Tekemisen meininkiä ja ajatuksen virtaa

Reaktorissa kenelläkään ei ole omaa huonetta. Työ edellyttää tiedon ja ajatusten jakamista ja sitä tehdään useimmiten tiimeissä. Työyhteisön tehtävänä onkin estää turhien työn esteiden syntyminen.

Reaktor on suomalainen IT-asiantuntijapalveluita, ohjelmistokehitystä ja digitaalista design-työtä tarjoava yritys. Yhtiön toiminnan kulmakiviä ovat henkilöstöpäällikkö Ossi Kontion mukaan avoimuus, halu kehittyä ja auttamisen kulttuuri.

– Suurin arvo on mielestämme käytännön tekemisessä ja yhdessä kehittymisessä. Apua saa aina, niin työ- kuin vapaa-aikaankin liittyvissä asioissa. Organisaatio nähdään verkostona, joka auttaa ihmisiä löytämään toisensa ja mahdollistaa tiedon liikkumisen.

Työ on jakamista

Reaktorissa kenelläkään ei ole omaa huonetta.

– Työtä tehdään useimmiten itseohjautuvissa tiimeissä, joissa ajatuksia ja ideoita vaihdetaan yli oman tehtäväkentän. Yksilön kannalta se tarkoittaa, että omasta työstä ei voi olla mustasukkainen ja tietoa on oltava valmis jakamaan. Virheet ovat työkulttuurissamme sallittuja, eikä niihin kannata jäädä jumiin, sillä ne ovat hyviä oppimisen paikkoja. Tärkeintä on pikemminkin pohtia porukalla, mitä niille voi tehdä ja mennä eteenpäin. Tätä varten on luotu erilaisia keskustelu- ja ideointifoorumeita.

Ketterää tekemisen meininkiä

Reaktor onkin tunnettu aikaansaajana ja ketterän ohjelmistokehityksen edelläkävijänä. Ketterä ohjelmistokehitys tarkoittaa ohjelmistotuotantoprojekteissa käytettäviä menetelmiä, joille on ominaista synnyttää nopeasti toimiva ohjelmisto, suora viestintä ja nopea reagointi muutoksiin. Suora, mieluiten kasvokkain tapahtuva viestintä, on kirjoitettuja dokumentteja tärkeämpää.

– Vaikka toimiva lopputulos onkin dokumentaatiota tärkeämpää, ei se tarkoita kuritonta toimintaa, josta puuttuisi suunnitelmallisuus. Suunnittelua tehdään koko projektin ajan, mutta suunnitelmia voidaan muuttaa perinteisiin menetelmiin verrattuna huomattavasti nopeammin.

Työn imusta voikin syntyä haaste

Reaktorin työntekijät ovat oman alansa huippuammattilaisia.

– Kunnianhimo on huipputekijöillä sisäänrakennettua, työtä tehdään flow-tilassa ja työn imu vie helposti mennessään. Siksi meidän on henkilöstöhallinnon näkökulmasta kiinnitettävä erityistä huomiota työstä palautumiseen ja työssä jaksamiseen. Meillä riittää, että työskentelee tehokkaasti 7,5 tuntia päivässä.

Ketä meillä on töissä?

Kontion mukaan on myös tärkeää tuntea yhtiössä työskentelevät ihmiset.

– Ihmisen tuntemiseen vaikuttaa toki jokaisen oma persoona, mutta uskoisin, että avoimuus auttaa meitä välttämään keinotekoisten esteiden syntymisen. Siitä huolimatta arjessa on puhuttava, kysyttävä toisen vointia ja tulla näin tutummaksi. Työntekijämme työskentelevät usein asiakkaidemme tiloissa, joten meidän on myös luotava mahdollisuuksia kohtaamisiin ja kanssakäymiseen. Se voi tarkoittaa yhteisruokailua, harrastuskerhoja tai muuta yhteistä tekemistä.

Teksti: Commia/Mia Heiskanen
Kuva: Tuomas Sauliala

Voisit olla kiinnostunut myös näistä