Muutosjohtaminen on esimiestyötä

Työelämän murros pistää esimiestyön luupin alle. Ei riitä, että henkilöstöjohtamisen prosessikaaviossa on toimintatavat kirjattuna. Jopa hankaliin arjen pulmiin on tartuttava konkreettisesti.

Kaiken kokoisissa yrityksissä on nykyään aivan keskeinen huoli se, miten pysyä talouden murroksessa ja muutoksessa mukana. Mistä löytyvät kasvu ja erottautuminen?

”Projektit tulevat syliin ja sitten juostaan.”, ”Liikevaihto jää alle budjetin, eikä valoa ole näkyvissä.”, ”Nuoret, kokemattomat esimiehet ovat tukea vailla.”, ”Leipääntyneimpiä ovat talossa 6–10 vuotta olleet”.

Muun muassa tällaiset huolet tulivat esiin, kun Varman työkykyjohtaja Jyri Juusti kävi läpi vuoden aikana käymänsä keskustelut yli 60 Varman asiakasyrityksen kanssa.

– Taloustieteen nobelisti Edmund Phelps on sanonut, että innovaatiot syntyvät jokapäiväisessä elämässä ja työn ääressä. Tämä kannattaa pitää mielessä ja ohjenuorana myös esimiestyössä ja työkykyjohtamisessa, Juusti sanoo.

Jotta innovaatioilla olisi tilaa syntyä, tarvitaan toimivaa arkea. Työpaikan arki ei saisi olla päämäärätöntä säätöä. Selkeys tuo työhyvinvointia ja jaksamista myös kiireessä. Työn suuri määräkään ei ole yhtä ongelmallinen kuin hämärän peitossa oleva päämäärä ja suunta.

Esimieskoulutuksessa olisi panostettava arjen konkreettisiin asioihin ylätason puheiden sijaan. Yleensä yrityksissä henkilöstöjohtamisen toimintatavat ja prosessit on mietittynä ja kirjattuna, mutta niiden käytännön toteuttaminen ontuu.

– Monesti esimiehet tarvitsisivat selkeämpää tukea siihen, miten ihan tavallisia asioita johdetaan. Mikä on meidän tapamme toimia? Mistä saan esimiehenä apua tilanteen selvittämiseen, kun joku väsyy, ei saa aikaiseksi, paahtaa liikaa tai sairastuu? Miten sparraan ja tuen yksilöitä? Ongelmat ovat hyvin käytännönläheisiä, niinpä esimiestyön kehittämisen pitäisi olla kiinni arjessa.

Monesti esimiehet tarvitsisivat selkeämpää tukea siihen, miten ihan tavallisia asioita johdetaan”

Aika usein työterveyshuollon ja yrityksen edustajien työnjaossakin on epäselvyyttä. Myös nämä kaipaavat Juustin mukaan läpikäymistä. Vastuumatriisin avulla voidaan sopia siitä, että kuka tekee mitä ja milloin?

Fokuksessa asiakaskokemus

Kasvuyrityksissä ja startupeissa tekemisen palo ja mielekkyys ohjaavat työtä. Tätä intoa ei kannata hukata yrityksen kasvaessa.

Riippumatta yrityksen koosta ja toimialasta Juusti laittaa yhtäläisyysmerkit tyytyväisen työntekijän ja tyytyväisen asiakkaan välille.

– Keskeistä onkin kytkeä kaikki tekeminen asiakaskokemukseen, miettiä konkreettisesti asiakkaan polkua yrityksessä. Kun asiakas tulee iholle ja syntyy selkeä käsitys siitä, kenelle työtä lopultakin tehdään, ja millaisiin asiakastarpeisiin vastataan, työn merkityskin on kirkas. Kun työntekijä on tyytyväinen, kokee tekevänsä merkityksellisiä asioita ja tulee aidosti kuulluksi, hän on myös tehokas ja tuottava. Tämä pätee kaikenkokoisiin yrityksiin.

– Esimiestyötäkin kannattaa tarkastella suhteessa asiakaskokemuksen tuottamiseen. Mikä osa esimiehen työstä tuottaa suoraan tai välillisesti arvoa asiakkaille ja mikä on arvoa tuottamatonta touhua?

Juusti korostaa kuuntelemista. Pienemmässä yrityksessä eri tehtävissä olevien ääni vielä kuuluu, mutta yrityksen kasvaessa ideat ja toimivat käytännöt eivät välttämättä kiiri esimiesten korviin. Hyvinvointikyselyjä purkaessaan Juusti on huomannut, että moni työntekijä olisi valmis antamaan itsestään enemmänkin, jos kokisi olevansa osallisena muutoksessa.

Pyörä on jo keksitty

Varma tekee pitkäjänteistä työtä eri alojen ja monen kokoisten yritysten kanssa. Yhteistyöstä on kertynyt valtavasti käytännönläheistä ja konkreettista osaamista. Tätä osaamista kannattaa hyödyntää aktiivisesti jo ennen ongelmia. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, yrityksen kannattaa keskittyä olennaiseen.

Yrityksen kasvaessa esimerkiksi henkilöstötyön käytännöt muuttuvat. Elämme aivan oikeasti murrosta. Nyt on syytäkin pohtia työn tekemisen muotoja. Yksi tapa kehittää yrityksen toimintaa on Lean-ajattelu ja -johtamisfilosofia. Siinä keskitytään poistamaan turhia ja tuottamattomia toimintoja, parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja olemaan joustavia muutokselle.

– Olemme olleet mukana miettimässä, miten työkyvyttömyyden ehkäisemisen ja työterveysyhteistyön sekä esimiestyön kehittämisen näkökulmat nivotaan Lean-hankkeisiin.

Ajankohtaisia teemoja asiakasyrityksissä ovat myös työn ja perhe-elämän yhdistämisen käytännöt työelämän eri vaiheissa sekä palautumisen tukeminen hyvinvointiteknologian ja valmennuksen avulla.

Teksti: Leena Filpus
Kuva: Junnu Lusa

Voisit olla kiinnostunut myös näistä