Työkyky muuttuvassa työelämässä – HR:n näkökulmasta

Ilmoittautuminen on päättynyt
Tämä maksuton HR Opintopolku on tarkoitettu niille uusille henkilöstöasioista vastaaville tai Varmaan siirtyneiden uusien asiakkaiden henkilöstöasioista vastaaville, jotka haluavat tarkastella työkyvyn tukea muuttuvassa työelämässä yhdessä luotettavan ja asiantuntevan kumppanin kanssa.

Varmista henkilöstön työkyky

Jos työskentelet HR asioiden parissa ja mietit työkyvyn syklisyyttä tai vaikkapa miten tunnistaa työkykyriskejä on tämä opintopolku tarkoitettu juuri sinulle.

Opintopolku koostuu kolmesta Teamsin välityksellä suoritettavasta opintokerrasta jotka ovat kestoltaan jokainen noin 2 tuntia. Käytämme opintopolulla Varma Akatemiaa sekä muita ryhmätyöskentely välineitä. Opintopolku sisältää myös etä- ja välitehtäviä.

Opintopolulla yhteiset keskustelut muiden organisaation edustajien kanssa, verkostoituminen sekä mahdollisuus pohtia työkykyyn liittyviä asioita yhdessä muiden kanssa, auttavat sinua tarkastelemaan työkykyä laajemmin.

Tällä opintopolulla käymme läpi seuraavia työkykyyn vaikuttavia asioita HR:n näkökulmasta:

  1. Työelämän myllerryksessä - millaista työkykyä tarvitsemme? (keskiviikkona 17.1.) Asiantuntijoina Anne Koutu ja Minna Savinainen
  2. Millaisin välinein varmistetaan henkilöstön työkyky? (tiistaina 13.2.) Asiantuntijoina Sonja Salo ja Tuija Vanhamäki
  3. Miten tukea, kun työkyky on uhattuna? (tiistaina 5.3.) Asiantuntijoina Heidi Molgren, Teija Kosola ja Tiia Reho

Opintopolku on sisällöltään suunniteltu niin, että sen suorittaneena sinulle muodostuu laajempi näkemys työkykyyn liittyvistä välineistä, saatavilla olevasta tuesta sekä siitä millaista työkykyä organisaatiossanne tarvitaan.

Toinen vuoden 2024 HR opintopolku järjestetään elokuussa.

 

Asiantuntijat opintopolullasi

Anne Koutu

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, Varma

Anne Koutu työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varman työkykypalvelut -toiminnossa. Työkyjohtamisen kehityspäälliköt auttavat asiakkaita tunnistamaan työkykyriskejä ja löytämään vaikuttavia eri tason keinoja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Annea kiinnostaa erityisesti nuorten työkykyisyyden vahvstaminen alati muuttuvassa työelämässä.

Minna Savinainen

Tutkimuspäällikkö, Varma

Minna Savinainen työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Minna on tutkinut työkykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä reilun 20 vuoden ajan eri näkökulmista. IPS-mallin soveltaminen työeläkekuntoutuksessa ja sen tutkiminen on ollut todella mielenkiintoinen matka.

Sonja Salo

Työkykykohtamisen kehityspäällikkö, Varma

Sonja Salo toimii Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Hämeen alueella. Sonjalla on pitkä kokemus työkykyjohtamisen hallinnan parissa. Sonjalla on aiempaa työkokemusta työterveyshuollosta, henkilöstöhallinnosta ja työkykyjohtamisen konsultoinnista. Asiakaslähtöisyys ohjaa hänen työtään. Sonja sparraa ja oivaltaa asiakkaiden kanssa tehokkaita ja kestäviä työkyvyn hallinnan prosesseja ja ratkaisuja, jotka ovat tavoitteellisia.

Tuija Vanhamäki

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, Varma

Tuija Vanhamäki työskentelee Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Tuijalla on 30 vuoden kokemus työkyvyn ylläpitämisestä ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kuntouksessa, työterveyshuollossa ja HR:ssa, mikä auttaa häntä ymmärtämään ja tukemaan asiakasyrityksiä työkykyjohtamisen haasteissa. Tuija sanookin, että "Työelämän mielettömässä muutoksessa emme saa unohtaa ihmistä, vaan tehdään työstä ihmisen mittaista".

Teija Kosola

Kuntoutusasiantuntija, Varma

Teija Kosola työskentelee kuntoutusasiantuntijana Varman työkyvyttömyysriskin hallinnan toiminnossa. Hänen työarkeensa kuuluu ohjaus, neuvonta ja ratkaisujen tuki työkyvyn heikentymiseen liittyvissä tilanteissa. Teijan mielestä on kiehtovaa ja innostavaa miten onnistuneita työhönpaluun ratkaisuja on mahdollista löytää, vaikka terveydentila asettaa työnteolle haasteita ja tie alussa näyttää mutkaiselta.

Heidi Mollgren

Kuntoutusasiantuntija, Varma

Kuntoutusasiantuntija Heidi Mollgren työskentelee Varmassa ammatillisen kuntoutuksen parissa. Heidin työn keskeinen tavoite on työurien jatkuminen ja kestävien ratkaisujen löytäminen tilanteissa, joissa työntekijän työkyky on uhattuna. Parhaat ratkaisut löytyvät, kun yhteistyö työntekijän, työnantajan, työterveyshuollon ja eläkeyhtiön kesken on saumatonta ja tämän yhteistyön kehittäminen onkin Heidille sydämen asia.

Tiia Reho

Asiantuntijalääkäri

Tiia Reho on Varman asiantuntijalääkäri, jonka päätavoite on kehittää yhteistä ymmärrystä työkykyä tukevista tekijöistä työelämässä sekä työkyvyn tukemisen mahdollisuuksista. Taustaltaan Tiia on lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon ja terveydenhuollon erikoislääkäri.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä