Perheyrityksen arvot ja sadan miljoonan liikevaihto

Yrityksen menestymiseen tarvitaan vaihtuvuutta ja uutta dynamiikkaa, mutta myös perinteitä. Tarvitaan uusia tekijöitä ja vanhoja konkareita, toteaa Instan talousjohtaja Asko Järvenpää.

Yritys tarvitsee toisaalta dynaamisuutta kehittyäkseen ja toisaalta jatkuvuutta säilyttääkseen pitkän linjan ymmärryksen siitä, mihin kaikki perustuu. Näin sanoo talousjohtaja Asko Järvenpää, yksi vuonna 1960 perustetun Insta Group Oy:n pitkäaikaisimmista työntekijöistä. Järvenpää aloitti työt Instassa parikymppisenä, 1980-luvulla.

– Aloitin täällä ekonomiopintojeni ollessa loppusuoralla. Tein alkuun käytännönläheisiä taloushallinnon töitä kuten kirjanpitoa.

Työhaastattelussa keskusteltiin tulevaisuudensuunnitelmista ja tahtotilasta.
– Siinä haettiin varmaan ennen kaikkea arvomaailmoiden kohtaamista. Haastattelija oli Instan perustajajäsen, legendaarinen teollisuusneuvos Finn Mattsson.
Niistä päivistä Insta on kasvanut ja moni asia muuttunut. Alkuun, 1960-luvulla, Insta oli teollisuuden instrumenttiasennuksiin erikoistunut yritys, mitä kuvasi myös sen silloinen nimi, Automaatio-Asentajat.

Yritys laajensi 1970-luvulta lähtien portfoliotaan. Konserniin kuuluvat nykyisin teollisuusautomaatioon erikoistunut Insta Automation Oy, kriittisiä tilannetietoisuus- ja tietoturvaratkaisuja ja -palveluita kehittävä Insta DefSec Oy, ilmailun elinkaaripalveluita tuottava Insta ILS Oy sekä virtuaaliteknologioihin ja innovatiivisiin palveluihin keskittyvä Insta Innovation Oy.

Hallittua kasvua ja henkilöstöjohtamista

– Toimintojen hajauttaminen usealle toimialalle on yksi kasvumme avain. Olemme onnistuneet valitsemaan strategisesti oikeat toimialat, niin että suhdannevaihtelut tasapainottuvat. Meillä on ollut yhtä vuotta lukuun ottamatta pitkään keskimäärin kymmenen prosentin kasvu, myös finanssikriisin aikaan.

Yrityksen kasvu on tapahtunut sekä orgaanisesti että yrityskauppojen ja -järjestelyjen kautta. Kasvun ja kehityksen, koko ajan askeleen edellä olemisen, Järvenpää kokee työssään erityisen motivoivana.

Kasvu aiheuttaa myös haasteita esimerkiksi suureen henkilöstömäärään liittyen.

Järvenpää korostaa esimiestyön merkitystä sekä vuorovaikutusta ja avointa viestintää. Niitä toteutetaan systemaattisin prosessein, ja HR tekee jatkuvaa työtä henkilöstöasioiden hyväksi. Silti arkipäivän välitöntä vuorovaikutusta ei korvaa mikään.
– Johto ei saa olla omissa oloissaan. Minäkin tapaan päivittäin henkilöstöruokalassamme paljon työntekijöitä ja meillä on hyviä keskusteluita.

Arvopohjasta kumpuaa sisäinen yrittäjyys

Järvenpää pohtii tunnistavansa vuosikymmenten ja liiketoiminnan laajentumisen jälkeen yhä hyvin yrityksen, johon tuli töihin.
– Vaikka teknologiat, osaamistarpeet ja ihmisetkin ovat muuttuneet, lähes 60 vuoden takainen arvopohja on säilynyt. Se on yhä tärkeä, työntekijöiden rekrytoimisesta lähtien.

– Sloganimme, Lupa luottaa, juontaa Instan juurista ja arvoistamme. Meille on aina ollut tärkeää tehdä kerralla niin hyvin kuin mahdollista. Joskus jopa itse kärsitään tappiota, sillä ensisijainen tavoitteemme on, että asiakkaamme on tyytyväinen.

Asiakaslähtöisyyteen liittyvä sitoutuneisuus on Järvenpään mukaan aina ollut yrityksessä läsnä ja hän näkee sen kumpuavan omistajuudesta.
– Insta on perheyritys ja saa työntekijät sitoutumaan asiakaslähtöiseen toimintaan ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Ihmiset eivät ole "vain töissä", vaan täällä vallitsee sisäisen yrittäjyyden asenne, ei ainoastaan omistajatasolla, vaan kaikkien työntekijöiden kesken.

Sitoutuneisuus näkyy oman talon ulkopuolella asiakassuhteissa sekä toimittajien ja sidosryhmien suuntaan:
– Meillä on pitkäaikaisia kumppanuuksia. Kumppanuus on käsitteenä aika uusi ja korvannut alihankkijuudesta puhumisen, mutta se on enemmän kuin vain termin muutos. Se on ymmärrys siitä, että olemme kaikki samassa ekosysteemissä ja ruokimme puolin ja toisin win-win-tilannetta, jotta tulemme kaikki toimeen.

Perhe on paras

Järvenpään mukaan perheyrityksestä omistusmuotona kumpuaa monta hyvää asiaa ja menestyksen kulmakiveä.
– Koska saamme tehdä päätökset itsenäisesti, olemme ketteriä reagoimaan nopeasti niin mahdollisuuksiin kuin uhkiin.

Haasteitakin tietysti on.
– Taloudesta ja rahoituksesta vastaavana olen kokenut muun muassa perheyrityksen pääsyn pääomamarkkinoille haasteellisena. Perheyritykset ovat pitkälti pankkilainojen varassa, mutta tähän on onneksi tulossa muutosta, kun markkinoille on tullut uusia työkaluja kuten sijoitusinstrumentteja.

Järvenpää on ylpeä "työperheestään", Instan yli 800 työntekijästä.
– Täällä on osallistuvaa ja innostuvaa porukkaa. Perheyrityksessä on oma fiiliksensä. Jos omistus olisi esimerkiksi ulkomaisella taholla, toiminta olisi luultavasti byrokraattisempaa ja kasvottomampaa eikä johto välittäisi työntekijöistä näin henkilökohtaisella tasolla.

Insta Group Oy

  • Vuonna 1960 perustettu perheyritys.
  • Muodostuu neljästä toimialayksiköstä: Insta Automation Oy, Insta DefSec Oy, Insta ILS Oy ja Insta Innovation Oy.
  • Henkilöstömäärä: yli 800.
  • Liikevaihto 102 milj. euroa (2015).

Voisit olla kiinnostunut myös näistä