Työhyvinvointi lähtee oikeudenmukaisesta johtamisesta

Työhyvinvointi syntyy useista työn tekemisen ja johtamisen kulttuurin osa-alueista. Seinäjoen Lääkäritalossa voidaan monella mittarilla tarkasteltuna hyvin.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Seinäjoen Lääkäritalolle vetovoimaisen työpaikan tunnustuksen. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan Mielekäs-ohjelmassa tunnustuksen saaneet työpaikat ovat luoneet toimintatapoja, joilla henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista työhön on parannettu. Palkittujen yritysten ja organisaatioiden vetovoimatekijöiksi mainittiin muun muassa mahdollisuus osallistua päätöksentekoon työpaikalla, oikeudenmukainen johtaminen, yhteisöllisyys ja toimiva työterveyshuolto. Vetovoimainen työpaikka onnistuu myös rekrytoimaan uusia työntekijöitä ja tukee työntekijöiden työssä jatkamista.

Seinäjoen Lääkäritalo on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Inspi-hankkeessa (Innostuksen Spiraali – Innostavat ja menestyvät työyhteisöt). Inspin tavoitteena on työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen työn ja työyhteisön myönteisiin voimavaroihin keskittymällä.

Inspi-hankkeessa on myös vertailtu yrityksiä ja muita organisaatioita. Seinäjoen Lääkäritalo on menestynyt keskimääräistä paremmin saralla kuin saralla.

Oikeudenmukainen johtaminen

Toimitusjohtaja Timo Luomarannan mielestä kaikki lähtee oikeudenmukaisesta johtamisesta.

– Esimiesten tulee toimia fiksusti. Henkilökuntaa pitää kuunnella, ja on luotava yhteisöllinen ja arvostava ilmapiiri. Ne johtavat luottamukseen, joka on tärkeää kaikille osapuolille. Meillä on myös ollut onni saada erittäin hyvä ja yhteistyökykyinen henkilökunta lääkärikeskukseemme.

Seinäjoen Lääkäritalolla on ollut vuodesta 2010 lähtien ISO 9001 -sertifikaatti, jonka myötä henkilökunta on otettu entistä enemmän mukaan toiminnan kehittämiseen. Kuukausittaisissa henkilökuntapalavereissa käydään läpi yrityksen toimintaa ja muun muassa koulutuksellisia asioita.

– Viimeisimpänä esimerkkinä henkilökunnan ideoiden kuulemisesta on ehdotus asiakaspalautelomakkeen uudistamisesta, ja nyt meillä on käytössä oikein selkeä lomake, Luomaranta kertoo.

Tasapuolisuus ja yhteishenki

Työkykyjohtamisessa Seinäjoen Lääkäritalossa on käytössä varhaisen välittämisen malli. Sen sisältämät oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus konkretisoituvat Luomarannan mukaan esimerkiksi työvuorosuunnittelussa: ei ylipitkiä päiviä ja joustava työaika puolin ja toisin.

– Vuosittain on yhteisiä tilaisuuksia, joihin myös ammatinharjoittajat kutsutaan, ja keväisin olemme järjestäneet yhteisen matkan esimerkiksi Lappiin tai Tukholmaan. Yksi välittämisen muoto on kolmivuotinen hankkeemme Varman kanssa: koko henkilökuntamme osallistuu vuosittain Kuortaneen Urheiluopistolla työhyvinvointipäivään.

Luomaranta kokee, että työhyvinvointiin on kiinnitetty Suomessa entistä paremmin huomiota vimeisten kymmenen vuoden ajan.

– Toimintamallit ovat kehittyneet. Esimerkkinä työterveyspalvelut, joita ei nähdä enää pelkästään sairaanhoitona, vaan agendalla on vahvasti ennaltaehkäisevyys ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi.

Teksti: Irma Capiten
Kuva: Mikko Lehtimäki

Seinäjoen Lääkäritalo

Voisit olla kiinnostunut myös näistä