S niin kuin sosiaalisesti kelpo sijoitus

Varma liittyi tammikuussa mukaan Access to Medicine -indeksiä tukevien sijoittajien joukkoon. Lääkkeiden saatavuuden parantaminen on yksi esimerkki siitä, miten vastuu yhteiskunnasta – eli ESG:n kirjain S – näkyy sijoittamisessa.

Access to Medicine -säätiö ohjeistaa ja tukee lääkeyhtiöitä, jotta ne ottaisivat paremmin huomioon köyhien ja kehittyvien maiden asukkaat, joilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta lääkitykseen.

Säätiön perustama indeksi listaa paremmuusjärjestykseen kaikki maailman suurimmat lääkeyhtiöt sen mukaan, miten hyvin yhtiöt toimivat lääkkeiden saavutettavuuden eteen.

Tällä hetkellä arviolta kahdella miljardilla ihmisellä ei ole mahdollisuutta saada tarvitsemaansa lääkitystä.

– Tuotekehitys on painottunut länsimaisten sairauksien kuten syövän hoitoon. Kehitysmaissa kuitenkin jylläävät toisenlaiset sairaudet, esimerkiksi malaria ja HIV, ja myös niiden parantamiseen indeksi kannustaa lääkeyhtiöitä, kertoo Varman salkunhoitaja Kaisa Ojainmaa.

Lääketeollisuudella on kauaskantoiset vaikutukset ja toisaalta mahdollisuus ratkaista perustavanlaatuisia ongelmia.

Access to Medicine -indeksistä salkunhoitajat saavat hyödyllistä tietoa sijoituspäätösten tueksi ja työkaluja vaikuttamiseen.

– Sijoittajan on taloudellisesti järkevää olla näistä asioista hyvin perillä, sillä ESG-asiat vaikuttavat yritysten arvoon pitkällä aikavälillä, Ojainmaa sanoo.

Kaisa Ojainmaa ja Hanna Kaskela

Varman salkunhoitaja Kaisa Ojainmaa (vas.) ja vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanovat, että lääketeollisuudella on kauaskantoiset vaikutukset ja toisaalta mahdollisuus ratkaista  perustavanlaatuisia ongelmia.

ESG-analyysi pureutuu sijoituskohteen vastuullisuuteen

ESG-analyysi tarkoittaa, että sijoittaja ottaa tuotto-odotuksen ohella huomioon sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät seikat. Viime vuosina tapetilla on ollut etenkin E (Environment eli ympäristö), kun sijoittajat ovat kiinnittäneet huomiota ilmastonmuutoksen hillintään.

Kirjainyhdistelmässä S tarkoittaa yhteiskunnallista, sosiaalista ulottuvuutta. Siihen kuuluu vakavia ja perustavaa laatua olevia kysymyksiä, kuten ihmisoikeudet, inhimilliset työolot ja elämiseen riittävä palkka. Sijoittajaa kiinnostaa myös mm. ruokaturvallisuus sekä toimitusketjun vastuullisuus ja läpinäkyvyys.

– Sosiaaliset teemat vaihtelevat reilusti toimialoittain, ja eri sektoreilla keskitytään niille tyypillisiin piirteisiin. Yrityksiä tavatessamme esitämme heille kyseistä toimialaa koskevia vastuullisuuskysymyksiä, sanoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.

Mustista listoista kohti positiivista vaikutusta

Ihmisoikeuskysymyksissä Suomen lainsäädäntö pitää riman korkealla, mutta ulkomailla tilanne ei ole aina yhtä auvoisa. Varman globaalia sijoitussalkkua seulotaankin jatkuvasti erilaisten rikkomusten paljastamiseksi. Sijoittaja saa hälytyksen jo siitä, jos jossain yrityksessä epäillään vastuullisuusrikkomusta.

Mikä on vastuullisin tapa reagoida, jos salkussa olevassa yrityksessä on ongelmia esim. työntekijöiden kohtelussa?

– Tärkeintä on, että sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yritykseen, jotta se korjaisi toimintaansa. Poissulkeminen on aina laitimmainen vaihtoehto, Hanna Kaskela sanoo.

Suuressakin sijoitussalkussa rikkomuksia löytyy vuosittain verrattain vähän. Siitä huolimatta julkinen keskustelu vastuullisesta sijoittamisesta typistyy helposti kieltolistoihin ja poissulkemisiin.

Hanna Kaskela kannustaakin yrityksiä etsimään tapoja, joilla ne voisivat profiloitua myönteisesti hoitaessaan sosiaaliset velvoitteensa mallikelpoisesti.

Access to Medicine

Access to Medicine  on Melinda ja Bill Gatesin perustama itsenäinen ja voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on ohjata lääkeyhtiöitä tekemään enemmän sen eteen, että köyhien maiden asukkailla olisi mahdollisuus tarpeellisiin lääkkeisiin.

Kaikkiaan 64 sijoittajaa on jo luvannut tukensa riippumattomalle tutkimukselle allekirjoittamalla Access to Medicine Indexin sijoittajasitoumuksen. Yhdessä nämä sijoittajat hallitsevat yli 5 500 miljardia dollaria.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä