Merkityksellistä johtamista

Yhteisöllisyys ja vuoropuhelu olivat päärooleissa Työkykyjohtamisen opintopolun päätösseminaarissa. Johtaja on alaistensa palveluksessa.

Ihminen on laumaeläin, joka haluaa kuulua joukkoon ja kokea tekevänsä merkityksellisiä asioita yhteisölleen. Tähän ajatukseen nojaavasta johtajuudesta syntyvät tulevaisuuden menestysyritykset.

Vielä tänä päivänä monessa suomalaisyrityksessä kompastutaan siihen, että ihmisten sijaan johdetaankin prosesseja. Tämä kävi ilmi Varman ja Filosofian Akatemian järjestämän kolmiosaisen Työkykyjohtamisen opintopolun viimeisellä etapilla.

– Ei ole oivallettu sitä, miten ihmistenvälisyys ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat meille olennaisen tärkeitä. On yrityksen etu, että jokainen työntekijä saa olla oma itsensä ja tuoda tiimiin persoonansa, eikä vain osaamistaan. Innovaatiot eivät kumpua rationaalisuudesta. Luovuus ja tunteet kulkevat käsi kädessä, Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko sanoo.

Työkykyjohtamisen opintopolun ensimmäisillä etapeilla opittiin, ettei ulkoinen motivaatio, kuten vaikka palkka, riitä tekemään työntekijästä tehokasta saati onnellista. Parhaimpaan suoritukseensa työntekijä yltää, kun työ on niin mielekästä, että siihen syntyy sisäinen palo ja tekemisen halu.

– Yrityksissä olisi osattava paketoida organisaation tavoitteet ja arvot sellaisiksi, että ne käyvät yksiin työntekijöiden arvojen ja päämäärien kanssa. Tämä on johtamisen kysymys. Se vaatii myös taitoa keskustella ja kuunnella.

Kurjimmasta työpaikasta parhaimmaksi Yrityksen menestyksen avaimet löytyvät sen työntekijöistä ja esimerkiksi siitä, että heillä on riittävän turvallinen olo antaa parastaan; he voivat heitellä myös ”hullujakin” ideoita pelkäämättä joutuvansa naurunalaiseksi.

Tähän on panostettu muoviputkijärjestelmiä toimittavassa Pipelife Finland Oy:ssä. Pipelifessa kannustava johtaminen on kiinteä osa yrityksen toimintakulttuuria. Yrityksen Kaavin-yksiköllä oli vuonna 1997 kyseenalainen kunnia tulla nimetyksi kemian alan karmeimmaksi työpaikaksi. Viimeisimmässä Suomen parhaiden työpaikkojen kilpailussa Pipelife oli yleisen sarjan toinen, ja hyviä sijoituksia on kertynyt jo viidesti aiemminkin. Sen lisäksi yritys on sijoittunut kahdesti myös Euroopan parhaiden työpaikkojen listalle ja saanut siellä ainoana pohjoismaalaisena yrityksenä erikoispalkinnon työntekijöiden kuuntelemisesta.

– Meillä työntekijöitä kannustetaan kertomaan mielipiteensä, ja heidän näkemyksensä otetaan tosissaan. Kun ihmisiä ihan oikeasti kuunnellaan ja he kokevat, että he ovat olennainen osa yhteisöä, koko yritys hyötyy, Pipelife Finlandin henkilöstön kehittämisestä ja työhyvinvoinnista vastaava projektipäällikkö Mia Siltala sanoo.

Dialogitaidot punnitaan konflikteissa

Presidentti Martti Ahtisaaren perustama Crisis Management Initiative on maailman johtavia konfliktinratkaisujärjestöistä. Se työskentelee pahimmissa kriisipesäkkeissä.

Konfliktien ratkaiseminen on osapuolten välisen vuoropuhelun synnyttämistä. Myös siinä on kyse pitkälti tunteista ja taidosta kuulla toista.

– Konfliktin ratkaisemisessa on tärkeintä luoda olosuhteet aidolle dialogille. Sama pätee hyvään johtamiseen. On harjaannuttava toisen kuuntelemiseen ja opeteltava ohjaamaan ilmapiiriltään kiristyvä keskustelu takaisin rakentavalle uralle. Sanallisen hyökkäyksen syy voi olla tunne siitä, ettei käsityksiäni arvosteta ja kuunnella aidosti, yksikön päällikkö Mikaeli Langinvainio CMI:stä sanoo.

Dialogin aikaansaaminen on Langinvainion mukaan keskeistä vastuujohtamisessa.

– Olennaisinta on se, miten organisaatiossa luodaan niin turvallinen ilmapiiri, että merkityksellinen ajatusten vaihto onnistuu.

Teksti: Leena Filpus
Kuvat: Juha Salminen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä