Työkykyjohtamista kylän kokoisessa kaupassa

Kyläkauppa Veljekset Keskinen on monellakin mittarilla kylän kokoinen yritys. Isossa organisaatiossa työkykyjohtamisen merkitys korostuu.

Kyläkauppa Veljekset Keskinen Oy:ssä Alavuden Tuurissa työskentelee parhaimmillaan 700 työntekijää ja vierailijoita käy vuosittain yli 6 miljoonaa. Vertailun vuoksi – Tuurin kylässä on 500 asukasta. Kyläkauppa on Suomen toiseksi suurin tavaratalo. Isossa työpaikassa ongelmat voivat kertautua, mutta myös myönteiset asiat, jos työkykyjohtaminen on kunnossa.

Veljekset Keskisen henkilöstöpäällikkö Arja Jauhiainen on varsinainen työkykyjohtamisen konkari. Hän aloitti työt Kyläkaupassa yli 35 vuotta sitten, ja henkilöstöpäällikkönä hän on toiminut siitä valtaosan, yli 25 vuotta.

– Työtehtäväni ovat vaihdelleet Kyläkaupan kasvaessa. Viime vuodet olen vastannut pääosin työsuhde- ja työhyvinvointiasioista sekä rekrytoinnista. Koulutus ja henkilöstön kehittäminen ovat kuuluneet koulutuspäällikkö Esko Hietakankaalle. Eskon jäädessä nyt eläkkeelle huolehdin kaikista henkilöstöasioista yhdessä monialaisen tiimin kanssa.

Jaksamisesta huolehditaan monipuolisesti

Jauhiainen näkee, että hyvällä työkykyjohtamisella yritys parantaa kilpailukykyään ja rekrytointimahdollisuuksiaan, lisää henkilöstön sitoutumista yritykseen sekä säästää työkyvyttömyyskustannuksissa. Kyläkaupassa työskentelee 430 ja sesonkiaikaan jopa 700 henkilöä. Työkykyjohtaminen on Kyläkaupassa kirjattu yrityksen strategiaan ja se on jalkautettu koko organisaatioon. Yhteisön tasolla se näkyy esimerkiksi koko henkilöstölle suunnattuina tiedotustilaisuuksina.

Jauhiainen painottaa yksilötason merkitystä – sitä, että henkilöstön jaksamista tuetaan aina harrastustoiminnasta lähtien ja kaikille annetaan koulutusmahdollisuuksia ja tapoja vaikuttaa.

– Henkilöstön kuuleminen on avainasemassa. Lähiesimiehiämme on koulutettu siten, että he kykenevät käsittelemään arkojakin asioita työyhteisössä. Jokainen saa äänensä kuuluviin esimerkiksi osastopalavereiden ja henkilökuntapalautteiden kautta sekä vuosittaisissa kehityskeskusteluissa, Jauhiainen kertoo.

Pitkäjänteisyys tuottaa satoa

Kaupan alan työ on pitkälti kaksivuorotyötä ja vaatii sekä fyysistä että psyykkistä jaksamista. Jaksamista tuetaan Kyläkaupassa kaikin tavoin. Koulutukset, niin ammatillinen koulutus kuin työhyvinvoinnin kurssit, ovat keskeisessä asemassa.

– Käytössä on Aslak-kurssit sekä omat, yhteistyössä työterveyden kanssa järjestettävät kuntoutuskurssit. Meillä on käyty läpi muun muassa 360-arviointia, firstbeat-mittauksia ja talouden osaamisen parantamista. Olemme hyödyntäneet myös Varman työhyvinvoinnin työkaluja ja koulutuksia, ja esimerkiksi työkykyjohtamisen opintopolku toi hyödyllisiä oppeja. Hyvä ikä -kyselyn teemme Varman kanssa joka toinen vuosi. Se on antanut eväitä ikäjohtamiseen. Viimeisimmän kyselyn purku oli maaliskuussa.

– Meitä helpottaa, kun tiedämme, että tarvittaessa saamme tukea Varmalta, jos esimerkiksi jonkun työt eivät sairausloman jälkeen heti luonnistu täysipainoisesti. Olemme myös kyenneet onnistuneesti muuttamaan yksilöiden työtehtäviä terveydentilan niin vaatiessa. Hyvä yhteistyö työeläkevakuutusyhtiön ja työterveyden kanssa varmistaa, että teemme oikeita asioita. Viimeksi maaliskuussa meillä oli yhteinen vuositapaaminen Varman kuntoutusasiantuntijan ja työterveyden kanssa. Tämä kaikki kannattaa.

– Sairauspoissaoloprosenttimme on pienentynyt viime vuosina ja on nyt alle alan keskiarvon. Säännöllisesti tehtävät ilmapiirikartoituksemme osoittavat myös työilmapiirin olevan hyvällä mallilla, Jauhiainen toteaa.

Teksti: Irma Capiten
Kuva: Marjaana Malkamäki

Voisit olla kiinnostunut myös näistä