Aiotko ovelle? Tarkista ensin kymmenen faktaa osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Osittaisen vanhuuseläkkeen, tuttavallisemmin oven, tasainen suosio on kohonnut kuluneen syksyn aikana uusiin ulottuvuuksiin. Suurimpana syynä on vuodelle 2023 tuleva poikkeuksellisen suuri indeksikorotus (6,8 prosenttia), joka koskee myös osittaista vanhuuseläkettä. Varman eläkeneuvonnan asiakaspalvelu on täyttynyt ennakkokysymyksistä, eläkeinfoissa aihe on puhututtanut ja verkossa on tehty ennätysmäärä eläkearvioita. Aiheesta on uutisoitu myös mediassa lähes viikoittain.

Eläkkeisiin tuleva tuntuva indeksikorotus ja yleinen hintatason nousu on saanut monet myös konkreettisesti hakemaan eläkettä. Hakemusmäärät ovat kasvaneet syksyn aikana hurjasti. Varmaan tulleiden osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusten määrä kasvoi syyskuussa 93 prosentilla. Lokakuussa määrä oli jo kymmenkertainen verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Marraskuun hakemuslukuja voidaan osittain vielä arvailla.

Monelle on tullut nyt kova kiire ovelle. Eläkkeelle ei kuitenkaan koskaan kannata kiirehtiä. On tärkeää tietää ja tuntea faktat ja ratkaisujen vaikutukset myös kauemmas tulevaisuuteen. Kokosimme osittaisesta vanhuuseläkkeestä faktoja, joihin kannattaa perehtyä, jos eläkkeen hakemista miettii.

Kymmenen faktaa osittaisesta vanhuuseläkkeestä

1. Osan eläkkeestä voi ottaa maksuun jo ennen alinta vanhuuseläkeikää

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voi ottaa 25 tai 50 prosenttia omasta eläkkeestä jo ennen vanhuuseläkeikää. Eläke lasketaan eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Eli jos eläke alkaa viimeistään 1.12.2022, laskennassa käytetään vuoden 2021 loppuun mennessä kertynyttä eläkettä. Jos ottaa ensin 25 prosenttia, halutessaan voi hakea myöhemmin toisen 25 prosentin osuuden.

2. Osittaista vanhuuseläkettä ei voi hakea takautuvasti

Osittaista vanhuuseläkettä voi hakea, jos on täyttänyt 61 vuotta. Eläkkeen voi hakea aikaisintaan ikärajan täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Osittaista vanhuuseläkettä ei voi hakea takautuvasti. Jos eläkkeen haluaa maksuun esimerkiksi 1.12.2022, eläkehakemus tulee toimittaa Varmaan viimeistään 30.11.2022.

3. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen tuleva varhennusvähennys pienentää lopullista eläkettä

Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa ennen alinta vanhuuseläkeikäänsä, nostettua eläkkeen osaa vähennetään 0,4 prosentilla jokaiselta kuukaudelta, jolla ikä alittaa alimman vanhuuseläkeiän. Varhennusvähennys on pysyvä. Se vaikuttaa osaltaan pienentävästi myös tulevaan vanhuuseläkkeeseen.

Jos osittainen vanhuuseläke alkaa alimmassa vanhuuseläkeiässä tai sen jälkeen, eläkkeeseen ei tule varhennusvähennystä.

Vanhuuseläkeiän voi selvittää helposti Varman eläkelaskurilla.

4. Osittainen vanhuuseläke on pysyvä eläke

Osittainen vanhuuseläke on maksussa vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka. Osittaista vanhuuseläkettä ei voi perua sen jälkeen, kun päätöksen antamisesta on kulunut 3 kuukautta. Eläkkeen perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti, esimerkiksi vapaamuotoisella viestillä Varma Asioinnissa. Jos eläkkeen peruu, perimme aiheettomasti maksetut eläkkeet takaisin.

5. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä joustavasti

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla työskentely on joustavaa. On oma valinta, miten eläkkeen rinnalla työskentelee, vai työskenteleekö ollenkaan. Osa jatkaa kokoaikatyössä, osa keventää työskentelyä, osa ei tee töitä ollenkaan. Jos työaikaan ei halua muutoksia, eläkkeestä ei tarvitse kertoa työnantajalle. Jos toiveena on vähentää työaikaa, pitää siitä sopia työnantajan kanssa. Työajan lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta.

Yrittäjällä tulee olla YEL-vakuutus, jos työpanos osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (8 261,72 euroa vuodessa vuonna 2022).

Työskentely tai työttömyys ei vaikuta osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, eikä osittainen vanhuuseläke vaikuta työttömyyspäivärahaan. Pääomatuloilla ei ole vaikutusta osittaiseen vanhuuseläkkeeseen.

6. Työskentely osittaisella vanhuuseläkkeellä kerryttää lisää eläkettä

Työskentelystä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla kertyy normaalisti lisää eläkettä. Kertyvään eläkkeeseen sekä säästöosuuteen (nostamattomaan eläkeosuuteen) saa myös lykkäyskorotuksen (0,4 prosenttia/kk), jos työssä jatkaa alimman eläkeiän yli.

7. Osittaista vanhuuseläkettä ei voi hakea, jos jokin muu eläke on maksussa

Osittaista vanhuuseläkettä ei voi saada, jos saa jo jotakin omaan työskentelyyn perustuvaa eläkettä, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä.

8. Eläkearvio kertoo osittaisen vanhuuseläkkeen määrän

Ennen päätöksen tekemistä suosittelemme lämpimästi tekemään eläkearvion. Sen voi tehdä helposti Varma Asioinnissa. Samalla saa arvion siitä, miten osittainen eläke vaikuttaa tulevaan vanhuuseläkkeeseen. Jos laskee arvion osittaisesta vanhuuseläkkeestä 1.12.2022 alkaen, eläkkeen määrä korottuu vuoden 2023 alussa työeläkeindeksillä (6,8 prosenttia). Voit laskea indeksikorotuksen vaikutuksen hyödyntämällä Varman laskuria.

9. Osittainen vanhuuseläke on verotettavaa tuloa

Osittainen vanhuuseläke on verotettavaa tuloa kuten muutkin ansiot. Verotuksen vaikutus eläkkeeseen ja palkkaan kannattaa tarkistaa ennen eläkkeen hakemista. Jos työstä saatavat ansiot vähenevät osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirryttäessä, kevenee usein myös veroprosentti. Vastaavasti verotus kiristyy, jos osittainen vanhuuseläke on maksussa ja aiempi palkkataso säilyy.

Arvioi verotuksen vaikutusta vero.fi:n veroprosenttilaskurilla

10. Indeksikorotuksen saa myös osittaiseen vanhuuseläkkeeseen

Jos osittainen vanhuuseläke on maksussa viimeistään 1.12.2022, eläkkeeseen saa työeläkeindeksin mukaisen korotuksen (6,8 prosenttia) vuodenvaihteessa. Jos aiemmin myönnettyyn osittaiseen vanhuuseläkkeeseen hakee toisen 25 prosentin osuuden viimeistään 1.12.2022 alkaen, koko eläkettä (50 prosenttia) korotetaan tammikuun alussa työeläkeindeksillä.


Lue lisää osittaisen vanhuuseläkkeen hakemisesta

Esimerkki osittaisesta vanhuuseläkkeestä

1961 syntyneen alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 9 kuukautta. Jos hän ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen heti täytettyään 61 vuotta, vanhuuseläkeikään on aikaa 3 vuotta 9 kuukautta eli 45 kuukautta. Kun vähennys lasketaan 45 kuukauden ajalta, sen määräksi tulee 18 prosenttia.

Uutinen
Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemukset tuplaantuneet – syynä työeläkeindeksin kasvu
eläketurva 03.10.2022

Elina Juth

Palvelupäällikkö

Elina Juth toimii työeläkeasioiden kouluttajana ja sisällöntuottajana. Elinalla on pitkä kokemus työeläkealalta. ”Eläkeasiat voivat tuntua välillä monimutkaisilta. Haluan osaltani lisätä ihmisten ymmärrystä työeläkejärjestelmästä ja viestiä asioista ymmärrettävästi ja selkeästi.”

Asiakaslähtöisyys, asiakaskohtaamiset, yhdessä oivaltaminen sekä työelämän ja yrityskulttuurin kehittäminen inspiroivat Elinaa työssä. Vapaalla Elinan aika kuluu perheen sekä puutarha- ja ulkoiluharrastusten parissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä