Työelämään palaaminen ammatillisen kuntoutuksen keinoin onnistuu usein

Työeläkekuntoutuksessa onnistutaan hyvin. Vuoden 2023 aikana Varman ammatillisen kuntoutuksen aloittaneista 86 prosenttia oli kuntoutuksen päättyessä työmarkkinoiden käytettävissä.

Jotta työeläkekuntoutukseen on mahdollista päästä, hakijalla tulee olla tosiasiallinen työkyvyttömyyden uhka ja työeläkekuntoutuksen muiden myöntämisen edellytysten tulee täyttyä. Ammatillinen kuntoutus ei koske pelkästään työntekijöitä, myös yrittäjällä on mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen.

Työelämässä voi olla mahdollista jatkaa myös muuttuneessa terveydentilassa, ja sopivalla ja oikein mitoitetulla työllä voi olla merkittävä positiivinen vaikutus kokonaishyvinvoinnin kannalta. Työmarkkinoille on mahdollisuus työllistyä myös ammatillisen kuntoutuksen polun kautta. Ammatillinen kuntoutus on erinomainen mahdollisuus vaihtoehtojen pohdintaan ja sopivan tehtävän löytämiseen terveydentila huomioiden.

Työpaikkakuntoutus on usein polku kohti palkkatyötä

Terveydentilan muuttuessa liikkeelle lähteminen ajoissa antaa mahdollisuuden pohtia erilaisia vaihtoehtoja ja selvittää mahdollisuudet palata omaan työhön työjärjestelyiden avulla. Omaan työhön paluun vaihtoehtona voivat olla myös uudet tehtävät omalla työpaikalla tai uudella työnantajalla. Valtaosa eli noin 60 prosenttia Varman tukemista työkokeiluista onkin uudella työnantajalla toteutettuja. Jos työhön paluu ei onnistu työpaikkakuntoutuksen avulla, selvitetään mahdollisuudet kouluttautumisen avulla hankkia terveydentilan kannalta sopivampi ammatti.

Työssä toteutettava työpaikkakuntoutus on selkeästi käytetyin työeläkekuntoutuksen keino. Työkokeilun kautta on mahdollisuus varmistaa tehtävän soveltuvuus myös terveydentilan kannalta ja tehtävälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen edellytykset. Ammatillinen kuntoutus ei siis useinkaan edellytä kouluttautumista tai uuden ammatin hankkimista. Työkokeilu onkin usein luonnollinen polku kohti palkkatyötä.

Ammatillisen kuntoutuksen oikeuden selvittämiseen ja erilaisten vaihtoehtojen pohtimiseen kannattaa tarttua, jos terveydentilan vuoksi omassa työssä ja ammatissa jatkaminen ei enää onnistu. Yksin ei tarvitse selvitä, vaan Varmasta saa tukea kuntoutuksen suunnitteluun ja vaihtoehtojen pohdintaan, ja tarvittaessa Varman kuntoutuskumppani auttaa terveydentilan kannalta sopivan kuntoutussuunnitelman laatimisessa.

Mikäli oikeutta työeläkeyhtiön ammatilliseen kuntoutukseen ei ole, kannattaa selvittää Kelan kuntoutuksen mahdollisuus sekä osasairauspäivärahan avulla työhön palaamisen vaihtoehdot.

Työn tekemisen tapojen kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia kohti työtä

Ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun on hyvä lähteä liikkeelle omista kiinnostuksen kohteista ja siitä, mitä aiempi koulutustausta ja kokemus työelämästä mahdollistaa työmarkkinan ja terveydentilan kannalta. Usein vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on enemmän kuin mitä aluksi tulee ajatelleeksi.

Työelämä on melkoisessa murroksessa ja ammatit kehittyvät vauhdilla, mikä avaa myös uusia mahdollisuuksia ja tapoja työn tekemiselle sekä synnyttää kokonaan uudenlaisia työtehtäviä. Onneksi erilaisista työtehtävistä ja ammateista on tässä hetkessä hyvin tietoa tarjolla. On tärkeää huomioida muuttunut terveydentila ja tavoitteena olevaan työtehtävään liittyvät erilaiset vaatimukset. Esimerkiksi aiemmin fyysisesti keskiraskas työ on saattanut keventyä viime vuosien aikana teknologian mahdollistamana.

Ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös on voimassa 10 kuukautta, jonka aikana on mahdollista tehdä huolellista harkintaa eri mahdollisuuksien välillä, selvittää erilaisia vaihtoehtoja ja tehdä sopivia varasuunnitelmia sekä aikatauluttaa ja käynnistää kuntoutuksen toimenpiteet. Huolellinen suunnittelu mahdollistaa usein myös pitkäkestoisempia ratkaisuja, kun on ollut riittävästi aikaa sitoutua suunnitelmaan.

Työmarkkinoilla on mahdollisuuksia, ja työllä on usein kuntoutumista tukeva vaikutus. Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuus kannattaa aina hyödyntää.

Tutustu tarkemmin ammatilliseen kuntoutukseen

Sanna Salminen

Palvelujohtaja

Sanna Salminen toimii palvelujohtajana Kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Työurallaan Sanna on kartuttanut kokemusta työeläkeyhtiöissä ja Kelassa sekä työvoimapalveluiden ja ammatillisen kuntoutuksen palveluiden tuottamisen äärellä. Sannaa kiinnostavat työelämän ilmiöt ja työkykyyn liittyvät teemat. Erityisesti häntä innostaa työelämään tähtäävien palveluiden vaikuttavuus, myös asiakaskokemuksen kannalta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä