Työhyvinvointi tapetilla esimieskoulutuksessa

Paula Hakkarainen ja Mikko Rosengren ovat edenneet loppusuoralle Edupolin ja Varman yhteistyössä toteuttamassa työkykyjohtamisen esimiesvalmennuksessa. Tällä kertaa tapetilla olivat työhyvinvointiasiat.

Paula ja Mikko ovat tyytyväisiä viime syksynä alkaneeseen koulutuskokonaisuuteen.
- Olen saanut uusia ajatuksia keskustellessani eri toimialoja edustavien kollegojen kanssa. On ollut mielenkiintoista havaita, että omassa työyhteisössäni itsestäänselvyyksinä pidetyt asiat ovatkin toisaalla haasteellisia ja päinvastoin, Mikko kertoo.
- Mielestäni on hyvä, että asioita on käsitelty riittävän käytännönläheisesti, jotta niitä on voi peilata omaan työhön. Olen saanut paljon ideoita ryhmätöistä ja fiilis on hyvä, Paula komppaa.

Teemana työhyvinvointi

Paulalla ja Mikolla oli ollut haastattelua edeltävänä päivänä lähipäivä, jonka teemana oli työhyvinvointi.
- Pohdimme asioita, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin: mihin työntekijä voi itse vaikuttaa, mihin esimies ja yritys voivat antaa oman panoksensa. Työhyvinvointi on erittäin merkittävä asia myös yrityksen strategian kannalta, Mikko kertoo.

Työhyvinvointi ja työkykyasiat ovat molemmille entuudestaan tuttuja, mutta uusiakin ajatuksia syntyi.
- Kun perehdytämme uudet ihmiset, aion jatkossa kysyä kuulumisia jonkin aikaa sen jälkeen kun uusi työntekijä aloittanut uusissa työtehtävissään. Kun perehdytys hoidetaan hyvin, antaa se hyvät eväät uuteen työhön, mutta sen varaan ei voi tuudittautua. Seurantakin on tärkeää, jotta voimme varmistaa, että arki sujuu, Paula kertoo.

- Ajattelin tehdä tiimilleni pienen keskustelutuokion asioista, jotka vaikuttavat meillä yleisesti työhyvinvointiin, mitkä asiat sujuvat ja missä on petrattavaa sekä muistuttaa myös siitä, että jokaisella on vastuu kertoa epäkohdista ja puuttua niihin. Olen huomannut, että työnantajan tarjoamia etuja aletaan pitää helposti itsestään selvyytenä, joten yhteinen pysähtyminen asioiden äärelle on tästäkin syystä tärkeää, Mikko lisää.

Työhyvinvointikortti taskuun

Päivän aikana tehtiin myös testi, jonka päätteeksi oli mahdollisuus saada työhyvinvointikortti.
- Työhyvinvointikorttikoulutuksen tavoitteena on saada aikaan työhyvinvointia edistäviä prosesseja työpaikalla ja parantaa eri toimijoiden yhteistyötä. Koulutus vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita. Päivän aikana kävimme läpi työhyvinvoinnin perusteisiin ja kehittämiseen liittyviä asioita ja lopuksi vedimme päivän yhteen keskustelussa, ja kertasimme päivän aikana opitut asiat testin avulla. Suoritettuaan sen hyväksytysti, osallistuja saa työhyvinvointikortin, Edupolin vastuukouluttaja Veera Wejberg kertoo.

Haasteena rajan vetäminen

Entä millaisia ajatuksia päivä herätti Paulassa ja Mikossa omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen?
- Haasteellisinta on oma ajankäyttö ja palautuminen. Päivän aikana tuli ilmi, että en ole yksin: monelle tuntuu olevan haasteellista irrottautua työstä kun työvälineet mahdollistavat työn tekemisen vaikka kellon ympäri. Miten voi vetää rajan siihen, milloin työpäivä päättyy, jos vastaa sähköposteihin mihin aikaan tahansa? Oma vapaa-aika on osattava rauhoittaa työasioilta, sillä olen huomannut että jos lukee sähköposteja myöhään illalla, se vaikuttaa vääjäämättä yöunen laatuun, Paula kertoo.

- Huolehdin omasta jaksamisesta sillä, että en tee töitä tai vastaa sähköposteihin seitsemän jälkeen illalla. Työpaikalla pyrin keskuselemaan avoimesti oman tiimin, kollegojen ja esimiehen kanssa, etteivät asiat jää vaivaamaan. Onnistumisen elämyksiä saan silloin, jos voin vaikuttaa omalla panoksellani siihen, että tiimini jäsenet ylittävät omat kykynsä tai taitonsa ja onnistuvat. Se tuntuu hyvältä, Mikko lisää.

Toukokuussa Paulan ja Mikon koulutuksessa on vuorossa ratkaisukeskeinen työyhteisö. Kerromme siitä seuraavassa jutussa.

Teksti: Commia/Mia Heiskanen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä