Tiimi täynnä persoonia

Aviator Finland tavoittelee kovia tuloksia pehmeillä arvoilla. Hyvä henkilöstöpolitiikka näkyy asiakastyytyväisyydessä ja sairauspoissaolojen määrässä.

Kova muutostahti ei ole sotkenut maapalveluyhtiö Aviator Finlandin askelmerkkejä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kevyellä ja joustavalla organisaatiorakenteella operoiva yhtiö on onnistunut vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä huolehtimaan henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Vuonna 1967 toimintansa lentokentällä aloittanut maapalveluiden tarjoaja on käynyt historiansa aikana läpi useita yrityskauppoja ja nimenmuutoksia. Viimeisin sulautuminen tapahtui vuonna 2014. Silloin Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Englannissa toimiva Aviator-konserni osti Servisair Finlandin maapalvelutoiminnot. Aviator Finlandin liikevaihto on 17 miljoonaa euroa.

Aviatorin hallinnon tehtävät on jaettu siten, että erillistä HR-ihmistä ei tarvita. Maapalveluista vastaavat osastopäälliköt huolehtivat itse henkilöstön rekrytoinnista. Muutenkaan titteleistä ja toimenkuvista ei pidetä turhan tiukasti kiinni. Tilanteen vaatiessa yrityksen johto vetää huomioliivit ylleen ja lähtee suorittamaan kenttätason tehtäviä.

– Tärkeä osa meidän tekemistämme on se, että johto toimii mahdollisimman lähellä työntekijöitä, sanoo Aviator Finlandin toimitusjohtaja Veijo Karosvuo.

Valta ja vastuu kasvattavat huippuosaajia

Aviator Finlandin matala organisaatio mahdollistaa nopeat päätökset, joita alati uudistuvalla alalla tarvitaan. Sen rinnalla on kuitenkin ymmärrettävä, millaisia suorituksia ja joustoa henkilöstöltä on järkevä odottaa.

Hyvän henkilöstöpolitiikan kulmakivet

Avoimuuden ilmapiirissä palautetta annetaan puolin ja toisin. Luottamuksellinen yhteys johdon ja henkilöstön välillä on helpottanut arjen lisäksi toimivien suhteiden rakentamista ammattiyhdistysten, viranomaisten ja jopa kilpailijoiden suuntaan.

Henkilöstön ammattiylpeys näkyy, kun lennolta myöhästyneitä matkailijoita on viety kädestä pitäen hakemaan pankkiautomaatista rahaa ja ostamaan uusia matkalippuja. Japanilaisen pikkutytön kirje joulupukille meni perille, kun Aviatorin työntekijä otti sen mukaansa matkustaessaan Pohjois-Suomeen.

Aviator Finlandin matkustajapalveluiden osastopäällikkö Katri Ronkainen uskoo, että esimerkillinen toiminta on seurausta työntekijöihin luottamisesta ja heidän kasvupotentiaalinsa aktivoimisesta.

– Olemme jakaneet vastuualueita sen mukaan, mikä ketäkin kiinnostaa. Valtaa jalkauttamalla ihmisille annetaan mahdollisuus kasvaa omassa työssään, hän toteaa.

Suunnitelmallista työhyvinvointia

Aviator Finlandin harjoittama henkilöstöpolitiikka on tärkeää koko liiketoiminnan kannalta, sillä yrityksen liikevaihdosta noin 70–75 prosenttia muodostuu henkilöstökuluista. Siksi sairauspoissaolojen ja onnettomuuksien määrällä on suuri vaikutus viivan alle jäävään tulokseen. Pehmeistä arvoista huolimatta toimintaa ohjaavat talouden kovat realiteetit.

– Voimme olla tyytyväisiä, sillä sairauspoissaolomme ovat laskeneet 3,6 prosenttiin. Yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaa meille noin 200 000 euron vuosittaista säästöä, havainnollistaa Karosvuo.

Aviator Finlandissa sairausloma edellyttää aina lääkärintodistusta, jonka saamista ja sairauden nopeaa hoitoa työnantaja helpottaa maksamalla ensimmäisen lääkärikäynnin. Yrityksellä on käytössään monia terveyttä ja työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä, joista yksi on nollasta kalenterivuoden sairauslomapäivästä palkitseva lenkkaribarometri. Työhyvinvoinnin ympärille muodostunut toiminta on kasvanut tasaisesti vuonna 2012 laaditusta ensimmäisestä työhyvinvointisuunnitelmasta lähtien.

Yhteistyötä on tehty muun muassa Varman ja Lääkäriasema Aavan kanssa. Suomalaista menestystarinaa on käyty ihmettelemässä Aviatorin Ruotsin pääkonttorista asti.

– Olemme aloittaneet syksyllä positiiviseen kommunikointiin liittyvän koulutuksen, joka jatkuu kevääseen saakka. Sen ajatuksena on, että me itse luomme hyvän työilmapiirin. Siinä jokainen saa olla rehellisesti sellainen persoona kuin on sekä hyvässä että pahassa, summaa Ronkainen.

Aviator Finland Oy

Teksti: Ari Rytsy
Kuva: Mikko Hannula

Voisit olla kiinnostunut myös näistä