Työeläkeindeksiin tuntuva korotus vuonna 2023 – kannattaako eläkkeelle jääminen jo ennen vuodenvaihdetta?

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuodelle 2023 on juuri vahvistettu. Aiemmista vuosista poiketen työeläkeindeksi kasvaa ensi vuonna selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Syynä tähän on kuluttajahintojen raju kasvu, joka on hallinnut uutisotsikoita jo pidemmän aikaa. Erityisesti ruoan ja sähkön hinta puhuttaa eikä ihme - hintojen nousu on tuntunut väistämättä jokaisen kukkarossa.

Indeksit turvaavat - mutta miten?

Työeläkkeissä käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä. Palkkakerrointa käytetään, kun eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset palkat ja työtulot indeksoidaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Työeläkeindeksi puolestaan korottaa jo maksussa olevia eläkkeitä ja suojaa eläkettä kuluttajahintojen nousua vastaan.

Kun seuraavan vuoden työeläkeindeksiä määritellään, kuluttajahintojen muutos vaikuttaa 80 prosenttia ja ansiotason muutos 20 prosenttia. Palkkakertoimessa tämä suhde on päinvastainen. Molemmat indeksit vahvistetaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Onko vanhuuseläkkeelle siirtymistä syytä kiirehtiä?

Maksussa oleviin työeläkkeisiin tulee ensi vuoden alussa historiallisen korkea 6,8 prosentin indeksikorotus. Vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa siis suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä.

Mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä? Katsotaanpa asiaa esimerkin valossa:

  • Jos olet jo täyttänyt alimman eläkeikäsi ja jäät eläkkeelle viimeistään 1.12.2022, ansiosi tarkistetaan vuoden 2022 palkkakertoimella. Vuoden 2023 työeläkeindeksi nostaa maksussa olevan eläkkeesi määrää 1.1.2023 alkaen. Jos siis vanhuuseläkkeesi määrä on joulukuun 2022 alussa 1500 euroa, se nousee työeläkeindeksin vaikutuksesta tammikuun alussa 6,8 prosenttia eli 1 602 euroon kuukaudessa.
  • Jos jäät vanhuuseläkkeelle 1.1.2023, aiemmat työansiosi korotetaan eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella (3,8 %) eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Vuoden 2023 työeläkeindeksiä ei tässä tapauksessa käytetä. Alkavan työeläkkeen suuruus riippuu eläkettä edeltävästä palkkatasosta. Jos palkkasi olisi edellä mainitussa esimerkissä esim. 3 000 euroa/kk, tammikuussa alkava työeläkkeesi olisi 1 567 euroa/kk.

Vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan eläkeiän täyttämispäivää seuraavan kuukauden alusta. Jos olet pohtinut eläkkeelle siirtymistä alkuvuodesta 2023, eläkkeen aloittaminen jo joulukuussa 2022 on sinulle eläkkeen määrän kannalta edullisempi.

Huomaa, että vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää aina työsuhteen päättymistä. Ota siis huomioon irtisanoutumisaikasi, kun päätät eläkkeelle siirtymisestä. Jos olet yrittäjä, voit edelleen jatkaa yrittäjätoimintaasi.

Mikä muu vaikuttaa eläkkeen määrään?

On tärkeää muistaa, että eläkkeen määrään vaikuttavat useimmiten monet muutkin asiat kuin pelkkä indeksikorotus. Palkka on yleensä aina suurempi kuin eläke ja työssä jatkamalla eläkettä kertyy joka kuukausi lisää. Työssä jatkaminen säilyttää myös mm. työterveyshuollon ja lounasedun kaltaiset työsuhde-edut. Jos olet jo täyttänyt alimman eläkeikäsi etkä ole vielä eläkkeellä, eläkettäsi kartuttaa palkan lisäksi lykkäyskorotus.

Oman eläkkeensä määrää voi kartuttaa myös työskentelemällä eläkkeen rinnalla. Uutta eläkettä karttuu aina ylimpään vanhuuseläkeikään saakka, syntymävuodesta riippuen 68–70 vuoden ikään.

Apua päätöksen tekemiseen

Eläkkeelle siirtyminen on suuri elämänmuutos. Se laittaa uusiksi niin arjen rutiinit kuin päivittäiset ihmissuhteetkin, kun tuttu työyhteisö ja arjen aikataulut jäävät eläköitymisen myötä taka-alalle. On ymmärrettävää, että isoa muutosta haluaa suunnitella huolella. Päätöksen taustat ovat kuitenkin aina yksilölliset, joten kaikille yhtenäistä ohjetta on vaikea antaa. Ratkaisuja tehdessä vaakakupissa painavat niin elämäntilanne, terveys, raha kuin vapaa-aikakin. On jokaisen itsensä harkittavissa, mihin suuntaan vaakakuppi omalla kohdalla eniten kallistuu.

Jos suunnittelit jääväsi eläkkeelle vasta keväällä ja pohdit nyt indeksikorotusten vaikutusta eläkkeesi alkamiseen, suosittelemme lämpimästi tekemään eläkearvion Asiointipalvelussamme, jonne olemme lisänneet ohjeistusta myös indeksien vaikutuksen arviointiin.

Joustavuus ja oma valinta säilyy myös jatkossa

Vaikka ensi vuoden työeläkeindeksikorotus onkin nyt poikkeukselliseen suuri, indeksikorotukset tehdään jatkossakin vuosittain. Myös eläkkeen alkamisajankohdan voi edelleen valita joustavasti milloin tahansa oman alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen.

Tulevien vuosien indeksikorotukset eivät ole vielä tiedossa, joten tässä vaiheessa on mahdotonta ennustaa, millaiselta indeksikehitys vuoden tai parin kuluttua näyttää. Voit kuitenkin jo tässä vaiheessa tutustua eläketurvaasi Varman asiointipalvelussa ja kartoittaa tulevaa polkuasi. Kun pohjatyö on valmiiksi tehty, on eteenpäinkin varmempi kulkea.

Uutinen
Vuoden 2023 työeläketurvan indeksit on vahvistettu: Työeläkkeen määrä nousee 6,8 prosenttia 
eläketurva, yhtiötietoa 20.10.2022

Minna Kaartinen

Palvelupäällikkö

Minna Kaartinen työskentelee palvelupäällikkönä Varman eläkepalveluissa.  Asiakaslähtöisyys ja yksilöllinen palvelu ovat hänen sydäntään lähellä. "Virkakieli ja lain koukerot taipuvat huonosti tavallisen ihmisen suuhun. Mutkikkailtakin tuntuvista asioista on voitava kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmiseltä ihmiselle."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä