Innostava visio antaa työlle merkityksen

CMI:n Senior Manager Mikaeli Langinvainio haastoi Varman Opintopolun kuulijat pohtimaan yrityksen visiota. Voisiko se olla sellainen, joka saisi aikaan muutosta ympäröivässä maailmassa? Langinvainio uskoo, että innostava visio voi antaa työlle todellista merkitystä.

CMI on yksi maailman johtavista konfliktinratkaisujärjestöistä.

– Työskentelemme ympäri maailmaa kestävän rauhan puolesta. Uskomme siihen, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. Se on visio, jonka presidentti Ahtisaari esitti Nobel-puheessaan. Visiomme kantavana ajatuksena on, että minkä ihminen on aloittanut, sen ihminen voi myös lopettaa. Uskomme tähän ajatukseen, sillä se sitoo meidät osaksi isompaa tarinaa, sellaista maailmaa, jossa on onnistuttu kehittämään sellaiset menetelmät, joiden avulla suurin osa konflikteista on mahdollista ehkäistä ja syntyessään ratkaista. Visiomme voi kuulostaa jonkun mielestä utopistiselta, mutta se ei suinkaan tarkoita, että CMI on vastuussa kaikkien konfliktien ratkaisusta. Pikemminkin se tarkoittaa, että kannamme vastuumme siitä, että maailman konfliktit voidaan ratkaista. Itseäni visio inspiroi, sillä se antaa työlleni todellista merkitystä, CMI:n Senior Manager Mikaeli Langinvainio kertoi.

Hyvälle visiolle esteet ovat päämäärä

Langinvainio haastoi kuulijat pohtimaan, josko yrityksen visio voisi olla sellainen, joka innostaa ylittämään esteitä ja saamaan aikaan muutosta ympäröivässä maailmassa.

– Me uskomme siihen, että ihminen ei osaa vielä ratkaista kaikkia konflikteja, mutta tekemällä kovasti työtä voimme oppia ehkäisemään niitä entistä paremmin. Uskomme myös siihen, että luomalla uudenlaisia prosesseja haastavatkin konfliktit voidaan ratkaista vaikka taustalla vaikuttavat poliittiset järjestelmät eivät aina tätä ajatusta tukisikaan.

Langinvainio heitti ilmaan kysymyksen, voisiko yrityksen visio olla jopa sellainen, joka inspiroisi ihmisiä parempaan ihmisyyteen? Mitä asioita yksittäinen yritys voisi muuttaa, mullistaa, ratkaista tai kehittää, joka muuttaisi yksilön ymmärrystä ihmisyydestä, parantaisi Suomea, maailmaa tai maailman taloutta.

– Suomalaiset yritykset voisivat puntaroida visioitaan tästä näkökulmasta hyvinkin rohkeasti.

Konfliktit ratkeavat dialogin avulla

CMI:n työssä dialogi ja sovittelutoiminto ovat keskeinen keino ratkaista konflikteja. Työyhteisöissäkin on Langinvainion mukaan tilausta sellaiselle johtajuudelle, joka kykenee estämään kriisien puhkeamisen ja ratkaisemaan niitä dialogin avulla.

– Organisaatioissa ongelmat ja konfliktit kuplivat pinnan alla usein pitkään, ennen kuin ne tulevat johdon tietoisuuteen. Konfliktithan syntyvät usein siksi, että ihmisten välillä on erilaisia arvoja, merkityksiä, tarkoitusperiä ja painotuksia. Organisaatiossa on moniäänisiä ihmisiä, joille merkitys syntyy eri asioista. Kun erimielisyydet alkavat, ihminen alkaa tulkita asioita, tuntea ahdistusta ja vihaa. Omassa mielessä vahvistuvat erilaiset tarinat, kognitiiviset taidot vähenevät, kieli köyhtyy, jolloin ei kykene enää dialogiin. Kun dialogi loppuu, asiat lähtevät kehittymään väärään suuntaan. Dialogin voi kuitenkin palauttaa rakentaville ja turvallisille raiteille hyvillä dialogitaidoilla. Johdon kannattaisikin pohtia onko yrityksessä osaamista ja mahdollisuutta käydä aitoa dialogia? Onko olemassa tiloja ja tilaisuuksia, joissa ihmiset voivat turvallisesti käydä merkityksellistä keskustelua, rakentaa luottamusta, ratkaista ongelmia ja luoda yhteistä ymmärrystä?

Langinvainion viesti oli se, että konfliktin ratkaisussa dialogin keinoin on kyse ennen kaikkea erilaisten ihmisten ja ryhmien merkityksen tunnustamisesta ja uuden merkityksen yhteisestä luomisesta, sisäisen motivaation kasvattamisesta ja vastuujohtamisesta.

– Yritysjohto voi määritellä hurjan vision, mutta työyhteisössä on myös käytävä dialogia sen merkityksestä. Se kannattaa, sillä kun työyhteisön dialogitaidot kehittyvät, syntyy luottamus, jolloin ihmiset alkavat määrittää merkitystä yhdessä. Sen jälkeen he alkavat toimia yhteisen vision eli merkityksen eteen.

CMI - Crisis Management Initiative

Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000. Ensimmäisinä vuosina järjestö tuki pääsääntöisesti presidentti Ahtisaaren kansainvälistä työtä. CMI on alusta lähtien ollut myös aktiivisesti mukana poliittisissa keskusteluissa, mm. tukemassa siviilikriisinhallinnan toimijoiden kykyjen ja osaamisen kehittämistä. Tämä johti lopulta CMI:n omien projektien käynnistämiseen, jotka keskittyivät aluksi kriisinhallintaan, mutta myöhemmin yhä enemmän rauhanrakentamiseen ja konfliktinratkaisuun.

www.cmi.fi

Teksti: Commia/Mia Heiskanen
Kuva: Juha Salminen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä