Varma kouluttaa erikoistuvia työterveyslääkäreitä työkyvyn tukemisessa

Työkyvyttömyyden ehkäisyn keskiössä on työkyvyttömyyden uhan tunnistaminen ja oikea-aikaiset ja osuvat tukitoimet. Työpaikan ja työterveyshuollon hyvä osaaminen on kriittistä, jotta työkyvyn tuen tarpeisiin osataan valita oikeat tukitoimet. Työterveyslääkäreillä on merkittävä rooli työkyvyn tukitoimien suunnittelussa, ja siksi heidän osaamisensa kehittäminen on tärkeää.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tavoitteisiin kuuluu työkyvyn arvioinnin ja tukemisen keinojen hyvä tuntemus sekä ymmärrys näiden taustalla vaikuttavista laeista ja prosesseista. Lisäksi lääkärin tulee osata laatia työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvät lausunnot. Haluamme tukea näitä tavoitteita, ja sitä varten olemme järjestäneet työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille Tutustumispäivän työeläkeyhtiöön.

Tutustumispäivään kutsumme erikoistuvia työterveyslääkäreitä ympäri Suomen. Koulutettavien joukko on vain hieman yli 10 lääkäriä, jotta luottamuksellinen ja keskusteleva ilmapiiri on mahdollinen. Tutustumispäivä on rakennettu asiantuntija-alustusten ja runsaan keskustelun sekä harjoitusten ympärille. Tavoitteena on antaa erikoistuville lääkäreille ymmärrystä työeläkevakuuttamisen roolista osana sosiaalivakuutusta sekä työkyvyn ja työkyvyttömyyden uhan käytännön arvioinnista. Yksi anti on myös se, että eri puolelta Suomea ja eri palveluntuottajilla työskentelevät pääsevät jakamaan kokemuksia ja toimintatapoja.

Erikoistuvat lääkärit lukevat ennalta oppikirjamateriaalia aiheesta, jotta pääsemme syventymään heitä askarruttaviin kysymyksiin ja teemoihin. Päivän asiantuntijaluennot käsittelevät esimerkiksi ammatillista kuntoutusta, työkyvyttömyyden ja sen uhan arviointia, hyvää B-lausuntoa ja työkykyjohtamista sekä sitä, miten eläkeyhtiö tukee yrityksiä siinä. Alustukset ovat kirvoittaneet aina paljon kysymyksiä ja keskustelua. Erikoistumisensa loppusuoralla olevilla lääkäreillä on jo paljon käytännön kokemusta, ja esimerkiksi hylkääviin päätöksiin ja niiden perusteisiin liittyy paljon kysymyksiä.

Tavoitteena on antaa erikoistuville lääkäreille ymmärrystä työeläkevakuuttamisen roolista osana sosiaalivakuutusta sekä työkyvyn ja työkyvyttömyyden uhan käytännön arvioinnista.

Työterveyslääkärin yksi keskeinen työkalu on B-lausunto. Sen avulla lääkäri välittää tietoa potilaansa sairauksista haettaessa esimerkiksi kuntoutusta tai työkyvyttömyysetuuksia. Hyvä B-lausunto jouduttaa hakemuksen käsittelyä, kun lisäselvityksiä ei jouduta tilaamaan, ja varmistaa, että potilas saa ne etuudet, joihin hän on oikeutettu. Eläkeyhtiö tekee ratkaisunsa yhtiöön toimitettujen selvitysten perusteella ja sen vuoksi on oleellista, että niistä löytyvät tarvittavat tiedot. Tutustumispäivässä tutustumme siihen, millaista on tehdä arviointia vain B-lausunnossa olevien tietojen pohjalta. Harjoittelu konkretisoi osallistujille sitä, millaisia asioita lausuntoon on tärkeä sisällyttää ja mikä tieto taas on tarpeetonta asian käsittelyssä. Kokemukset ovat usein silmiä avaavia!

Osallistujat kiittävät erityisesti mahdollisuutta vuorovaikutteiseen keskusteluun.

Olemme keränneet palautetta koulutuspäivästä ja saaneetkin erinomaista palautetta. Osallistujat kiittävät erityisesti mahdollisuutta vuorovaikutteiseen keskusteluun, jollaista etä- ja hybridikoulutusten ajassa tuntuu olevan liian vähän tarjolla. Myös verkostoituminen muiden erikoistuvien lääkäreiden kanssa on nähty tärkeäksi, ja käytännön harjoitukset B-lausuntoihin liittyen näyttäytyvät keskeisinä.

Työterveyshuollon erikoislääkäri on työterveystiimissä keskeisessä roolissa paitsi yksittäisen potilaan työkyvyn tukemisessa, niin myös esimerkiksi työterveyshuollon yleislääkärien sekä nuorempien kollegoiden työkykykonsultaatioissa. Työterveyshuollon erikoislääkärit voivat myös viedä osaamistaan muille toimipisteen lääkäreille ja näin laajentaa koulutuksen vaikutusta. Haluamme myös tällä tavoin olla mukana tukemassa työkyvyttömyyden ehkäisyä ja työkyvyn tukemista. Tutustumispäivä järjestetään yhteistyössä Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen kanssa.

Seuraava tutustumispäivä järjestetään syksyllä 2024 Varmassa. Tulevista tutustumispäivistä ilmoittelemme Varman somessa ja työterveyslääkäreiden kanavilla.

Tiia Reho

Asiantuntijalääkäri

Tiia Reho on lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Hänellä on työkokemusta sekä yksityiseltä sektorilta että kunta-alalta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Tiialla on työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy opetuksen, tutkimuksen, asiantuntijatyön sekä käytännön työn kautta. Näin siksi, että työkyvyttömyyden ehkäisy on eri toimijoiden – työpaikan, työterveyshuollon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalivakuutuksen – yhteistyötä ja yhteinen asia. Tiian vapaa-aika kuluu puutarha- ja luontoharrastuksissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä