Digitalisaatiosta lisäpotkua työkykyjohtamiseen

Tekoälyllä ja robotiikalla yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa, mutta digitalisaatio auttaa myös henkilöstön työkyvyn edistämisessä. Varman asiakastilaisuus tarjosi tähän hyviä vinkkejä.

Digitalisaation vaikutukset yrityksiin ja työntekijöihin olivat odotetusti päivän puheenaihe, kun Varma järjesti Huominen voittaa eilisen – Varmasti! -asiakastilaisuuden Helsingin Kattilahallissa.

Digitaalinen muutos ja työurien uudistuminen edellyttävät uudenlaista otetta työkykyjohtamiseen. Varman yritys- ja suurasiakasjohtaja Juho Kettunen ja työkykyjohtaja Hanna Kankainen korostivat liiketoimintalähtöisyyttä. Se tarkoittaa työkyvyn laaja-alaista ymmärtämistä osana yrityksen strategiaa ja päivittäistä johtamista.

– Olennaista on pystyä ymmärtämään entistä paremmin työkykyyn vaikuttavia asioita, Kettunen sanoi.

Digitalisaation ansiosta työkykyyn liittyvää tietoa on entistä helpompaa kerätä ja analysoida.

– Tätä tietoa kannattaa hyödyntää riskien tunnistamiseen ja ennakointiin, Kankainen huomautti.

Kettunen muistutti, että esimiesten rooli korostuu entisestään työkykyyn liittyvien riskien tunnistamisessa.

– Heidän pitää esimerkiksi pystyä erottamaan, johtuuko työntekijän oireilu liiketoiminnan muutoksesta vai terveysperäisestä ongelmasta, Kettunen sanoi.

Älyvaate paljastaa työkykyriskin

Varma on ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä tuonut älyvaateteknologian työelämään mittaamaan fyysisen työn kuormittavuutta. Sensoriteknologiaa on tähän asti hyödynnetty urheilussa.

Älyvaatteita on ensimmäisenä yhtiönä pilotoitu ympäristöpalveluja tuottavassa Deletessä. Yhtiön henkilöstöjohtaja Jukka Marttila kertoi, kuinka työntekijöiden työkykyä voidaan edistää käytännössä digitaalisuuden keinoin. Varman, Deleten ja Myontecin yhdessä toteuttamassa pilottihankkeessa mitattiin vaatteisiin kiinnitetyillä sensoreilla fyysisesti rasittavien työtehtävien vaikutusta lihasten rasitukseen.

– Deleten toimialalla työ on usein fyysisesti raskasta, sillä työpäivän aikana joudutaan nostamaan ja kantamaan raskaita taakkoja. Työasennotkin voivat olla hankalat. Tämän vuoksi työntekijöillä on paljon tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, Marttila sanoi.

Hän on tyytyväinen juuri päättyneeseen hankkeeseen. Jo alustavista tuloksista on löytynyt asioita, joiden avulla voidaan lähteä kehittämään työtapoja, parantamaan työstä palautumista ja vähentämään sairauspoissaoloja.

Digi lisää tuottavuutta

Tilaisuudessa Kjell A. Nordström esitti digitalisaatiosta ja bisnesmaailman murroksesta oman näkemyksensä 500 osanottajan edessä. Hän on arvostettu ruotsalainen ekonomisti, tietokirjailija ja yritysjohdon konsultti, joka sukkuloi maailmalla puhumassa talouden murroksesta.

– Ihmiset ovat huolissaan, että digitalisaatio ja algoritmit vievät työpaikat. Itse olen päinvastaista mieltä, jos uuden teknologian mahdollisuudet hyödynnetään oikein, Nordström sanoi.

Myös Varman toimitusjohtaja Risto Murto löysi digitalisaatiosta enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Hän nosti esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyt ennusteet, joiden mukaan työpaikat kasvavat etenkin terveydenhoito- ja hoiva-aloilla tulevan vuosikymmenen aikana.

– Tällaisissa palveluissa ollaan vielä kaukana siitä, että robotit pystyisivät korvaamaan ihmistyön.

Murtomuistutti, että uusi teknologia tuo myös kokonaan uusia ammattikuvia esimerkiksi uusiutuvaan energiaan.

Työiässä olevien aikuisten määrä ei Suomessa kuitenkaan enää kasva. Sen vuoksi elintason nousu riippuu Murron mielestä työn tuottavuuden kasvusta. Tähän tarvitaan digitalisaatiota, tekoälyä ja robotiikkaa.

– Jos elintaso nousee, voimme pitää itsestämme parempaa huolta. Sairauksia on vähemmän, ja hyvinvointi kasvaa, Murto perusteli.

Nordströmin tavoin myös Murto uskoo, että hiljaisen tiedon merkitys korostuu työpaikoilla tulevaisuudessa. Sitä löytyy etenkin kokeneilta työntekijöiltä.

– Meillä on vuosikymmenien aikana päässyt syntymään huono työkulttuuri, jossa vanhempaa henkilöstöä ei arvosteta riittävästi. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Vanhenevassa Suomessa jokaisesta yksilöstä tulee arvokas, Murto korosti.

Huominen voittaa eilisen.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Susa Junnola

Ilmoittaudu mukaan Vuoden 2021 asiakastapahtumiin ja webinaareihin osoitteessa varma.fi/tapahtumat

Voisit olla kiinnostunut myös näistä