Asiantuntijalääkärin kirje joulupukille

Rakas Joulupukki,

toivottavasti voit hyvin ja olet jaksanut taas palata talvisten aherrustesi, hyvän työyhteisösi ja työtovereidesi pariin. Asiantuntijalääkärin silmiin syttyy hymy, kun näkee miten hienosti varttuneellakin iällä voi tehdä vielä töitä, kun työyhteisö tukee ja työstään nauttii. Toivottavasti olet muistanut huolehtia työkyvystäsi nyt vuoden rauhallisemman jakson aikana, jotta jaksat sesongin kiireet.

Kirjoitan sinulle pitkästä aikaa, koska tärkeä asia kaipaa hieman vetoapua, vaikka sitten sinulta ja Petteriltä. Me työeläkevakuutusyhtiöt yhdessä yritysten ja työterveyshuoltojen kanssa teemme kovasti töitä voidaksemme varmistaa kaikille työntekijöille yhtä hienot työolot ja työuran kuin teillä siellä Korvatunturilla. Tarvitsemme kuitenkin apuasi.

Ei ole kohteliasta hoputtaa, mutta asiallani on jokseenkin kiire: viime vuonna Suomessa myönnettiin yli 17 000 työkyvyttömyyseläkettä ja näistä yli 7 000 oli pysyviä eläkkeitä. Tarttumalla työkykyasioihin varhain voisimme auttaa useampaa jatkamaan työelämässä.

Kirjoitin toiveeni tähän alle ja laitoin mukaan pari vinkkiä, joista voisi lähteä liikkeelle, jos asia on sinulle oudompi.

  • Toivoisin, että tavatessaan työikäisen potilaan jokainen terveydenhuollon ammattilainen pysähtyisi miettimään, miten tämä hoitamani sairaus vaikuttaa työkykyyn tai työllistymiskykyyn. Toipuuko henkilö tästä sairaudesta niin, että voi palata työhönsä tai harjoittaa ammattiaan vai tarvitsisiko hän apua terveydentilalleen sopivan työn löytämiseen? Jos tarvitsee, työssä olevan henkilön voi ohjata työterveyshuoltoon ja työttömän esimerkiksi työkykykoordinaattorille (ai niin – pikkujuttu vielä – toivoisin myös kaikkiin kuntiin työkykykoordinaattoreita perusterveydenhuollon avuksi).
  • Toivoisin, että jokainen lääkäri sairauslomaa kirjoittaessaan pohtisi, onko sairausloma hoidon kannalta tarpeellinen tai välttämätön ja edistääkö se henkilön toipumista. Jos näin ei ole, toivon, että lääkäri pohtisi mitä vaihtoehtoja sairauslomalle on (tarvittaessa esimerkiksi Sairauspoissaolon tarpeen arviointi –Käypä Hoito suositus auttaa) ja miten saamme tukitoimet aktivoitua (vinkki: työssä olevan potilaan voi työkyvyn tukitoimia varten aina ohjata työterveyshuoltoon).
  • Toivoisin, että jokainen yritys, kunta ja yrittäjä pohtisi, millä kaikilla keinoilla voisimme tukea ihmisiä pysymään kiinni työn syrjässä sairaudesta huolimatta, silloin, kun sairauspoissaolo ei ole ehdottoman välttämätöntä (mallia voi ottaa vaikka Kempeleen kunnasta). Oikein mitoitetulla työllä ja siinä saaduilla sosiaalisilla kontakteilla voi olla merkittävä kuntouttava vaikutus esimerkiksi mielenterveyden haasteissa.
  • Toivoisin, että jokainen työntekijä pysähtyisi pohtimaan säännöllisesti omaa työkykyään ja työuraansa sekä sitä, missä toivoo olevansa työn suhteen 1-5-10 vuoden kuluttua. Entä mitä minun pitäisi tehdä ollakseni siellä? Apua näihin pohdintoihin saa vaikkapa omasta työterveyshuollosta.

Jos nämä asiat voisi pistää työn alle siellä tonttujen pajassa, olisin todella kiitollinen.

Ja muistakaahan myös pitää taukoja tonttupajalla, vaikka onkin kiiresesonki!


Parhain terveisin,

Asiantuntijalääkäri


P.S. Kiitos inspiraatiosta loistava nuorisolääkäri Silja Kosola!

Tiia Reho

Asiantuntijalääkäri

Tiia Reho on lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Hänellä on työkokemusta sekä yksityiseltä sektorilta että kunta-alalta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Tiialla on työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy opetuksen, tutkimuksen, asiantuntijatyön sekä käytännön työn kautta. Näin siksi, että työkyvyttömyyden ehkäisy on eri toimijoiden – työpaikan, työterveyshuollon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalivakuutuksen – yhteistyötä ja yhteinen asia. Tiian vapaa-aika kuluu puutarha- ja luontoharrastuksissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä