemminkin työn sujuvuutta ja sitä, miten työt jaetaan, kun Marja on toistamiseen poissa selkäkivun vuoksi ja Pekkaa kuormittaa jatkuva muutos.

Työkyvyn tiedolla johtaminen, niin kankealta kuin se voi kuulostaakin, on kuitenkin avain moneen työpaikan konkreettiseen pulmaan. Työkyvyn tiedolla johtamisella tarkoitetaan työpaikan tietoista ja systemaattista toimintatapaa, jossa työkykyyn liittyvää tietoa kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään päätöksenteossa. Kun työpaikalla on kokonaisvaltainen käsitys työn kuormitustekijöistä ja riskiryhmistä, on mahdollisuus vaikuttaa työhön ja työolosuhteisiin niin, että myös Marja ja Pekka voivat työssään paremmin. Konkreettisesti työkyvyn tiedolla johtamisen aikaansaamat hyödyt näkyvät esimerkiksi alhaisempina sairaspoissaoloina, vähäisempinä työtapaturmina tai työkyvyttömyyseläkkeinä, eli merkittävinä kustannussäästöinä.

Varman Hakemusten analytiikka on asiakasorganisaatioille suunnattu digitaalinen palvelu, joka tukee työkyvyn tiedolla johtamista. Työkalun tiedot perustuvat noin 18 000 henkilön kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksissaan antamiin tietoihin. Yksittäistä henkilöä datasta ei voi tunnistaa. Hakemusten analytiikan avulla asiakasorganisaatiomme pääsevät porautumaan moninaisiin työkyvyttömyyden taustalla oleviin tekijöihin.

Hakemusten analytiikka antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Keitä hakijat ovat? Esimerkiksi minkä ikäisiä he ovat?
  • Millaisia ovat työn kuormitustekijät rakennusalalla?
  • Mitkä kuormitustekijät korostuvat nuorilla?
  • Mitkä ovat keskeiset työkykyyn vaikuttavat tekijät asiantuntijoilla?
  • Eroavatko diagnoosit kuljetusalalla ja sosiaali- ja terveysalalla?
  • Mitä toimenpiteitä työpaikalla on tehty ennen kuntoutusta tai työkyvyttömyyttä? Onko esimerkiksi työtehtäviä muokattu, tarjottu osa-aikaista työtä tai lääkinnällistä kuntoutusta?
  • Miten ammatillinen kuntoutus on onnistunut? Kuinka moni kuntoutui nykyiseen tai uuteen ammattiin? Miltä kuntoutuksen lopputulos näyttää eri-ikäisillä?

Hakemusten analytiikan avulla pääsee siis kiinni hyvin moniin työkyvyttömyyden taustalla oleviin tekijöihin. Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä, vaan olennaista on kyky datan hyödyntämiseen. Tärkeää on pohtia esimerkiksi sitä, mitä Hakemusten analytiikan tiedot tarkoittavat juuri meidän organisaatiossamme. Mitä meidän tulee tehdä, jotta Marja, Pekka ja heidän kollegansa voisivat hyvin? Datan tulkinnassa myös Varman asiantuntijat ovat asiakasorganisaatioidemme apuna.

Tiedon avulla voi tehdä osuvia päätöksiä ja löytää ratkaisuja kinkkisiinkin työkyvyn pulmiin. Kun organisaatiolla on kokonaisvaltainen kuva työntekijöiden työkyvystä sekä työkyvyttömyyden riskitekijöistä, voidaan myös suunnitella työkyvyn tuen toimenpiteitä, ennaltaehkäisevästi ja vaikuttavasti!

 

Kuuntele Varma podcastin jakso Miksi työkykyä pitäisi johtaa tiedolla? Soundcloudista. Jaksossa Auli Airila ja Linda Lehto keskustelevat tiedolla johtamisesta ja sitä tukevista työkaluista.

 

Hakemusten analytiikka

Saat Hakemusten analytiikan käyttöösi Varma Asiointi -palvelustamme. Analytiikkatiedot ovat tarjolla Varman yritysasiakkaille asiointipalvelumme Työkyky-osiossa (Työkyky lukuina > Hakemusten analytiikka).

Myös työkyvyn asiantuntijamme ovat asiakkaidemme tukena eri tilanteissa.

Tutustu myös tutkimustoimintamme julkaisuun työkyvyn tiedolla johtamisesta.

Uutinen
Uudistunut Hakemusten analytiikka -palvelu kertoo, millaiset polut johtavat työkyvyttömyyteen
eläketurva, työkykyjohtaminen 07.09.2021

Auli Airila

Tutkimuspäällikkö

Auli Airila työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Aulia innostaa työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tutkiminen sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen vaikuttavien työkykyä edistävien palveluiden kehittämisessä.

Linda Lehto

Suunnittelija, kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalvelut

Linda Lehto työskentelee suunnittelijana kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Häntä innostaa työssä se, kun järjestelmien kehitystyöllä rakennetaan laadukkaita, arkea sujuvoittavia palveluita asiakkaille. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä