Alimitoitettu YEL-vakuutus voi käydä kalliiksi

Realististiin työtuloihin perustuva YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan peruspilari, joka määrittää vanhuuseläkkeen ohella myös sairauspäivärahan ja vanhempainrahan tason.

Kuinka moni yrittäjä kuvittelee pärjäävänsä työkyvyttömänä alle 18 eurolla päivässä? Tai työttömänä jopa 21 viikkoa ilman minkäänlaista korvausta?

Aivan liian moni, jos asiaa kysyy Varman asiakaspalvelupäällikkö Arja Iisakkalalta.
– Kyseisissä tilanteissa tiivistyy alivakuuttamisen koko riski. Se on korvaustaso, johon YEL:n minimimaksutaso oikeuttaa", Iisakkala toteaa.

Vaikka yrittäjän sosiaaliturvasta on rummutettu vuosikausia, on alivakuuttaminen edelleen yleistä. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien muutaman vuoden takaisen kyselyn perusteella noin joka kolmannella YEL-maksut jäivät alle todellisen ansiotason.

Varsinkin aloittavista yrittäjistä moni painaa YEL-maksut yrityksen alkutaipaleella tietoisesti alakanttiin.

Älä sahaa omaa oksaa

Käytännössä vakuutusmaksutaso voi jäädä alimitoitetuksi vuosiksi eteenpäin. YEL:n sijaan panostetaan esimerkiksi tapaturma- ja eläkevakuutuksiin tai haetaan taloudellista turvaa eri sijoituskohteista.

Iisakkalan mielestä näin kuitenkin sahataan vain omaa oksaa ja tehdään vaarallinen reikä sosiaaliturvaverkkoon. Sen paikkaaminen vapaaehtoisilla vakuutuksilla on kallista ja vaikeaa.
– YEL mielletään edelleen pelkäksi vanhuuden eläketurvaksi. Käytännössä se on yrittäjän sosiaaliturvan peruskivi, jonka perusteella lasketaan sairaus- ja vanhempainpäivärahat, mahdollinen työkyvyttömyyseläke sekä työttömyysturva.

Eläkevuosien toimeentulo on voitu rakentaa myös yrityksen myynnistä saatavien tulojen varaan. Yhden henkilön yrityksessä on kuitenkin niukasti myytävää, ja isommallekin on vaikea löytää ostajaa.
– Lisäksi yrityksestä saatava hinta voi jäädä kauas tavoitteesta. Jos vielä peruseläke jää alimitoitetun YEL:n takia kovin pieneksi, on yrittäjän ja hänen puolisonsa pahimmillaan pakko jatkaa työntekoa tullakseen toimeen, Iisakkala toteaa.

Optimismi ohjaa

Kuviteltujen säästöjen ohella taustalla on tietoista riskinottoa, selkeää tiedonpuutetta ja myös optimismia.
– Moni ei osaa edes ajatella, että omalle kohdalle osuisi työkyvyttömyyteen johtava takaisku. Joidenkin mielestä tuleva 700 euron takuueläke tekee koko YEL:n turhaksi, Iisakkala toteaa.

YEL-työtulon ei tarvitse vastata eurolleen yrittäjän verotettavaa tuloa. Sen pitäisi kuitenkin olla samaa tasoa kuin vastaavaa työtä tekevän ammattilaisen palkka. Euroiksi muutettuna YEL-minimi tarkoittaa sitä, että yrittäjän oman työn ja osaamisen arvo on noin 638 euroa kuukaudessa.

– Tuolla summalla ei palkata minkään alan ammattilaista, Iisakkala muistuttaa.
Osa yrittäjistä vetoaa myös siihen, että YEL-rahalle ei saa tuottoa. YEL-eläke kuitenkin karttuu iän mukaisella prosentilla. Ostovoima turvataan eläkkeen alkamiseen asti palkkakertoimella ja eläkevuosina työeläkeindeksillä.


Lue lisää:
YEL-vakuuttaminen
YEL-maksun minimoinnin suosio ei yllätä

Voisit olla kiinnostunut myös näistä