Kokeilukulttuuri vauhdittaa bisnestä

Yritysten on nykyisin kehitettävä nopeasti ja notkeasti liiketoimintaansa. Kokeilukulttuuri tarjoaa uuden ajatusmallin ongelmien ratkaisemiseen. Suomalainen Reaktor vie näitä oppeja yrityksiin.

Vuosituhannen alussa perustetun Reaktorin tarina on ollut huimaa nousukiitoa. Useita kertoja Euroopan parhaiden työpaikkojen joukkoon valitusta huippukoodareiden pesäpaikasta on kehittynyt monipuolinen digitaalisen talouden asiantuntijayritys, jonka konsultit sparraavat globaaleja suuryrityksiä hyödyntämään uusia teknologioita.

Kokeilukulttuuri on kuumimpia asioita, joita Reaktor nyt vie yritysten arkeen. Yrityksen tutkimusjohtaja ja pääohjelmistoarkkitehti Joonas Lyytinen kertoo, mistä kokeilukulttuurissa on kyse.

– Kokeilukulttuuri on uudenlainen ajatusmalli asioiden tekemiselle. Sen lähtökohta ei ole, miten asiat tehdään vaan miksi kyseinen asia tehdään. Ydinkysymys kuuluu, ratkaisemmeko varmasti sen ongelman, jota varten esimerkiksi ohjelmistoa tai palvelua kehitetään.

Välitön palaute

Testaaminen ja pienin askelein eteneminen ovat kokeilukulttuuriin kuuluvia toimintatapoja. Ratkaisua rakennetaan pala palalta. Jokaisen osan jälkeen testataan, ratkaiseeko se osaongelman. Näin kertyvästä palautteesta saadaan jatkuvasti tietoa jatkokehitystä varten.

Rakennettavan palvelun käyttäjät voivat koko projektin ajan vaikuttaa siihen, että projekti vastaa heidän tarpeitaan. Näin vältetään se, että 18 kuukauden pimennossa tehdyn kehitystyön lopputulos onkin käyttökelvoton. Näin on käynyt usein, kun kehitysprojekteja on läpiviety vanhoilla menetelmillä.

Ratkaisun ja sen osasten toimivuuden mittaamiseksi on käytettävä sellaisia mittareita, jotka antavat luotettavaa tietoa siitä, onko haluttu muutos saatu aikaiseksi. Digitalisoituminen on antanut tähän hyvät välineet.

– Meillä on käytössä työkaluja, joilla esimerkiksi asiakaskäyttäytymisestä voidaan kerätä dataa ja sitten analysoida sitä tehokkaasti. Näin saamme reaaliajassa tietoa siitä, mitä digitaalisissa palveluissa tehdyt muutokset vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen.

Vastaavia asioita voidaan mitata myös fyysisessä maailmassa esimerkiksi kokeilemalla erilaisten tuotesijoitteluiden vaikutuksia asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Ei ole sattumaa, että karkit ovat kassajonojen vieressä.

Jatkuva testaaminen

Kokeilukulttuuri liittyy digitalisaation hyödyntämiseen ja yritysten tarpeeseen kehittää nopeasti liiketoimintaa. Tästä esimerkkeinä ovat Google ja Amazon, jotka tekevät palveluissaan jatkuvasti A/B-testausta. Ne kokeilevat rinnakkain saman toiminnon kahta versiota eri asiakasryhmille. Vaikutusta mitataan esimerkiksi sillä, kumpaa versiota käyttävät asiakkaat ostavat enemmän tai käyttävät laajemmin palvelua. Tämän tiedon perusteella päätetään, kumpaa versiota kannattaa kehittää edelleen.

Kokeilukulttuuri on Lyytisen mukaan oivallinen kasvuhakuisen yrityksen moottori. Uusia tuotteita ja palveluita voidaan testata ilman suuria investointeja ja kokeiluista oppimalla tuotekehitys on aina ajan tasalla asiakastarpeiden ja markkinoiden nopeassa muutoksessa.

Uskalla luopua vanhasta

Kun kokeilukulttuurin edut ovat ilmeisiä, mikä estää yrityksiä siirtymästä siihen heti ja täysillä?

– Kun asioita on hoidettu pitkään tietyllä tavalla, uskotaan, että ne tavat ovat ainoita oikeita. Kokeilukulttuuriin siirtyminen vaatii, että organisaatiossa on valmiuksia kyseenalaistaa olemassa olevat toimintatavat.

Sisäinen startup on oivallinen tapa lähteä liikkeelle kohti kokeilukulttuuria. Se tarkoittaa joukkoa ihmisiä, joille annetaan tavoite, riittävä toimintavapaus ja lupa kokeilla uusia toimintatapaoja. Kun kokeiluista saadaan kokemuksia, niitä viedään koko organisaation toimintaan

Miten lähteä liikkeelle kokeilukulttuurissa?

  1. Perusta yritykseesi sisäinen startup tai muu yksikkö. Se saa vapauden kokeilla, kyseenalaistaa ja myös epäonnistua.
  2. Ota esille yksi selkeä ongelma. Lähtekää koko yksikön voimin etsimään sille ratkaisua:
  • Pilkkokaa ongelma osaoletuksiin, joita lähdette ratkomaan yksitellen.
  • Jokainen osaratkaisu testataan, mitataan ja siitä kerätään palautetta.
  • Käyttäkää seuraavien ratkaisujen rakentamiseen aina edellisestä saatua palautetta.

Teksti: Jukka Nortio

Kuva: Junnu Lusa

Katso aiheesta aamiaiswebinaaritallenne ja ilmoittaudu mukaan Varmasti Aamiaiswebinaareihin osoitteessa varma.fi/tapahtumat.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä