Isännöitsijän kokouspalkkiot ja TyEL - ilmoita oikein tulorekisteriin

Kevät tekee tuloaan ja taloyhtiöissä sekä isännöintitoimistoissa valmistaudutaan kevään sääntömääräisiin yhtiökokouksiin. Isännöintisopimuksille on tyypillistä, että mm. sekä yhtiökokouksista että hallituksen kokouksista peritään erillisiä palkkioita.  

Pääsääntöisesti taloyhtiöt tekevät sopimukset isännöinnistä isännöintitoimiston kanssa ja isännöitsijätoimisto osoittaa taloyhtiölle nimetyn isännöitsijän. Isännöitsijätoimisto laskuttaa kiinteät ja erillisveloitettavat palkkiot sopimuksen mukaan taloyhtiöltä sekä maksaa isännöitsijälle palkan lisineen. Tulorekisteriaika on nostanut esiin tilanteita, joissa on hämärtynyt se, kuka on isännöitsijän tosiasiallinen työnantaja, ja kenellä on vastuu työnantajamaksujen maksamisesta, jos isännöitsijälle maksetaan osa palkasta suoraan taloyhtiöiden varoista. 

Taloyhtiö isännöitsijän työnantajana

Jos taloyhtiö ei tee isännöintisopimusta, voi se vaihtoehtoisesti palkata isännöitsijän suoraan taloyhtiön palvelukseen. Jos isännöinnin hoitaa taloyhtiön osakas, on hän työeläkelakeja sovellettaessa TyEL:n alaisessa työsuhteessa, jollei omista yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen kanssa yli 50 prosenttia taloyhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä. Kun taloyhtiö toimii isännöitsijän työnantajana, ilmoittaa se maksamansa palkan lisineen tulorekisteriin ja maksaa palkan perusteella määräytyvät työnantajakulut.

Isännöitsijällä monta työnantajaa?

On ilmennyt tilanteita, joissa isännöitsijä kertoo olevansa työsuhteessa sekä isännöitsijätoimistoon että erikseen kuhunkin hoidossaan olevaan taloyhtiöön. Isännöitsijällä on saattanut olla parikin kymmentä rinnakkaista TyEL-työsuhdetta, kun taloyhtiöiden suoraan maksamat kokouspalkkiot on vakuutettu erikseen kunkin taloyhtiön toimesta. Juridisesti edellä mainittu tilanne ei ole mahdollinen, sillä työsuhde on lähtökohtaisesti jakamaton. Kun isännöitsijä toimii isännöintisopimuksen perusteella nimettynä isännöitsijänä, on hänen työsopimuslain mukainen työnantajansa vain ja ainoastaan isännöintitoimisto. Näin riippumatta siitä maksaako koko palkan isännöitsijätoimisto vai maksetaanko osa palkasta isännöitsijätoimiston ohi suoraan taloyhtiön varoista. Jos esim. kokouspalkkioita maksetaan suoraan taloyhtiön varoista, kyseessä on sijaismaksajatilanne - ei erillinen työsuhde.

Ilmoita oikein tulorekisteriin

Tulorekisteri-ilmoittaminen on hyvin suoraviivaista, kun isännöitsijän koko palkan maksaa isännöitsijätoimisto. Tulorekisteriin tehdään tehdä vain yksi ilmoitus, jonka perusteella isännöitsijätoimisto maksaa työnantajamaksut.

Jos taas isännöitsijälle maksetaan osa palkasta henkilökohtaisesti suoraan taloyhtiön varoista, toimii taloyhtiö niin sanottuna sijaismaksajana. Sijaismaksajatilanteissa tulorekisteriin on tällöin tehtävä kaksi ilmoitusta. Taloyhtiön suoraan maksama suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin sijaismaksajailmoituksella ja isännöintitoimisto puolestaan tekee varsinaisen työnantajan ilmoituksen. Työnantajamaksut peritään tällöin tosiasialliselta työnantajalta eli isännöintitoimistolta varsinaisen työnantajan ilmoituksen perusteella.

 

Sijaismaksajailmoittamisesta löytyy tarkemmat ohjeet tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: sijaismaksajan maksamat suoritukset - Tulorekisteri (vero.fi)

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä