7 vinkkiä parempaan esimiestoimintaan

Hyvä esimies on avainasemassa menestyneeseen liiketoimintaan sekä työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Kai Tolvanen kertoo, mitkä seitsemän asiaa hän nostaisi esimiehen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi.

1. Avoin, kaksisuuntainen ja arvostava dialogi

Luottamus ihmisten välillä rakentuu toimivan dialogin päälle. Kaksisuuntaisen dialogin salaisuus on vuorovaikutus ja kuunteleminen. Jokainen työntekijä tulee kohdata arvostavasti sekä työntekijästä sekä hänen ajatuksistaan kiinnostuneena. Jokaiselle yksilölle on hyvä antaa heidän tarvitsemansa tila ilmaista itseään ja erilaisia näkemyksiä. On myös muistettava, että työpaikan erilaiset roolit eivät muuta tasavertaisuutta organisaation sisällä. Titteli, koulutus tai asema ei tee toisesta automaattisesti arvokkaampaa tai vähempiarvoista, vaan viime kädessä ratkaisee se, kuinka paljon on luottamusta toimijoiden kesken.

2. Integriteetti

Integriteetti tarkoittaa sisäistä johdonmukaisuutta. Esimiehen toiminnan tulee olla hänen puheidensa mukaista. Siihen sisältyy tasapainoisuus sekä rehellisyys. Tärkeintä on, että esimies tuntee itsensä, vahvuutensa ja kehityskohteet, sillä se on avain sisäisesti johdonmukaiseen toimintaan.

3. Halu toimia ammattimaisesti esimiehenä

Tähän kuuluu erityisesti oppiminen, itsensä kehittäminen ja siitä kiinnostuminen. Esimiehen tulee olla avoin palautteelle, eikä hänen tule nostaa itseään erikseen jalustalle. Kun esimies katsoo aidosti peiliin ja haluaa kehittyä, niin on se vahva merkki ja kannustin koko organisaatiolle.

4. Työn sujumisen ja virtauksen parantaminen asiakasta kohti

Työyhteisössä tulee tehdä töitä yhdessä parempien toimintamallien rakentamiseksi, jotta asiakkaita voidaan palvella parhaalla tavalla. Hän on vastuussa työn pullonkaulakohtien tunnistamisesta, ratkaisujen työstämisestä ja virtauksen parantamisesta yhdessä.

5. Mielekkyyden ja innostuksen tukeminen

Esimies ja työntekijät pystyvät parempiin tuloksiin, kun esimies haluaa aidosti ymmärtää työntekijöidensä kiinnostuksen kohteet, heidän vahvuutensa eikä lokeroi heitä samaan muottiin. On annettava tilaa ajatella, ideoida ja vastuuta toimia. Samalla esimiehen tulee pyrkiä auttamaan jokaista työntekijää eteenpäin, haastaa heitä, tarjota vastuuta sekä pitää heidän puoliaan. Kysy aidosti, älä oleta valmiiksi toisen puolesta.

6. Tarmokkuus ja sitkeys

Sitkeyttä tarvitaan, jotta esimies jaksaa ratkoa asioita pitkässäkin juoksussa. Tämän rinnalla kulkee tarmokkuus, jota voisi kutsua tietyksi energiatasoksi. Se on positiivisesti latautunutta energiaa sekä voimaa kohdata erilaisia asioita. Se on eräänlainen sisäinen moottori, jonka avulla asioita saadaan aikaiseksi, eivätkä ne jää kesken. Esimiehen tulee olla kiinnostunut myös rutiiniasioista – kaikki asiat eivät aina ole lempiasioita, mutta rutiinit ja niihin liittyvä sitkeys ja jaksaminen tehdä ovat tärkeitä liiketoiminnan tulosten kannalta. Toistot tuovat tuloksen.

7. Tavoitteellisuus

Nykymaailma on hyvin pirstaleinen, ja esimiehen tulee pystyä priorisoimaan tavoitteiden kannalta tärkeät asiat. Liiketoiminnalla pitäisi olla aina jokin tai jotkut tavoitteet, jonka eteen työskennellään. Hyvä esimies työskentelee myös täysillä niitä kohti.

Kaikki edellä mainitut ominaisuudet auttavat esimiestä ja hänen tiimiään saavuttamaan ne asetetut tavoitteet.

Omaa esimiestoimintaansa voi parantaa minkä tahansa kokoisessa yrityksessä. Jatkuva itsensä kehittäminen ja ajan hermoilla pysyminen on Tolvasen mukaan tärkeää. Jokaisena päivänä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä esimiehenä, jos vain haluaa.

- Ihmisillä on merkittävästi erilaisia voimavaroja ja vahvuuksia. Esimiehen roolissa on tärkeää oppia tuntemaan ihmiset niin hyvin, että voidaan löytää oikea määrä vastuuta ja haasteita suhteessa ihmisten kapasiteettiin, siten että ihminen voi kasvaa ja kukoistaa. Hän oppii ja yritys menee eteenpäin, kiteyttää Tolvanen

Tärkeä on myös tunnistaa ihmisten rajoitteet. Esimiehen tulee tarkastella yrityksen mahdollisuuksia sekä työn tarjontaa laaja-alaisesti, jotta mielekkäitä tehtäviä olisi mahdollisimman paljon. Näin syntyy positiivinen virtaus tekemiseen, mikä on positiivinen asia niin esimiehelle, työntekijöille kuin liiketoiminnankin kannalta. Tällöin haastavienkaan projektien läpivienti ei ole ylitsepääsemätön taakka.

- Se, että voi tunnistaa muiden vahvuuksia lähtee siitä, että on hyvä itsetuntemus. Siksi esimiehen on hyvä panostaa oman itsetuntemuksen kehittämiseen ja kannustaa sekä luoda edellytyksiä tiimiläistensä itsetuntemuksen kehittämiseen, päättää Tolvanen.

Teksti: Rosamari Rissanen

  • Varmasti-aamiaiswebinaarit löytyvät YouTubesta, josta voit katsoa niitä milloin tahansa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä