Mitä eläkevakuuttaja myy, kun se myy työkykyjohtamisen palveluita?

Työeläkevakuuttajien perustehtäviin kuuluu työkyvyttömyysriskien ennakointi osana riskienhallintaa. Sitä ei kuitenkaan voida toteuttaa vaikuttavasti ja laadukkaasti ilman tiivistä yhteistyötä yritysasiakkaiden kanssa. Eläkeyhtiöiden työkykyjohtamisen palveluiden "myynnillä" pyritään siis vaikuttavuuden ja lisäarvon tuottoon.

Varmassa jokaisen asiakaskohtaisen työeläkevakuuttamisen tarjouksen takana on työkykyjohtamisen asiantuntijan arvio ja pohdinta siitä, millainen tuki asiakasta auttaisi parhaiten. Oikein kohdennetut tukimuodot ja toimenpiteet tuovat työntekijöiden työkyvyn säilymiselle vahvan selkänojan sekä yrityksille euroissa mitattavaa hyötyä. Työeläkevakuuttajien myynti työkyvyttömyysriskien hallinnassa on aitojen riskiperusteisten ja asiakaskohtaisten ratkaisujen hakemista. Myynnin sijaan tarjoamme lisäarvoa tuottavia oivalluksia erilaisiin asiakastarpeisiin. Tällaista oivaltavaa asiantuntijuutta ja ymmärrystä eri toimialoista sekä riskiperusteisesti kohdennettavia palveluita jaamme mieluusti nykyisille ja uusille asiakkaillemme.

Työkyvyttömyysriskien hallinnassa sekä eläkeyhtiön että asiakkaan intressit ja tavoitteet ovat yhteneväiset. Molemmat pyrkivät siihen, että yrityksen työntekijät voivat työssään hyvin ja pysyvät työkykyisinä. Tämän varmistamiseen tarvitaan työnantajan valitsemalta verkostolta hyvää yhteistyötä sekä yhdenmukaisia tavoitteita. Esimerkiksi henkilöstön työkykyä tukevat käytänteet ja vastuut tulee olla selkeästi sovittuja erityisesti työterveyden palveluntuottajan ja eläkevakuuttajan osalta. Eniten hyötyä saavat ne organisaatiot, jotka panostavat aktiiviseen yhteistyöhön kumppaneidensa kanssa ja jotka pyrkivät ennakoimaan työkyvyttömyysriskejään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oikein kohdennetut tukimuodot ja toimenpiteet tuovat työntekijöiden työkyvyn säilymiselle vahvan selkänojan sekä yrityksille euroissa mitattavaa hyötyä.

Yritysten erilaiset lähtökohdat ja kyvykkyydet työkyvyttömyysriskien hallinnassa vaikuttavat tarjottaviin palveluihin. Puutarhurit tietävät, etteivät hienoimmatkaan puut tuota hedelmää, jos niiden maaperä ei ole ravitseva. Sama pätee myös työkyvyttömyysriskien hallintaan. Mikäli yrityksen riskienhallinnan käytännöt ja perusta ovat vielä rakentumisvaiheessa, ei niiden päälle kannata rakentaa vaativampia toimenpiteitä. Ensin on keskityttävä vahvan perustan luomiseen ja vasta tämän jälkeen voidaan rakentaa kohdennetumpia ja yhä vaikuttavampia toimenpiteitä.

Jokainen työeläkevakuuttaja pyrkii kehittämään palvelujaan, jotta asiakkaiden työkyvyttömyysriskit voitaisiin tunnistaa yhä kattavammin ja varhaisemmassa vaiheessa. Me Varmassa haluamme osallistaa tähän kehitystyöhön myös asiakkaita. Yhteiskehittämisellä haluamme varmistua kehitystyön kohdentumisesta asiakkaiden aitoihin ja ajankohtaisiin työkyvyttömyysriskin hallinnan tarpeisiin. Yhteiskehittäminen tukee palveluiden kehittämistä muuttuvan työelämän mukaisesti.

Laadukkaalla työkykyjohtamisen yhteistyöllä rakennetaan kestävää ja hyvää työelämää, jossa voittajia ovat sekä yritykset että niiden työntekijät.

Pia Kontti

Työkykyjohtaja

Pia Kontti toimii työkykyjohtajana työkykypalvelut-toiminnossa. Pia on työskennellyt työurallaan monipuolisissa tehtävissä asiakasyritysten työkykyjohtamisen ja työterveyshuollon parissa. Pia kokee aitoa kiinnostusta vaikuttavien asiakaskohtaisten ratkaisujen tunnistamiseen ja rakentamiseen. Lisäksi häntä motivoi vahvasti kehittäminen ja asioiden aktiivinen edistäminen. Omaa työkykyään Pia ylläpitää liikkumalla sekä ulkoilemalla perheen koirien kanssa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä