Accenturessa hyvinvointi on kokonaisuus

Henkilöstön hyvinvointia tarkastellaan Accenturessa kokonaisuutena. Johtotähtenä on kehittää yksilön itsensä johtamisen taitoja vaikkapa mindfulnessin avulla. On myös tärkeää ottaa rennosti, syödä välillä epäterveellisesti ja juhlia, sillä se kaikki kuuluu elämään.

Accenturen henkilöstöjohtajan Anu Tuomolinin mukaan hyvinvointipalvelut ovat heillä sateenvarjo, jonka alta kukin voi löytää laajan kirjon palveluja tai työkaluja erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. - Paletti on kehittynyt Varman ja muiden yhteistyökumppanien tukemana vuosien mittaan ja tänä päivänä voidaankin jo puhua laajamittaisesta ohjelmasta, jonka alta löytyy niin fyysiseen kuntoon, palautumiseen, ravintoon kuin henkiseen hyvinvointiinkin keskittyviä palveluita.

Itsensä johtamisen taidot fokuksessa

Accenturella ei ole olemassa kiveen hakattua työhyvinvoinnin vuosisuunnitelmaa, vaan toimenpiteet ovat kohdennettuja ja tilanteen mukaan joustavia. - Meillä hyvinvoinnin haasteet liittyvät useimmiten jaksamiseen ja työstä palautumiseen. Olemme kansainvälinen yritys, jossa työskennellään useimmiten globaaleissa tiimeissä eri aikavyöhykkeillä. Työntekijä voi olla samanaikaisesti kiinni useassa projektissa, jolloin tilanteet, esimiehet ja kollegat vaihtuvat. Näin ollen ei ole olemassa yhtä henkilöä, jolla olisi kaiken kattava tilannekuva yksittäisen työntekijän tilanteesta, Tuomolin kertoo.

- Tästä syystä meille onkin ensiarvoisen tärkeää kehittää henkilöstömme itsensä johtamisen taitoja. Se on kaiken toimintamme peruslähtökohta, kuten myös se, että tarjoamme henkilöstölle aidosti relevantteja palveluja. Se tarkoittaa, että teemme asioita, joita tarvitaan ja tuotamme sellaisia palveluja, joista ihmiset kokevat saavansa lisäarvoa, työhyvinvointispesialisti Rina Sirén lisää.

Täsmätietoa neljännesvuosittain

Tietoa siitä, mitä tarvitaan saadaan neljännesvuosittain tehtävistä työhyvinvointikyselyistä. - Merkittävin lisäarvo on mielestäni se, että saamme ihmiset pysähtymään säännöllisesti oman hyvinvointinsa äärelle. Samalla he saavat henkilökohtaisen raportin, joka toivon mukaan motivoi heitä ottamaan seuraavat askeleet, Sirén painottaa. Raportti sisältää valmiin ehdotuksen seuraavasta askeleesta mutta henkilö saa itse valita, kuinka edetä.

Kyselyt tarjoavat arvokasta tietoa myös organisaatiolle. - Dataa voidaan tarkastella organisaatiotasolla, mutta myös yksikkö- tai projektikohtaisesti, jolloin toimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaasti oikeisiin paikkoihin. Kyselyt toteuttava ActPro voi puolestaan kohdentaa toimenpide-ehdotukset ja muistutukset yksilötasolle, jota emme saa organisaatiotasolta tehdä, Tuomolin toteaa.

Mindfulness missä ja milloin tahansa

Accenturen kaltaisessa organisaatiossa työ on usein hektistä, joten arjessa korostuu kyky pysyä rauhallisena, toimintakykyisenä ja keskittyneenä. - Pilotoimme tammikuussa johtoryhmälle ja HR-henkilöstölle Andas Executive Coaching:n -Lean Your mind -nimistä mindfulness -ohjelmaa, josta saimme hyvää palautetta. Laajennamme ohjelman tänä keväänä Senior Manager -tasolle ja toivon mukaan ensi syksyn aikana koko henkilöstölle. Varma on ollut tukemassa tätä toimintaa, Tuomolin kertoo.

Mindfulness-harjoitukset auttavat kehittämään keskittymiskykyä, parantamaan läsnäoloa, kykyä toimia paineen alla, olla läsnä sekä hallita paremmin omia tunnetilojaan ja reaktioitaan . - Saamamme palautteen mukaan osallistujien unen laatu ja keskittymiskyky parantui harjoitusten avulla, joiden tekeminen on myös helppoa mukana kulkevien harjoitusten avulla, Sirén lisää.

Muista elää!

Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että työnantaja ei kuitenkaan voi tehdä kaikkea työntekijöiden puolesta. - Ajatuksena on pikemminkin se, että avaamme portteja, jotka tarjoavat henkilöstölle mahdollisuuden pohtia omaa elämäänsä ja hyvinvointiaan. Se voi puolestaan antaa sysäyksen oikeaan suuntaan tai lisätä ymmärrystä siitä, että hyvinvointi on muutakin kuin pelkkää fyysistä hyvää oloa. On hyvä osata levätä, ottaa rennosti, syödä välillä epäterveellisesti ja juhlia, sillä se kuuluu elämään, Tuomolin tiivistää.

Teksti: Commia/Mia Heiskanen
Kuva: Accenture

Voisit olla kiinnostunut myös näistä