Miten saada varhainen ote osaksi yrityksen toimintakulttuuria?

Mitä jos varhainen välittäminen ei olisikaan reagoiva ja hälytysrajan ylittyessä käynnistyvä toimenpide, vaan arjessa luontaisesti keskusteleva toimintamalli? Työkyvystä keskusteleminen olisi luonteva osa arkea ja organisaation toimintakulttuuria.

Varhainen tuki on perinteisesti lähtenyt liikkeelle tarpeesta hallita sairauspoissaoloja, ja toiminta on käynnistynyt hälytysrajojen ylittyessä. Se on ollut reagoiva ja sairauspoissaoloihin keskittyvä toimintamalli. Työkyvyn horjuessa toimia tarvitaan, mutta nykyään painopiste on siirtynyt ennakoiviin toimiin ja aiempaa varhaisempaan liikkeelle lähtöön.

Pysähdyimme yhdessä asiakkaidemme kanssa pohtimaan, onko varhaisen tuen malli työpaikalla aktiivisessa käytössä ja kaipaako se tuoreuttamista. Havaitsimme, että varhaisen tuen malliin on ansiokkaasti kirjattu hälytysmerkit ja muut signaalit, mutta pohdimme yhdessä, miten käytännössä pääsisimme ennakoivammin ja varhaisemmin liikkeelle. Pohdimme myös, miten voidaan varmistaa, että asioita ei vain huomata tai todeta myöhässä, vaan välittäminen on ennakoivaa?

Listasimme vinkkejä, joiden avulla pääsemme varhaisemmin liikkeelle ja kehitämme työkykyä tukevaa toimintakulttuuria:

  1. Keskustele hyvinvoinnista ja työkyvystä, luo avoin ja kunnioittava ilmapiiri.
  2. Tunne tiimisi ja työkaverisi sekä jokaisen toimintatavat. Erilaisuus on voimavara.
  3. Oivalluta välittämään omasta työkyvystä, mutta havainnoimaan myös kollegoiden hyvinvointia ja ottamaan se tarpeen tullen puheeksi.
  4. Tuoreuta työvälineet niin, että ne tukevat sujuvaa arkea, jotta työkyvystä keskustelu on luontevaa ja toimintaa tukevaa.
  5. Ole suunnan ja esimerkin näyttäjä: jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa toimintakulttuuriin.

Yhteisessä keskustelussa asiakkaidemme kanssa totesimme, että askeleita kohti ennakoivampia malleja on jo otettu. Avoimuus ja luottamuksellinen ilmapiiri koettiin työkykykulttuuria edistäväksi, ja käytännön esimerkkien kautta toimintamallit muuttuvat vähitellen jokapäiväiseksi tekemiseksi. Tunnistimme, että vanhentuneista ajatusmalleista on hyvä päästää irti ja puuttuminen vaihtaa välittämiseksi. Yksilö- ja esihenkilölähtöisestä ajatusmallista olemme matkalla kohti yhteisöllistä vastuunkantoa ja välittämisen kulttuuria. Johdon rooli koettiin tärkeäksi, ja työkyvyn tunnuslukuja sekä strategisia mittareita tuodaankin aktiivisesti johdon tietoisuuteen ja päätösten teon tueksi.

Pöytälaatikossa pölyttymässä olevat toimintamallit eivät palvele ketään. Ratkaisevaa on se, miten ne elävät ja toimivat arjessa.

Toimintamallit on hyvä tuoreuttaa, mutta erityisesti kannattaa panostaa niiden käytännön jalkauttamiseen. Pöytälaatikossa pölyttymässä olevat toimintamallit eivät palvele ketään. Ratkaisevaa on se, miten ne elävät ja toimivat arjessa. Hyvinvoinnista ja työkyvystä keskusteleva kulttuuri luodaan arjessa osaksi organisaation toimintakulttuuria. Työkykykeskusteluun kannattaa panostaa, jotta se on luontevaa ja systemaattista työntekijöiden koko työsuhteen elinkaaren ajan. Tällöin vältytään väärin ymmärryksiltä, -tulkinnoilta ja ihmettelyiltä.

Koska työkyvyn varmistaminen ja varhainen ote työkykyyn on meidän jokaisen työyhteisön jäsenen asia, kehotammekin osallistamaan koko henkilöstö mallin ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Kysykää omalla työpaikalla niin johdolta, esihenkilöiltä kuin henkilöstöltä, mitkä asiat auttavat ja tukevat työkykykulttuurin parantamisessa. Aloitetaan olemalla kiinnostuneita, ja kysytään päivittäin työkaverilta, mitä kuuluu, ja pysähdytään myös kuuntelemaan.

Tukea varhaisen välittämisen toimintamallien rakentamiseen

Työkyvyn varmistaminen ja varhainen välittäminen -kurssi Varma Akatemiassa

Kurssi avaa työyhteisön merkitystä työkyvyn varmistamisessa ja varhaisessa välittämisessä. Työkykyä rakennetaan arjessa yhteisen tekemisen kautta, ja työn kuormitustekijöiden tunnistaminen yhdessä voi auttaa koko työyhteisön työkykyä. Kurssin avulla ymmärrät, mitä ennakoiva työkyvyn johtaminen tarkoittaa sekä opit hahmottamaan työkyvyn varmistamisen vaiheet ja vastuut.

Varma Akatemiaan

Työkyvyn varmistamisen malli -työkalu Varma Asioinnissa

Työkyvyn varmistamisen malli -työkalulla voit luoda kokonaisvaltaisen mallin työkyvyttömyysriskien hallintaan työn sujuvuudesta työkyvyn tukemiseen. Työkyvyn varmistamisella tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla edistetään ja ylläpidetään työkykyä. Työkyky varmistetaan arkisilla kohtaamisilla ja keskusteluilla yksilö- ja työyhteisötasolla. Sujuva työ, hyvä johtaminen, toimiva työyhteisö ja hyvä työterveysyhteistyö mahdollistavat työkyvyn ylläpitämisen.

Varma Asiointiin

Mira Näyhä

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Mira Näyhä toimii Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Mira on kokenut työterveyspalvelujen ja työkyvyn johtamisen kehittäjä. Työurallaan Mira on toiminut myös henkilöstöpäällikkönä kuljetusalalla sekä johto- ja esimiestehtävissä terveydenhuollossa. Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä hän sparraa ja oivalluttaa asiakasyrityksiä työkykyä tukeviin ja vaikuttaviin toimenpiteisiin. 

Sonja Salo

Työkykykohtamisen kehityspäällikkö
Sonja Salo toimii Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Hämeen alueella. Sonjalla on pitkä kokemus työkykyjohtamisen hallinnan parissa. Sonjalla on aiempaa työkokemusta työterveyshuollosta, henkilöstöhallinnosta ja työkykyjohtamisen konsultoinnista. Asiakaslähtöisyys ohjaa hänen työtään. Sonja sparraa ja oivaltaa asiakkaiden kanssa tehokkaita ja kestäviä työkyvyn hallinnan prosesseja ja ratkaisuja, jotka ovat tavoitteellisia.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä