Henkilöstön hyvinvointi on strateginen asia

Cisco Systems Finland tekee aktiivista yhteistyötä työterveysyhtiön ja eläkeyhtiön kanssa. Tavoitteena on auttaa työntekijöitä pysymään huimaa vauhtia muuttuvan alan ytimessä ja sitouttaa heidät yhtiöön. Se näkyy yrityksen menestyksenä.

Ict-ala kehittyy niin huimaa vauhtia, että vuosittaiset kehityskeskustelut eivät enää riitä – eivät edes puolivuosittaiset. Tämä on havaittu Cisco Systemsissä, joka on maailmanlaajuisesti toimiva ict-alan teknologiayhtiö. Niinpä Suomen-yhtiössä eli Cisco Systems Finlandissa pysähdytään henkilöstön kanssa viikoittain miettimään, missä mennään.

Kyse ei ole kyttäyksestä, vaan henkilöstön hyvinvoinnista, motivoimisesta ja työhön sitouttamisesta.

Alan muutosvauhti on kovempaa kuin koskaan. Joskus aiemmin kouluttauduttiin työhön ja saatettiin tehdä sitä seuraavat kymmenen vuotta. Sen jälkeen tarvittiin lisäoppia. Nyt sykli on enää puoli vuotta, ja taas on aika syventää taitojaan.

– Työntekijöiden on mukauduttava jatkuvaan muutokseen ja osaamisensa kehittämiseen. On iso riski, että työ ei tunnu silloin merkitykselliseltä. Meillä työntekijöitä ei jätetä selviytymään yksin. On työnantajan velvollisuus löytää ne keinot, joilla jokaiselle luodaan varmuus siitä, he pysyvät ajan hermolla ja menestyksen kelkassa. Sitoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ihminen kokee olevansa yritykselle relevantti ja tuottavansa työllään lisäarvoa, Cisco Systems Finlandin toimitusjohtaja Simo Leisti sanoo.

Ennakointi parantunut

Cisco Systemsillä jokaisen työntekijän kanssa käydään säännöllisesti keskusteluja siitä, mitä hän tekee ja mitä häneltä odotetaan. Työtekijä kertoo puolestaan, tarvitseeko hän kenties jonkinlaista apua tai koulutusta saavuttaakseen tavoitteensa.

– Kun työn ääreen oikeasti pysähdytään viikoittain esimiehen kanssa, mahdollisia ongelmia pystytään ennakoimaan huomattavasti paremmin kuin vaikkapa puolen vuoden perspektiivillä. Näin voimme myös yrityksenä reagoida markkinoiden muutoksiin nopeasti, Simo Leisti sanoo.

Työntekijän täytyy pystyä luottamaan myös siihen, että hän saa oikeanlaista tukea yksityiselämänsäkin kriiseihin. Kun yksityiselämä on tasapainossa, työtkin sujuvat varmemmin.

Keskiössä ihminen

Pari vuotta sitten Cisco Systems Finlandin toimitusjohtajana aloittanut Leisti nosti työntekijöiden hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työterveyden yhdeksi tärkeimmistä strategisista painopistealueista. Toki näihin asioihin oli kiinnitetty huomiota jo aiemminkin, ja ne olivat jo hyvällä tolalla. Uudessa mallissa kaikki osa-alueet yhdistettiin saman ohjelman alle, yhdeksi kokonaisuudeksi.

Työhyvinvointi, työturvallisuus ja työterveys ovat toisistaan riippuvaisia ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Sen vuoksi niitä ei kannata edistää erillisinä projekteina.

– Yhteistyössä Varman ja työterveyshuollostamme vastaavan Mehiläisen kanssa pystymme auttamaan työntekijöitämme parhaiten. Ihmiset ovat meidän tärkein ja arvokkain voimavaramme ja menestystekijämme. Siksi työntekijöihin on panostettava.

Leisti painottaa konkreettisten, mitattavien tavoitteiden merkitystä. Tavoitteet on myös oltava kaikkien tiedossa.

Perinteisempien mittareiden, kuten sairauspoissaolojen lisäksi Cisco Systemsillä mitataan tarkasti työntekijöiden sitoutuneisuutta ja tyytyväisyyttä työhön. Mitä sitoututuneempia työntekijät ovat työhönsä ja yritykseen, sitä hyvinvoivempia he myös ovat. Tärkeä mittari on myös liiketoiminnan tulos ja kasvu. Ollaan siis strategian ytimessä.

– Sitoutuneisuus näkyy innostuksena, flow'na ja tehokkuutena, joka puolestaan auttaa yritystä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa. Mittaamme myös säännöllisesti tyytyväisyyttä ja luottamusta esimiehiin, ja heidän tapaansa johtaa, Leisti sanoo.

Riskinä uupuminen

Hektisellä työalalla iso potentiaalinen riskitekijä on henkinen jaksaminen. Sen vuoksi ennaltaehkäisy on Cisco Systems Finlandin, työterveyshuollon ja eläkeyhtiön yhteistyön kulmakiviä.

– Lähtökohtana ei ole ottaa kaikkia tehoja irti työntekijöistä konemaisella tekemisellä, vaan luoda edellytyksen työn merkityksellisyyden löytämiseen. Meille varhaisen välittämisen malli tarkoittaa ongelmiin puuttumista jo siinä vaiheessa, kun ne ovat vasta riskejä. Ei siis kuukauden sairausloman jälkeen, vaan tekemällä töitä sen eteen, ettei kukaan edes joudu sairauslomalle.

Cisco Systemsillä noudatetaan saman tyyppisiä toimintatapoja myös kansainvälisesti. Konserni on pärjännyt hienosti Paras työpaikka, Great Place to Work -kilpailuissa.

– Joka maassa ja kulttuurissa on omia tapoja tehdä asioita, mutta perusvire on sama. Hyviä käytäntöjä jaetaan puolin ja toisin, Leisti sanoo.

 

Teksti: Leena Filpus

Kuva: Junnu Lusa

Voisit olla kiinnostunut myös näistä