Eväitä menestymisen reppuun

Museokeskus Werstas, entinen Finlaysonin lankavärjäämö Tampereen keskustassa tarjosi komeat puitteet modernin työkykyjohtamisen Varmasti-tapahtuman parillekymmenelle esiintyjälle ja 150 vieraalle.

Varman asiakkaat saavat syksyn mittaan seurata Varmasti-tapahtumissa ajankohtaisia työelämään ja talouteen liittyviä puheenvuoroja sekä asiakaskertomuksia. Tampereella teemoja olivat kasvun eväät, yrittäjyys, työkykyinen arki sekä arjen eväät työhön muun muassa työeläkevakuuttamisen näkökulmasta. Myös keskustelu ja verkostoituminen ovat olennainen osa päivän antia.

Koneenrakennusalan insinööritoimisto Comatec Group on kehittänyt jatkuvan oppimisen tueksi noin 300 osaamista sisältävän osaamiskartan.

– Asiantuntijuus ja teknologiaosaaminen ovat tärkeimmät resurssimme ja jatkuva oppiminen on yksi konsernimme arvoista. Osaamisen systemaattinen hallinta mahdollistaa yrityksemme strategian toteuttamisen, sanoo tilaisuudessa alustanut Comatecin HR Manager Tuula Korkeemaa.

Jokainen Comatecin työntekijä käy osaamiset läpi itsekseen, ja esimies antaa oman arvionsa. Tämän jälkeen muodostetaan yhteinen näkemys ja asetetaan yksilökohtaiset tavoitteet.

– Osaaminen ja tavoitteet tehdään kartan avulla näkyväksi ja sitä hyödynnetään kehityskeskustelussa ja urasuunnittelussa. Lisäksi kartta mahdollistaa osaamisraporttien ja osaajahakujen laatimisen ja pystymme kartoittamaan kehittämis- ja rekrytointitarpeita, Korkeemaa selostaa.

Ei vain juhlava paperi kehyksissä

Inspectan edustaja Tomi Kasurinen kertoo Varman kehittämästä Työkykyjohtamisen sertifikaatista, joka antaa ulkoisesti todennettua näyttöä sekä ohjaa parempaan tekemiseen.

– Moni mieltää sertifikaatin byrokraattiseksi prosessiksi. Tämä on kaikkea muuta: käytännöllinen työkalu. Sertifiointiprosessi auttaa jäsentämään yrityksen nykytilaa ja priorisoimaan kehittämistoimenpiteitä. Emme arvostele, vaan teemme rakentavaa arviointia.

Tekonivelsairaala Coxa on saavuttanut Työkykyjohtamisen sertifikaatin. Coxan hoitotyön perustaja Tuula Rantala kertoo sillä olleen konkreettisia vaikutuksia.

– Lähdimme miettimään työkykyjohtamista uudella tavalla. Meillä on iso henkilöstö, ja tavoitteemme oli yhtenäistää työkykyjohtamista. Ulkopuolinen arvioija tuki muutosta Coxassa ihan uudelle tasolle: käytäntömme yhtenäistyivät ja tehostuivat.

Kasvun uudet lähteet

Kaikessa yritystoiminnassa tarvitaan rahoitusta. Siitä kertoo Werstaalla Nordean Sata-Hämeen yrityspankin yksikönjohtaja Ari Lamberg. Hänen mukaansa rahoitusmarkkina on Suomessa pankkikeskeinen eikä se ole kehittynyt yhtä monipuoliseksi kuin monessa muussa maassa. Syitä on monia.

­– Yksityisiä pääomasijoittajia on ollut rajoitetusti ja toimijoita, joilla on mahdollisuus sijoittaa, on vähän. Rahoitusmarkkinamme on lisäksi kehittymätön: meillä ei ole muodostunut esimerkiksi tehokkaita jälkimarkkinoita.

Lamberg näkee, että elämme muutosten aikoja.

­– Nyt muun muassa julkisella vallalla ja pankeilla on yhteinen tahtotila monipuolistaa rahoitusmarkkinoita. Nordeassa kehitämme parhaillaan PK-bondeja monipuolistamaan yritysten rahoitusvaihtoehtoja. Myös pankkirahoitus yrityksille toimii edelleen mainiosti, ja hyvät hankkeet, joissa kassavirta on kunnossa, saavat rahoitusta hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan.

Menestyksen rakennuspalikat

Arvokisoissa menestynyt pikajuoksija Hanna-Maari Latvala sanoi puheenvuoronsa alkuun, että menestymisen lainalaisuudet pätevät alasta riippumatta.

– Kaiken menestymisen lähtökohta on päätös ja siihen sitoutuminen. Oma tavoitteensa täytyy kirjata ylös ja siihen täytyy palata joka päivä. Matka tavoitetta kohti täytyy aloittaa tänään. Liian moni hukkaa aikaansa suunnitelman hiomiseen. Hioa ehtii matkan varrella.

Yksi Latvalan teeseistä on periksiantamattomuus. Tavoitteensa eteen pitää olla valmis tekemään paljon laadukasta työtä. Silti kompuroimisia sattuu.

– Vain tyhmä jättää oppimatta epäonnistumisistaan. Epäonnistumiset pitää analysoida, ne ovat menestymisen rakennuspalikoita, Latvala korostaa.

Yritysjohtajat löysivät esityksestä paljon tarttumapintaa ja esittivät vilkkaasti kysymyksiä.

Tauolla kuultua

Tauolla kävi puheensorina välipalan äärellä. Anna-Liisa Halme Aihio Arkkitehdeistä piti päivän jakamista eri osioihin hyvänä. Siten pystyi seuraamaan puheenvuoroja, jotka koki tarpeellisimmiksi. Anni-Maria Kauppila Saarioinen-konsernista nosti esiin esiintyjien selkeäsanaisuuden monimutkaisten talousaiheiden äärellä. Samoin Jukka Nummi Pyroll Groupista piti esityksiä havainnollisina. Häntä kiinnostivat erityisesti työhyvinvoinnin aiheet.

Katriina Hälikkä A-Insinööreistä pohti osaamisen johtamisen olevan akuutti aihe yrityksissä. Hän sai päivän aikana siihen ideoita työpaikalleen vietäväksi.

Yleisö kiitteli tapahtumaa ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi. Moni osallistuja seuraa Varman sähköisiä kanavia ja piti hyvänä, kun nyt pääsi keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa kasvokkain.

Teksti: Irma Capiten
Kuvat: Marjaana Malkamäki

Voisit olla kiinnostunut myös näistä