Työpaikan uusi musta: vastuullinen & moderni työkulttuuri

Varmassa uskotaan, että työkulttuuri on kilpailutekijä: houkuttelevat yritykset saavat parhaat osaajat ja liiketoiminta hyötyy. Vastuullinen ja moderni työkulttuuri vaikuttaa positiivisesti myös henkilöstön työhyvinvointiin.

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaa

Vastuullisuus on vahvasti osana Varman arkea ja liiketoimintaa. Vastuullisuus tarkoittaa Varmassa vastuuta varmalaisista, ympäristöstä sekä liiketoiminnoista.

Vastuullisuus on laaja käsite, joka pitää sisällään paljon muutakin kuin ympäristötekoja.

– Yritysten vastuullisuudesta hyötyvät ympäristön lisäksi liiketoiminnot ja asiakkaat. Eri sidosryhmät vaativat yrityksiltä kestävää ja läpinäkyvää toimintaa yhteiskunnan hyväksi ja sitä tarkkaillaan jatkuvasti, yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander sanoo.

Etenkin nuorille työnhakijoille on tärkeää, että pääsee tekemään merkityksellistä työtä vastuullisesti toimivassa työpaikassa.

Vastuullisuus ei rajoitu vain yrityksen seinien sisälle, vaan myös esimerkiksi alihankkijoilta ja Varman tapauksessa sijoituskohteilta vaaditaan sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiin. Suurin vaikutusmahdollisuus Varmalla on sijoitustensa kautta, sillä se voi kannustaa sijoituskohteitaan toimimaan vastuullisesti ja mm. päästöjen pienentämiseen.

Muita konkreettisia tekoja ovat esimerkiksi yhdeksän aurinkovoimalan rakentaminen Varman omistamien kiinteistöjen katoille. Myös Varman pääkonttorin katolla on aurinkovoimala.

– Uusiutuvan energian käyttö on osa ympäristöystävällistä sijoittamista. Tavoitteenamme on vähentää rajusti hiilijalanjälkeä eri omaisuuslajeissa.

Vastuu varmalaisista on Varman yritysvastuun ytimessä, ja siihen kuuluu esimerkiksi työkyvystä ja osaamisesta huolehtiminen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä ensiluokkainen työkulttuuri.

Hyvä työkulttuuri tukee työn tekemistä

Varman työkulttuurin kehittämistyö lähti liikkeelle henkilöstön palautteesta, jossa toivottiin moderneja toimintatapoja, kuten etätyömahdollisuuksien ja työn joustojen lisäämistä. Työkulttuuria lähdettiin kehittämään varmalaisten työkulttuuripajoissa, joissa ideoitiin uusia kehityssuuntia rakentamalla legoilla unelmien työkulttuuria.

– Istuimme kolmeksi tunniksi työkulttuurin ääreen ja kysyimme varmalaisilta millainen olisi unelmien työkulttuuri? Varmalaisten unelmien työpaikolla näkyi vastuullisuus, yhteisöllisyys, menestys ja eläkkeiden turvaaminen. Keskustelut eivät jääneet pelkästään unelmoinnin tasolle, vaan pohdimme myös tiimien arkeen uusia toimintatapoja, kertoo HR-Partneri Pauliina Heiskanen.

Heiskasen mukaan myös työnhakijoilla on oikeus vaatia vastuullisuustekoja sekä rakentavaa työkulttuuria yrityksiltä. Hyväksi koettu työkulttuuri saa ihmiset viihtymään paremmin työssään ja jaksamaan paremmin arjessa.

Varman työkulttuurin uudistamisen seurauksena työkulttuurin kulmakiviksi muotoutuivat luottamus, joustavuus, tavoitteellisuus ja kyky uudistua. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi etätyömahdollisuutta, joustavia työaikoja, avoimuutta, työkavereiden sparrausta ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Varman työkulttuurin slogan on Me varmalaiset - ketterät vastuunkantajat.

– Moderni työkulttuuri tarkoittaa minulle käytännössä vapautta ja vastuuta omasta työstäni, kertoo Varman eläkepalveluissa työskentelevä Jarno Maukonen.

– Arjessa työkulttuurimme ilmenee esimerkiksi siten, että monia työtehtäviä voi hoitaa etänä ja työajat ovat joustavia, Varman sijoitustoiminnossa työskentelevä Petra Heinälä summaa.

Työkulttuuri on jatkuvassa muutoksessa

Varman Contact Forum rekrytointitapahtuman messuosastolla kysyttiin myös opiskelijoilta mitä heille tarkoittaa vastuullinen ja moderni työkulttuuri? Opiskelijoiden vastauksissa ilmeni samanlaisia ajatuksia kuin varmalaisten keskuudessa reilu vuosi sitten. Opiskelijoille moderni ja vastuullinen työkulttuuri tarkoitti muun muassa joustavia työaikoja, avoimuutta, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä sekä mahdollisuutta kehittää itseään ja oppia uutta.

Työkulttuurin muutoksessa ei ole kyse vain yhdestä ponnistuksesta, vaan jatkuvasta prosessista. Heiskanen kertoo jo Varman työkulttuurin nextistä levelistä, jonka parissa muun muassa kesän 2018 kesätyöntekijät pääsevät työskentelemään.

Tarjolla vastuullista kesäduunia

Varma on jo toista vuotta pääyhteistyökumppanina vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

Lue lisää Varmasta työpaikkana ja avoimista työpaikoistamme

Voisit olla kiinnostunut myös näistä