Innostutaan työstä – kuinka työ vahvistaa hyvinvointiasi ja työkykyäsi

Liikkeellä on yleistä alavireisyyttä, negatiivisuutta, kuormittuneisuutta ja ponnettomuutta. Sähkölasku rassaa ja ruokakin maksaa entistä enemmän. Kaiken lisäksi ilmakin on sateinen ja harmaa. Mistä ihmeestä saan voimaa tähän kaikkeen ja vielä muidenkin työyhteisön jäsenten huomioimiseen?

Pysähdyimme asiakkaidemme kanssa pohtimaan, mikä tekee omasta työstämme sujuvaa, mielekästä ja innostavaa sekä miten työyhteisö voi tukea voimavaroja. Yhteisen pohdinnan tuloksena oli, että kaiken kaaoksen keskellä toivotaan selkeyttä, yhteisöllistä tekemistä ja toisen työn arvostamista.

Työn tekee mielekkääksi:
1) selkeät tavoitteet ja vastuut sekä työn hallinnan tunne
2) työn monipuolisuus ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön,
3) palautteen antaminen ja saaminen,
4) luottamus omaan ja toisten tekemiseen,
5) riittävä viestintä omaan työhön liittyen ja
6) kuuluminen työyhteisöön.

Työn mielekkääksi tekevät asiat edistävät samalla niin omaa kuin työyhteisönkin hyvinvointia. Työyhteisöön kuuluminen mahdollistaa kokemusten vaihdon, vertaistuen ja yhteisen oppimisen. Riittävällä viestinnällä varmistetaan, että työt sujuvat ja vuorovaikutus työyhteisössä on vaivatonta. Palautteen antamista ja sen vastaanottamista kannattaa harjoitella, jotta siitä tulisi luontainen osa arkea.

Työyhteisö voi tukea voimavaroja yhteisten kokemusten, onnistumisten ja osaamisen jakamisella. Yhteisen tekemisen kautta tutustutaan toisiimme paremmin, jolloin ihmisten erilaisia vahvuuksia ja osaamisia osataan hyödyntää erilaisissa tehtävissä paremmin. Muuttuva työelämä edellyttää jatkuvaa itsensä ja työn kehittämistä. Työyhteisössä on hyvä suunnitella ja sopia, ketkä ovat mukana kehittämisessä.

Keskusteluissa huomasimme, että työn mielekkyyden kokemuksissa on samankaltaisuuksia, mutta erojakin löytyy ihmisten välillä. Toinen tykkää haastaa ja kehittää itseään, kun taas toinen rasittuu jo pelkistä jatkuvan oppimisen ja kehittämisen vaateista. Arvostakaamme itseämme ja toisiamme sellaisina kuin olemme, niin kaikki voivat työyhteisössä paremmin.

Meidän vinkkimme on, että pysähdy työn voimavaratekijöiden ja positiivisten asioiden äärelle. Ne innostavat ja ilahduttavat sekä voimistavat työn sujumista ja työkykyä. Voimavarojen tunnistaminen helpottaa työn vaatimusten kohtaamista.

Tilaisuutemme jälkeen koimme vetäjinä hyvää tunnelmaa, iloa ja työn voimavarojen tirskahtelua. Sateinen päivä oli vähintäänkin utuinen unelmapäivä.

Sonja Salo

Työkykykohtamisen kehityspäällikkö
Sonja Salo toimii Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Hämeen alueella. Sonjalla on pitkä kokemus työkykyjohtamisen hallinnan parissa. Sonjalla on aiempaa työkokemusta työterveyshuollosta, henkilöstöhallinnosta ja työkykyjohtamisen konsultoinnista. Asiakaslähtöisyys ohjaa hänen työtään. Sonja sparraa ja oivaltaa asiakkaiden kanssa tehokkaita ja kestäviä työkyvyn hallinnan prosesseja ja ratkaisuja, jotka ovat tavoitteellisia.

Minna Savinainen

Tutkimuspäällikkö

Minna Savinainen työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää vaikuttavia eri tason keinoja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Minnaa kiinnostaa työkyvyn ja siihen liittyvien tekijöiden tutkiminen eri näkökulmista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä